Kontakt oss:
Parat Luftfart
PB 9029 Grønland
0133 Oslo
http://www.parat.com
http://www.ys.no
11 september 2014

BI: Etterlyser myndigheter som tar ansvar for ansattes sikkerhet

Nestleder i Parat, Vegard Einan, sier Civil Aviation Organization (ICAO) har vedtatt ytterligere universell deregulering og liberalisering i luftfarten. >>Les mer

11 september 2014

BI: Sivil luftfarts fremtid, sikkerhet og ansvarlighet

BIs luftfartskonferanse: Tillitsvalgt i Parat og leder for SAS Norge Kabinforening (SNK), Anneli Nyberg, beskriver utfordringene til SAS de siste seks årene, og foreningens medvirkning i jobben med å kutte kostnader. >>Les mer

11 september 2014

BI: Fra ressurs til problem og kostnad

BIs luftfartskonferanse: Leder for Norwegian Kabinforening (NK), Marit Lindén, beskriver et godt samarbeid mellom ansatte og ledelse frem til 2011. >>Les mer

11 september 2014

BI: Einan er bekymret for fremtiden til norske ansatte i luftfart

Nestleder i Parat, Vegard Einan, holder sitt første innlegg på konferansen. Han beskriver en bransje med stadig færre faste ansatte og den økende flytrafikken bemannes med ansatte som kommer fra bemanningsbyråer eller «selvstendig næringsdrivende» som ansettes på kontrakter. >>Les mer

11 september 2014

BI: Internasjonal luftfartskonferanse

Handelshøyskolen BI arrangerer en internasjonal konferanse om luftfart som startet tirsdag og avsluttes torsdag 11. september. Det er institutt for kommunikasjon og kultur ved BI som er vertskap og konferansen tar blant annet for seg markedsendringer, kostnadspress og arbeidsrelasjoner i flybransjen. >>Les mer

10 september 2014

Ny rapport: Fremtidsutsiktene for norsk luftfart

Anders Underthun og Ann Cecilie Bergene har skrevet en ny rapport som analyserer problemstillinger knyttet til fremtiden for norsk luftfarts og utfordringene som oppstår gjennom liberalisering av lovverk og mer globaliserte selskapsstrukturer. >>Les mer

20 juni 2014

Parat vant mot Ryanair i Høyesterett

I en enstemmig kjennelse har Høyesteretts ankeutvalg forkastet Ryanairs anke i saken Parat fører på vegne av Alessandra Cocca. Saken vil nå komme til behandling i Moss Tingrett som vil måtte ta stilling til hvilket lovvalg, eller hvilket lands rett som skal anvendes. >>Les mer

12 juni 2014

Parats kabin- og pilotforeninger i felles møte

Parat samler onsdag og torsdag tillitsvalgte for kabin- og pilotansatte i Widerøe, TUI, Norwegian og SAS til felles møter og diskusjon. Temaet er utveksling av felles erfaringer og hvordan man skal forholde seg til felleseuropeiske arbeids- og hviletidsregler (FTL). >>Les mer

04 juni 2014

Vegard Einan på EU-møte: - Internasjonal luftfart står ved et veiskille

Parats nestleder Vegard Einan har igjen besøkt Brussel, hvor han ga EU-kommisjonen råd i forbindelse med EUs Open Skies-avatale med USA.
- Det er åpenbart at internasjonal luftfart nå står ved et veiskille, sier han. >>Les mer

30 mai 2014

Forurenset kabinluft: Økonomiske hensyn hindrer forbedring

Dagbladet følger opp kabinluft-saken, og har snakket med både Pål Haugen Strand og Vegard Einan. - Økonomiske hensyn hindrer forbedringer, mener Einan. >>Les mer

29 mai 2014

ICAO-møte: Unik arena for påvirkning

Denne uka møtes ICAOs “Air Transport Regulation Panel” i Montreal, Canada. Fra Norge deltar Parats nestleder Vegard Einan. - For Parat er slike møter en god mulighet til å bli kjent med regelverket som angår ansatte i bransjen, og få en unik sjanse til direkte påvirkning av utviklingen, skriver Vegard Einan. >>Les mer

28 mai 2014

Oppsiktsvekkende rapport og film om forurenset kabinluft

Ny “sjokkrapport” viser at flygere, besetning og passasjerer har fått helseproblemer etter giftgasshendelser i fly, skriver Dagbladet. I disse dager ferdigstilles spillefilmen “A Dark Reflection” om samme tema. >>Les mer

19 mai 2014

Norwegian-konflikten er avsluttet

Parat og Norwegian ble natt til mandag enige om ny tariffavtale, og streiken i selskapet er avblåst. Leder for kabinforeningen, Marit Lindén, sier de har fått gjennomslag for sine krav og er enige om felles struktur på tariffavtalene for Norge og Danmark. >>Les mer

18 mai 2014

Norwegiankonflikten: Stort engasjement

Norwegiankonflikten skaper stort engasjement, både blant Parats medlemmer og medlemsgrupperinger – samt i en samlet norsk fagbevegelse. >>Les mer

12 mai 2014

Scandinavian Union Alerts AFA of Possible Aviation Strike in Europe

The largest aviation trade union in Norway, Parat, also representing members in Denmark and Sweden, has advised AFA that Norwegian Air Shuttle ASA cabin crew may stage extensive strikes in Norway and Denmark. Danish mediator Asbjørn Jensen set a May 21, 2014 deadline for the carrier to reach an agreement with unions. >>Les mer

09 mai 2014

Regjeringens EU-arbeid

Vegard Einan i EU Parlamentet i Brüssel utsnittTorsdag inviterte statsråd ved statsministerens kontor Vidar Helgesen Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) til et møte for å presentere hvilke saker og prosesser i EU organisasjonen ser som særlig viktige for Norge i årene som kommer. >>Les mer

03 mai 2014

Norwegianmeklingen: Plassfratredelser er sendt

Fredag melte Parat plassfratredelse for de 228 kabinansatte som har base i Danmark. Videre ble det som et svar på NHO Luftfart sin begjøring om avsluting av meklingen også sendt plassfratredelse for èn av de kabinansatte som har base i Norge. >>Les mer

11 april 2014

Lavprisselskapene: - Sikkerheten står på spill

Vegard Einan i EU Parlamentet i Brüssel utsnitt- Kan vi sette sikkerheten for 800 millioner årlige flypassasjerer på spill for konkurransens skyld? spurte Parats nestleder Vegard Einan i en høring i Europaparlamentet torsdag 10. april. >>Les mer

02 april 2014

Parat vant sak mot Gate Gourmet

GG søksmåljpgEidsivating lagmannsrett avgjorde mandag at fire Parat-medlemmer, etter en ankesak, tilkjennes en erstatning fra Gate Gourmet på tilsammen 2,5 millioner kroner. Tidligere har 25 andre medlemmer har blitt tilkjent millionerstatning i en tilsvarende sak. >>Les mer

01 april 2014

Norwegian kabin og tariffkrav

Marit LindènLeder for de kabinansatte i Norwegian Marit Lindén sier de i årets tariffoppgjør er opptatt av en avtale som sikrer tilknytning til sin reelle arbeidsgiver som er Norwegian Air Shuttle, der Norsk arbeidsrett, verneting og forhandlingsordning videreføres for alle ansatte. >>Les mer

31 mars 2014

Norwegian-ansatte protesterer mot splitt og hersk-strategier

Norwegian Kabin sin markering på Fornebu 310314Mandag samlet nærmere 150 kabinansatte fra Norwegian seg foran hovedkontoret på Fornebu for å markere sin misnøye, ved at din mot sin vilje, blir overført til nyetablerte selskaper i Norge og Danmark. Frykten er at de i neste trinn blir solgt til et bemanningsselskap. >>Les mer

28 mars 2014

Forhandlingsstart for SAS-kabin

Anneli NybergTorsdag startet forhandlingene mellom SAS-ledelsen og SAS Norge Kabinforening som ledes av Anneli Nyberg. Ansatte i SAS har de to siste årene hatt en kraftig reell lønnsnedgang og Nyberg sier de gjennom årets tarifforhandlinger må stoppe den negative utviklingen. >>Les mer

21 mars 2014

Innskjerpede rutinene for transport av asylsøkere

Parat Luftfart har uttrykt bekymring for sikkerheten til ansatte og passasjerer i de tilfeller asylsøkere med avslag blir uttransportert alene med fly. Luftfartstilsynet ber i ettertid politiet lage nye prosedyrer i tråd med luftfartens regelverk. >>Les mer

20 mars 2014

Svar på Norwegians kritikk av NK og Parat

Vi viser innledningsvis til informasjon fra Norwegian om at Norwegian Kabinforenings medlemmer (NK) i Norge og Danmark skal splittes og overdras til hvert sitt nyetablerte selskap; Cabin Services Norway AS (CSN) og Cabin Services Denmark AS (CSD). >>Les mer

18 mars 2014

Norwegian splitter opp kabinansatte i Skandinavia

Hans_Erik_Sjæggerud_utsnitt_2912_0h3L35_160x120jpgFlyselskapet Norwegian informerte mandag de kabinansatte om at de fra 31. mars vil bli virksomhetsoverdratt til nye selskaper fordelt på Norge, Sverige og Danmark. Parat mener selskapet med dette forsøker å svekke de ansattes tariffavtale og forhandlingsposisjon. >>Les mer

11 mars 2014

Politiet strammer inn flytransportpraksis

Jan Levi pressebilde svart hvittPolitiet skal gjennomgå praktiseringen av regelverket rundt transport av personer i politiets regi ombord på fly. Det ble resultatet etter et møte mellom politiet, Parat Luftfart, NHO, Norsk flygerforbund og luftfartsmyndighetene 10. mars. Det er Parat Luftfart som har satt saken på dagsordenen. >>Les mer

07 november 2013

SAS melder om flere ledige seter.

SAS B737( e24 ) ... og selskapet tjener stadig mindre per passasjer. Flyselskapet SAS hadde i oktober økt kapasitet, færre passasjerer og flere tomme seter. Dette fremgår i en fersk trafikkrapport fra selskapet. Selskapet melder om en økning i kapasiteten på rundt 10 prosent i og fra det svenske og norske markedet, med en total økning på fire prosent i tilgjengelige setekilometer (ASK). >>Les mer

07 november 2013

Widerøe sold - update on final capital loss.

WF ansatte(SAS) On 30 September 2013, the SAS Group completed the sale of Widerøe. Consequently, the SAS Group does not report Widerøe's traffic development from October 2013. The final capital gains result regarding the sale of Widerøe including related aircraft has now been determined and will result in an additional capital gains loss in the 4th quarter of MSEK 98. >>Les mer

07 november 2013

Fortsatt økning på Oslo Lufthavn.

OSL okt_intranett_stor_tcm181-160819( Avinor ) Trafikkstatistikken for oktober viser at stadig fler flyr over Oslo Lufthavn. I oktober fløy 2 086 066 passasjerer over Oslo Lufthavn, en oppgang på 3,2 % i forhold til samme måned i fjor. Totalt i 2013 har passasjerveksten på Oslo Lufthavn vært på 3,9 %, og før årets to siste måneder har allerede over 19,5 millioner passasjerer reist over Oslo Lufthavn. >>Les mer

07 november 2013

Avtale mellom CCOO og Parat.

Parat WEB_5923_4236_K02494_160x120jpgParat signerte tirsdag en samarbeidsavtale med CCOO som organiserer kabinansatte i Spania. Nestleder i Parat Vegard Einan sier dette er den første av flere samarbeidsavtaler Parat vil inngå med arbeidstakerorganisasjoner i flere EU-land. >>Les mer

07 november 2013

Pressemelding: Parat-luftfart er bekymret for sikkerheten ombord i fly.

Jan Levi pressebilde svart hvittMannen som er siktet for bussdrapene skulle etter planen reist uten eskorte på et Widerøe fly fra Sogndal til Gardermoen tirsdag. Leder i Parat-luftfart Jan Levi Skogvang sier han etter hendelsen er bekymret for sikkerheten ombord. To politimenn møtte opp for å hente den nå siktede mannen på Gardermoen tirsdag, ifølge Skogvang uten å vite at det var samme mann som står bak bussdrapene.
>>Les mer

06 november 2013

Pensjonsreformen – status og utfordringer.

Parat Button_orange_3864_560T44_160x120jpg( Parat ) Årets konferanse ( 11 Nov) handler om pensjon. Vi ønsker med denne konferansen å fokusere på status for pensjonsreformen, hvordan endringene virker og peke på utfordringer og behov for korrigeringer av reformen. Pensjon vil bli en del av samfunnsdebatten i de kommende årene. Parat ønsker derfor å være oppdatert og samtidig bidra til hvordan fremtidens pensjonsordninger skal utvikles både i privat og offentlig sektor. Konferansen vil gi faglig påfyll og samtidig utfordre politikere og arbeidsgivere på hva som bør endres. >>Les mer

06 november 2013

airberlin reaches high capacity utilization in October.

Air Berlin haler( Air Berlin ) In October, airberlin again showed a very high capacity utilization and was able to welcome more passengers on board per flight. Capacity utilization over the entire airberlin flight route network amounted to 84.61 percent, thus slightly exceeding the level reached in the corresponding period of the previous year (84.49%). In total, airberlin welcomed 3,013,054 passengers on board for the month of October. >>Les mer

06 november 2013

Norwegian fortsatt mer punktlige enn SAS.

SAS _ Norwegian( e24 ) ... men begge selskapene holder høy internasjonal klasse. Flyselskapet Norwegian leverer svært høy punktlighet i oktober, viser ferske tall. Statistikk innhentet av Flightstats, viser at 91,84 prosent av Norwegians flygninger i september landet som planlagt. Dette er en liten økning fra 91,31 prosent i september. >>Les mer

06 november 2013

Oslo Lufthavn avdekker uheldige arbeidsforhold.

Osl-farge_rgb_tcm181-90107( Osl ) Utbyggingsorganisasjonen ved Oslo Lufthavn, som har ansvaret for den store utvidelsen av lufthavnen, har avdekket tilfeller av uheldige arbeidsforhold. Oppdagelsene kommer som følge av internkontroller og tett oppfølging av lønns- og arbeidsforhold i prosjektet. Forholdene er knyttet til økt bruk av bemanningsbyråer hos entreprenører i utbyggingsentreprisene. >>Les mer

06 november 2013

Norwegian med god passasjervekst og fullere fly i oktober.

Norwegian flyNærmere to millioner passasjerer fløy med Norwegian i oktober, en økning på 19 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Selskapet faser inn flere fabrikknye fly, øker setekapasiteten, etablerer nye baser ute i Europa og lanserer mange nye ruter. I oktober fløy 1 955 463 passasjerer med Norwegian, en økning på 308 525 passasjerer eller 19 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Norwegian hadde en kapasitetsvekst (ASK) på 36 prosent og en trafikkvekst (RPK) på 38 prosent. Fyllingsgraden var 79,3 prosent, opp ett prosentpoeng fra samme måned i fjor. >>Les mer

06 november 2013

Danmarks sentralbank dumper alle SAS-aksjene sine.

Ny SAS logo( e24 ) Sikrer 76,5 millioner til den danske statskassen. Sentralbanken i Danmark, Nationalbanken, har solgt seg helt ut av SAS. Ved å selge eierposten på 1,4 prosent sikrer sentralbanken seg dermed rundt 76,5 millioner kroner etter dagens aksjekurs. >>Les mer

06 november 2013

Nå vil også de kabinansatte hos Norwegian ha fast jobb.

Norwegian kabin servering( Aftenposten ) De kabinansatte vil bruke avtalen Norwegian Pilot Union har forhandlet seg frem til om fast ansettelse for alt den er verdt. I likhet med pilotene vil de som jobber i kabinen at fast behov skal dekkes med faste ansettelser. >>Les mer

06 november 2013

Fifth and final A350 XWB test aircraft enters final assembly line.

airbus-generic-logo1( Airbus ) Assembly of MSN5, the fifth and final member of the A350 XWB flight test fleet is now underway with the fuselage joining process. This follows the recent arrival of the three fuselage sections at the A350 XWB final assembly line in Toulouse, France. MSN5 is the second of the A350 flight test aircraft that will feature a passenger cabin. This aircraft will fly for the first time in Spring 2014 and will be used essentially to perform cabin related flight tests. >>Les mer

06 november 2013

Changes in the Nomination Committee for SAS AB.

At the Annual Shareholders' Meeting in SAS AB on 20 March 2013, members for the SAS AB Nomination Committee were appointed. Information about the Nomination Committee's composition has previously been published through a media release and via the company's homepage. >>Les mer

06 november 2013

The Air France A380 takes off to French-speaking Africa for the first time.

Air France_a380_abidjan_630x0( Air France ) For the International Forum for Investments in Côte d’Ivoire, Air France will operate a special flight to Abidjan by Airbus A380 on 28 January 2014. For the 2014 winter season, Air France wishes to serve Abidjan by A380 on a regular basis*. After Johannesburg, Abidjan will therefore become the second destination on the African continent to be served by the Air France superjumbo. >>Les mer

05 november 2013

Signert ny kontrakt med Avinor.

SecuritasMandag signerte Securitas Aviation ny kontrakt med Avinor om sikkerhet på 45 flyplasser fra Kristiansand i sør til Svalbard i nord.  Securitas Aviation vant Avinors anbudskonkurranse og alle tre delkontraktene. De nye kontraktene trer i kraft 1. mars 2014 og gjelder 45 lufthavner og kontrollsentralen på Røyken. Kontrakten går over fire år, med mulighet for ytterligere to års forlengelse. >>Les mer

05 november 2013

Forretningsfolk vil ikke flyve langt til lavpris.

Norwegian B787 3( Takeoff ) I Resegeometris seneste brancheundersøgelse – Nordic Business Travel Forecast & Challenges 2014 – har 4.000 nordiske erhvervsrejsende, som rejser på Asien og Nordamerika, bedømt sandsynligheden for, at de vil benytte flyselskaber med lavprisprofil på langdistancer. >>Les mer

05 november 2013

WIN STAR ALLIANCE GOLD STATUS.

Star AllianceEver wanted to be part of the elite club of Alliance frequent flyers? Now is your chance. Play the new Star Alliance Gold Game and become a "Gold" winner. From now until December 13th, 2013, the Star Alliance network is offering customers the chance to win Star Alliance Gold Status in any of the participating member airlines' Frequent Flyer Programmes. >>Les mer

05 november 2013

The Finnish Flight Attendants' Association (SLSY) and The Finnish Aviation Union (IAU) have issued a strike warning.

Finnair flyvertinne( Finnair ) The Finnish Flight Attendants' Association (SLSY) and The Finnish Aviation Union (IAU) have issued a warning of industrial action to the Association of Support Service Industries. Various industrial action would take place during the period 15th of November at 3 pm EET to 23rd of November at 3 pm EET. >>Les mer

05 november 2013

Q3 2013 operating profit up 4.4%.

 Aer Lingus A321_2Dublin and London, 5 November 2013: Aer Lingus Group plc (“Aer Lingus” or “the Group”) today issues an un-audited interim management statement for the period from 1 July 2013 to 30 September 2013, representing the third quarter of the Group’s financial year. >>Les mer

04 november 2013

Agreement between Norwegian and its pilots.

npu_coverMediation in the negotiations between Norwegian and its pilots has led to an agreement and flights will leave as scheduled Monday. The pilots have achieved a common collective agreement and career possibilities for the whole company.  Norwegian Pilot Union has, according to chairman Halvor Vatnar, achieved accept for their demands.
>>Les mer

04 november 2013

Enighet om kompensasjon og samarbeidsavtale.

Avinor_logo_sort Avinor og NHO Luftfart er enige om en samlet kompensasjon til flyselskapene på 30 millioner kroner for uregelmessigheter i trafikkavviklingen sommeren 2012. Samtidig inngår partene en prøveordning som skal regulere ansvarsforholdet mellom flyselskapene og Avinor for underveistjenesten i norsk luftrom. >>Les mer

04 november 2013

Konkurranse barberer Ryanairs overskudd.

Reuters Ryanair 1( e24 ) Konsernsjef Michael O'Leary har begynt å si unnskyld til passasjerer som har fått dårlig behandling og Ryanair har lovet å begynne med kundeservice, men det hjelper ikke. To måneder etter at det omstridte lavprisselskapet varslet markedet om at de har nedjustert sin prognose for helårsoverskuddet må de gjøre det samme igjen. >>Les mer

04 november 2013

Enighet mellom Norwegian og pilotene.

npu_coverMeklingen mellom Norwegian og pilotene har ført fram til enighet, og flyene går som normalt mandag. Pilotene får felles tariffavtale og karrieremuligheter i hele selskapet. Pilotforeningen i Norwegian har ifølge Halvor Vatnar fått gjennomslag for sine krav. - Det har vært en svært hard mekling der vi har stått langt fra hverandre, men vi har fått gjennomslag for felles tariffavtale i Skandinavia, uavhengig av den omorganiseringen som skjer. Vi har også fått gjennomslag for like karrieremuligheter uansett hvor den enkelte er stasjonert og hvilken base vi jobber på, sier Vatnar.
>>Les mer

31 oktober 2013

Ny rute til Aberdeen.

bmi_osl_intranett_tcm181-160490( Osl ) Tirsdag 28. oktober markerte starten på bmi regionals direkterute fra Aberdeen til Oslo Lufthavn. Oslo Lufthavn kunne tirsdag 28. oktober ønske bmi regional velkommen ombord. Dagen markerte den første direkteflygningen fra Aberdeen til Oslo Lufthavn. >>Les mer

31 oktober 2013

Ingen sympatistreik blant kabinansatte i Norwegian.

Norwegian_kabin_logo_300x82_491_529LV0_320x240jpg( DN ) Pilotene har fått forsikringene de trengte om at Norwegian ikke vil benytte det fagforeningen mener er streikebrytere. Det betyr at det fortsatt kan bli streik - og at den vil ramme hardt. YS/Parat og NHO ble i dag, torsdag, enige om å avlyse den berammede saken i Arbeidsretten, der spørsmålet om lovligheten av en sympatistreik blant de kabinansatte i Norwegian skulle vurderes. >>Les mer

31 oktober 2013

Delta first to submit plan to allow customer use of portable electronic devices below 10,000 feet as early as Nov. 1.

Delta tails_hrDelta Air Lines (NYSE: DAL) is ready to allow its customers to be the first to use their portable electronic devices below 10,000 feet as early as Nov. 1, 2013 pending Federal Aviation Administration approval. All Delta aircraft have completed carrier-defined PED tolerance testing to ensure the safe operation of passenger portable electronic devices during all phases of flight and Delta's plan has been submitted to the FAA for approval. >>Les mer

31 oktober 2013

Boeing to Increase 737 Production Rate in 2017.

boeing-building_smBoeing (NYSE: BA) announced today that production on the 737 program will increase to 47 airplanes per month in 2017, the highest rate ever for the best-selling airliner in history. Once implemented, the 737 program will build more than 560 airplanes per year, and will have increased output by nearly 50 percent since 2010. >>Les mer

31 oktober 2013

Ryanair 2014 Charity Calendar Video Takes Youtube By Storm.

Ryanair , Europe’s low fares airline, today (29 Oct) welcomed the news that its behind-the-scenes video the making of Ryanair 2014 Cabin Crew Charity Calendar has been viewed over 450,000 times on YouTube in just 7 days – smashing last years viewing record. The ‘making of’ video was released last Tuesday morning (22 Oct), a day before the launch of the 2014 calendar and had already topped the 100,000 view mark 48 hours later. >>Les mer

30 oktober 2013

Pressemelding: Parat støtter ikke boikott av Norwegian.

paratLeder i Parat Hans-Erik Skjæggerud støtter ikke Fagforbundet når de onsdag går ut og oppfordret til boikott av Norwegian. Parat-lederen viser til at selskapet forholder seg til fagforeninger og respekterer organisasjonsfriheten. >>Les mer

30 oktober 2013

Framtidens luftfart.

Avinor_logo_sort( Avinor ) Hvilke trender og utviklingstrekk vil prege luftfarten de neste årene. Det er utgangspunktet for årets Avinor-konferanse 6.-7. november.  -Luftfarten er en industri i kontinuerlig utvikling, og både lufthavneiere og flyselskapene må utvikle seg i takt med nye trender og behov i markedet. Årets Avinor-konferanse vil belyse noen av de utviklingstrekkene som vil prege luftfarten i årene framover, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen. >>Les mer

30 oktober 2013

Sjeiker i strupen på Norwegian.

Qatar A330( DN ) - Du kan ikke legge folk i en sardinboks og fly dem halvveis rundt jorden, sier toppsjefen i Qatar Airways. De tre flyselskapene Qatar Airways, Emirates og Etihad i Persiabukta har bestilt flere hundre store fly og prøver å ta over herredømmet på flyruter mellom Europa og Asia, på bekostning av europeiske flyselskaper, skriver Dagens Næringsliv. >>Les mer

30 oktober 2013

USA's største fagforening advarer mot Norwegians praksis: Norwegian Air Shuttle Operating Scheme Must Be Rejected.

AFL-CIO( TTD ) As the globalization of aviation accelerates, transportation labor grows weary of the emergence of new operating schemes and alliances around the globe designed to “forum shop” for cheaper labor and evade collective bargaining obligations. Because decades of unfair trade policy have ravaged too many workers in many U.S. industries, we have insisted that any liberalization of aviation trade expands U.S. aviation job creation. >>Les mer

30 oktober 2013

Setting the record straight.

rpgThe Ryanair Pilot Group ( RPG ) started through the actions of a group of Ryanair pilots. The pilots realised that a new form of Pan-European representative organisation is required to arrest the progressive decline in their employment terms and conditions. With the aid of the European Cockpit Association and its' member associations, they initially established a communication network, using internet and social media, to determine what the wider pilot body in Ryanair actually wanted. >>Les mer

30 oktober 2013

Pressemelding: Plassfratredelse i Norwegian.

npu_coverParat har onsdag ettermiddag sendt plassfratredelse til Riksmekleren for 603 piloter tilsluttet Norwegian Pilot Union. I praksis betyr det at partene har fire dager på seg til å finne en løsning på konflikten. Blir det ikke enighet innen klokken 2400 søndag er Norwegian i streik. Melding om plassfratredelse er det siste formelle varsel om iverksetting av konflikt og noe som må gjennomføres før en lovlig tariffstreik kan settes i verk. >>Les mer

29 oktober 2013

Parat: – Kan vanskelig kalles noe annet enn sosial dumping.

Hans-Erik_4070_J61P60_160x120jpg( NrK ) Arbeidstakerorganisasjonen Parat mener et tillegg på 200 kroner på en 12 timers flytur fremstår som «helt utrolig». NRK kan tirsdag melde at de flertallet av de kabinansatte på Norwegians «long haul»-flyvninger har en grunnlønn på 3000 kroner. På toppen av dette kommer tillegg, blant annet per flyvning. Dette er på 200 kroner for alle flyvninger, som den 12 timer lange flyvningen fra Bangkok til Gardermoen. >>Les mer

29 oktober 2013

SAS: Farvel til legendarisk MD-80 fly.

SAS logo( epn ) En flyvetur over Danmark satte punktum for historisk passagerfly. Det var et vemodigt øjeblik for chefpilot Ulrik Pedersen, da han for sidste gang satte sig ind i cockpittet på MD-80-flyet. SAS sender nu den legendariske flytype på pension som det sidste luftfartsselskab i Europa, og det blev fejret med en farvelflyvning over Danmark for særligt inviterede. >>Les mer

29 oktober 2013

Begjæring om oppbud.

FlyNonStopVi beklager å måtte meddele at det i dag er sendt en begjæring om oppbud av FlyNonstop AS . Dette betyr at alle våre flyvninger fra og med tirsdag 29.10.2013 kl. 06:00 har blitt innstilt. Alle våre kunder må nå kontakte sitt kredittkortselskap/bankforbindelse med billettreferanse og innbetalingskvittering for å få sine billettutgifter refundert. >>Les mer

29 oktober 2013

JetBlue Deal Marks 10,000th Airbus A320 Family Order.

Jet BLue( Airbus ) Just days after taking delivery of its very first A321 aircraft, JetBlue Airways has placed a new order for 15 A321ceo (current engine option) and 20 A321neo (new engine option) aircraft. In addition, the airline has opted to upsize 8 A320ceo and 10 A320neo aircraft currently on backlog to 8 A321ceo and 10 A321neo, respectively. This order marks the 10,000th order for an Airbus A320 Family aircraft. >>Les mer

29 oktober 2013

Qatar Airways joins oneworld.

qatar airways logo white on purpleQatar Airways becomes part of oneworld® at midnight Doha time tonight, adding one of the world’s fastest growing and most highly rated airlines to the world’s fastest growing and most highly rated global airline alliance. From its first flights tomorrow morning – QR633 which leaves Dhaka for Doha at 03.15 local (00.15 Doha time) and the QR1166 from Doha for Riyadh, leaving five minutes later at 00.20 Doha time – Qatar Airways will be offering oneworld’s full range of services and benefits. >>Les mer

29 oktober 2013

London still top of low cost carrier cities.

Buckingham_Palace,_London_-_April_2009( Travelmole ) London remains top of the world's low cost carrier cities, according to research by Amadeus. The capital had nearly 15 million low-cost carrier seats available in the first half of 2013, according to data. >>Les mer

29 oktober 2013

Delivering More Value to Air Travelers.

IATA(IATA) Dublin - The International Air Transport Association (IATA) called on all partners and stakeholders involved in passenger travel to work together to deliver greater value to passengers. “Aviation makes possible $2.2 trillion worth of economic activity and supports some 57 million jobs around the globe. Every day more than 8 million passengers take advantage of the safety, speed and convenience of air travel; and airfares are one-third lower, in real terms, than they were 20 years ago. It truly is the mass transit system for the global economy. But our customers expect more. By working together as an industry with a common vision we can deliver even greater value to air travelers,” said Tony Tyler, IATA Director General and CEO. >>Les mer

29 oktober 2013

Pressemelding: Parat og Norwegian møtes i Høyesterett.

Parat Button_orange_3864_560T44_160x120jpgNorwegian ble i juni dømt av Arbeidsretten for grovt brudd på tariffavtalen med pilotene og ble pålagt å etablere en ytelsesbasert pensjonsforsikring innen 1. september 2013. Norwegian anket avgjørelsen til Høyesterett, som nå har besluttet å behandle saken. Arbeidsretten er den øverste domstol på sitt saksfelt, men avgjørelser kan ankes til Høyesterett dersom en av partene mener saken ikke hører inn under Arbeidsrettens domsmyndighet.
>>Les mer

28 oktober 2013

Storm batters southern Britain, hitting flights, trains and power.

uk-great-britain1-thumb( Reuters ) - Britain's strongest storm in a decade battered southern regions on Monday, forcing hundreds of flight cancellations, cutting power lines and disrupting the travel plans of millions of commuters. >>Les mer

28 oktober 2013

Lufthansa Group refines forecast for 2013: operating result between EUR 600m and 700m – adjusted for non-recurring effects, between EUR 900m and 1bn.

Lufthansa logo and blue background( Lufthansa ) Operating result before restructuring costs and non-recurring effects increases to about EUR 860m in the first nine months of 2013 • Reported operating result, including non-recurring costs for the Score program and project costs for product improvements, comes to EUR 660m for the first nine months (previous year: EUR 907m) >>Les mer

28 oktober 2013

gategroup extends agreement with SWISS until 2019.

gategroup_logogategroup has extended its long-standing contract with Swiss International Air Lines in Switzerland for food production and handling services. The existing agreement, which was set to expire in 2015, has been extended by four years until 2019 with an option for prolongation until 2020. >>Les mer

28 oktober 2013

ITF slams Qatar Airways’ oneworld alliance membership.

ItfThe ITF this week branded Qatar Airways’ (QA) imminent membership of prestigious world aviation grouping the oneworld alliance “a disgrace”. The ITF, which exposed QA’s treatment of women workers last month, is leading protests against QA’s ascension to the alliance next Wednesday 30th October. The oneworld alliance currently includes global giants like British Airways and American Airlines. - See more  here . >>Les mer

28 oktober 2013

Norwegian åpner base på Tenerife og utvider det spanske rutenettet.

Norwegian_SUNSET2Norwegian fortsetter å ekspandere i Europa og åpner ny base på den spanske øya Tenerife. I tillegg utvides det spanske rutenettet med flere nye destinasjoner og flere avganger på eksisterende ruter. Basen på Tenerife (TFS) er Norwegians fjerde spanske base, i tillegg til Alicante, Malaga og Las Palmas. >>Les mer

28 oktober 2013

Nytt arkivsystem vil en periode gi lengre saksbehandlingstid.

logoLTLuftfartstilsynet skifter arkivsystem i perioden 4. til 11. november. Registrering av inngående post vil bli forsinket på grunn av omleggingen, og føre til noe lengre saksbehandlingstid i en periode. >>Les mer

28 oktober 2013

Turkish Airlines: reinstate the 305!

Turkish a330The Civil Aviation Union of Turkey (Hava-Is), an affiliate of the International Transport Workers' Federation ITF, began an indefinite strike on May 15, 2013 against Turkish Airlines (THY) over the company's failure to accept any of its collective bargaining proposals and its refusal to reinstate 305 workers sacked for defending their right to strike. This is a crucial time for aviation workers in Turkey as the strike continues and the workers involved and the union representing them are under huge pressure. >>Les mer

28 oktober 2013

Krever at Ryanair endrer «uforståelige» reisevilkår.

Reuters Ryanair(Dinepenger.no) «DuDetkan kun ha medmedbringesett kolli håndbagasje per passasjer (ingen kolli for spedbarnkan ikke medbringe noen kolli), og det ergjeldervisse begrensninger påhåndbagasjensvekt og størrelse», sier Ryanairs reisevilkår. >>Les mer

28 oktober 2013

Parat-dagen, stort medlemsarrangement.

Parat-dagen_fugur_2013_4216_15X359_320x240jpg( Parat ) Hold av ettermiddagen den 14. november, fra 15:30 – 17:00. Da inviteres alle medlemmer i Parat til å delta på et storstilt arrangement med Alex Rosèn og Eirik Newth. Og siden vi ikke greier å samle alle medlemmene et sted, sender vi en "festforestilling" direkte på nett . >>Les mer

25 oktober 2013

Mulig streik i Norwegian.

Parat Button_orange_3864_560T44_160x120jpgParat har på vegne av Norwegian Pilot Union (NPU) meldt plassoppsigelse for nær samtlige piloter i Norwegian. Det er berammet tvungen mekling fra 1. november og dersom partene ikke blir enige kan det bli streik fra mandag 4. november. >>Les mer

24 oktober 2013

Norwegian med sterk trafikkvekst i hele Europa.

Norwegian David PeacockNorwegian vokser kraftig i alle de europeiske markedene og flyene fylles godt, viser resultatet for tredje kvartal. Den aller sterkeste passasjerveksten har basen på London Gatwick, tett fulgt av Oslo Gardermoen og Stockholm Arlanda. Kvartalsresultat før skatt (EBT) ble på 604 millioner kroner, betydelig påvirket av store ekstrakostnader i forbindelse med innleie av erstatningsfly på langrutene. Samtidig gikk sommersalget tregere enn vanlig med godt sommervær i hele Nord-Europa. >>Les mer

24 oktober 2013

Full seier til Widerøeansatte over LFF.

WF ogoDe Widerøeansatte stasjonsmedarbeiderne som ble beskyldt for å være streikebrytere av Luftfartens Funksjonærforening(LFF) under streiken i Brønnøysund i mai, har i Oslo Tingrett blitt tildelt oppreisning for ærekrenkelser. Retten slår fast at arbeidet ikke var streikebryteri, og at det var ærekrenkende av LFF å påstå dette. >>Les mer

23 oktober 2013

Parat stevner NHO før mulig Norwegian-streik.

parat( VG ) Fagorganisasjonen Parat har stevnet NHO for å kunne ta ut kabinansatte i en eventuell sympatistreik med pilotene. Arbeidsretten må nå avgjøre om det er lovlig med sympatiaksjoner. >>Les mer

22 oktober 2013

Norwegian vil vingeklippe piloter før streik.

Halvor Norwegian-WEB( DN ) Norwegian forsøker å stable om selskapet i forkant av den varslede pilot-streiken, skriver Dagens Næringsliv. Hvis ikke megling fører frem søndag 3. november, så kan flyene stå på bakken neste morgen. Norwegian vil at over 220 piloter i Sverige og Danmark skal si ja til å flytte over i et bemanningsselskap og fristille seg fra tariffavtalen innen 1. november. >>Les mer

22 oktober 2013

Sygefraværet stiger blandt SAS' kabinepersonale.

Ny SAS logo( epn ) SAS oplever nu et stigende sygefravær blandt kabinepersonalet, og det koster selskabet dyrt. Det er især den kvindelige del af kabinepersonalet, der har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. >>Les mer

22 oktober 2013

Ryanair boss makes Twitter gaffes.

Reuters Ryanair 1( Travelmole ) Ryanair boss Michael O'Leary made a series of gaffes yesterday when he hosted the airline's first live Q&A session on its new Twitter page. Predictably, the outspoken CEO (pictured during the session above) received a barrage of abuse from some customers and fielded most of them off in his usual tongue-in-cheek style. A fair number of the tweets were also in support of the airline. >>Les mer

21 oktober 2013

Dagens vedtak kan koste Norwegian dyrt.

norwegian_logo_rgb( Aftenbladet ) Første klage etter Dreamliner-forsinkelsene til behandling i Transportklagenemnda mandag. Mandag faller en avgjørelse mange Norwegian-passasjerer venter spent på. >>Les mer

21 oktober 2013

Etablerer heleid datterselskap for flysikring.

Avinor Fly_kondensstriper_1_tcm181-142855( Avinor ) Avinors styre har besluttet å omdanne selskapets Flysikringsdivisjon til et heleid aksjeselskap. Datterselskapet blir en integrert del av konsernet, men etableringen sikrer klart adskilte økonomier mellom flysikring og øvrig virksomhet i Avinor. >>Les mer

21 oktober 2013

Air France considers Alitalia stake dilution - report.

KLM AIR FRANCE( Reuters ) - Franco-Dutch airline Air France-KLM is considering diluting its stake in struggling Italian carrier Alitalia if a deeper restructuring fails to take place, French newspaper Les Echos reported on Monday. >>Les mer

21 oktober 2013

Ryanair Pilot Group calls its first ever press conference.

rpg(Travelmole) The Ryanair Pilot Group has called its first ever press conference to introduce itself and air its employment concerns. The group, which claims to represent Ryanair pilots, will also brief the media on Captain John Goss who was sacked by Ryanair in the wake of a Channel 4 Dispatches programme which investigated safety at Ryanair. >>Les mer

18 oktober 2013

SAS til salgs - igjen.

Anneli Nyberg( Dagsavisen ) - Dette er ingen ny problemstilling for oss. Det har vært et uttrykt ønske fra den svenske regjeringen lenge, og det norske Næringsdepartementet har også gitt uttrykk for at de ønsker å selge. Men selskapet kan ikke selges om det ikke finnes en seriøs kjøper, sier hovedtillitsvalgt for de kabinansatte organisert i Parat, Anneli Nyberg. >>Les mer

18 oktober 2013

Bunnen har gått ut av flybillettmarkedet.

Travelmarket 1En gedigen overkapasitet på antallet av utbudte europeiske flyreiser har ført til dramatiske prisfall på flybillettmarkedet. Billettprisene vil i løpet av november nå et rekordlavt nivå som aldri før er sett på det norske markedet. Alt føres an av Norwegian, som har senket prisene så kraftig at det er snakk om prisreduksjoner på opptil 37 % i forhold til samme periode i fjor. Det viser den siste utgaven av Norsk Flyprisindeks, som utgis av reisesøkemaskinen Travelmarket.no . >>Les mer

18 oktober 2013

NYVALG I PARAT LUFTFART.

Ny logo Luftfart skrift Albert småPå årsmøtet i Parat Luftfart 16. oktober, ble Frank Danielsen fra Widerøes Kabinforening og Renè-Charles Gustavsen fra Norwegian Kabinforening valgt til arbeidsutvalget i Parat Luftfart. De erstatter Gøril Katrin Lysvoll fra SAS Norge Kabinforening og Bengt Eilertsen fra Gardermoen Fuelling Services. Arbeidsutvalget består forøvrig av Ole-Knut Fladby fra SAS Ground Handling og ledes av Jan Levi Skogvang fra SAS Scannor Flygerforening. >>Les mer

18 oktober 2013

Nettbrett reduserer drivstoffutgiftene betydelig.

( Boarding ) Panasonics robuste nettbrett, Toughpad FZ-G1 , installeres nå i samtlige Norwegian Boeing 737-fly. Det profesjonelle og robuste nettbrettet inngår som en del av Scandinavian Avionics sin egenutviklede nettbrettbaserte ’electronic flight bag’-løsning til flyselskapets flåte. >>Les mer

17 oktober 2013

Ryanair’s Cabin Crew Select Teenage Cancer Trust (UK) As 2014 Charity Calendar Partner.

Ryanair fra sidenRyanair , Europe’s low fares airline, today (14 Oct) announced that its cabin crew have selected Teenage Cancer Trust as their charity partner for the 2014 Ryanair Cabin Crew Charity Calendar, which it hopes will raise €100,000 for the Teenage Cancer Trust, bringing the total raised by Ryanair’s cabin crew for charity to over €700,000 since the first calendar in 2008. >>Les mer

17 oktober 2013

Iberia Unveils New Image, Symbolising New Chapter and Plans for Future.

Iberia A319lowresIt’s premiere for Iberia . The company has donned its most festive attire to unveil its new image, with a even more prominent role for the colour red, and highlighting the values underpinning the new, more dynamic Iberia, focusing as never before on satisfying the customer, a company in which talent and drive are kin evidence everywhere you look. >>Les mer

17 oktober 2013

Aeroflot Introduces New Low-Cost Airline – Dobrolet.

dobroletAeroflot Group now includes a budget airline named Dobrolet. Originally, it was the name of the joint-stock company established in 1923, a predecessor of today’s Aeroflot. Dobrolet will be based in the Moscow region. The fleet of the new airline will consist of Boeing- 737-800NG’s in one class configuration. It is assumed that the low-cost carrier will start operating in spring of 2014. At the initial stage the airline will fly to the most popular destinations in the European part of Russia. >>Les mer

17 oktober 2013

Japan approves Finnair’s inclusion in the joint business between Japan Airlines and British Airways.

Finnair hale( Finnair ) Japan’s Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) has today granted anti-trust immunity to a joint business between Japan Airlines, Finnair and British Airways. This paves the way for Finnair to join the existing joint business between Japan Airlines and British Airways. The agreement will allow all three airlines to cooperate commercially on flights between Europe and Japan. >>Les mer

17 oktober 2013

Eco-efficient flying: interview with an airberlin Fuel Coach.

airberlin_logo_rotKlaus Wehrmann is a captain in airberlin’s Boeing 737 fleet and has already been flying with airberlin for ten years. Since 2012, he has been passing on his knowledge in the subject of fuel-efficient flying as a volunteer Fuel Coach. >>Les mer

17 oktober 2013

Norwegian lanserer langruter fra London til New York, Los Angeles og Fort Lauderdale.

Norwegian B787 OSL


Norwegian lanserer tre nye langruter mellom London Gatwick og New York (JFK), Los Angeles (LAX) og Fort Lauderdale (FLL) neste sommer. Norwegian lanserer også ytterligere nye europeiske ruter fra London i tillegg til at frekvensen økes på flere eksisterende ruter.

>>Les mer

17 oktober 2013

SAS vant kampen om midt-norsk millionavtale.

SAS 6( e24 ) SAS blir eneleverandør for en rekke offentlige virksomheter i Midt-Norge de neste tre årene. >>Les mer

17 oktober 2013

oneworld takes its sixth 'best alliance' title of the year.

Oneworld logoerReaders of Business Traveller magazine have voted oneworld Best Airline Alliance in the magazine's 2013 readers' poll. This is the sixth "best alliance" honour oneworld has received in the major international industry award schemes in the past year, a record for any global airline alliance – and it comes as oneworld undergoes the biggest expansion programme in its history. >>Les mer

16 oktober 2013

Parat Luftfarts konferanse.

Nodeland-portrett-sep2012Luftfartsdirektør Stein Erik Nodeland og Scott Maurer holder innlegg på luftfartskonferansen onsdag. Torsdag vil finansdirektør i Norwegian, Frode Foss, og konsernsjef i SAS, Rickard Gustafson, holde sine innlegg. >>Les mer

16 oktober 2013

Emirates New Milan–N.Y. Route Threatens U.S. Aviation Jobs.

380emirates( ALPA NEWS ) WASHINGTON–Emirates Airline’s new route from Milan to New York, slated to begin Tuesday, is a clear first step in long-term strategy by a heavily supported state-owned foreign airline to undercut U.S. airlines and hurt U.S. jobs. The new route goes head-to-head with long-established U.S. carrier routes between New York and Milan. This is a flight that originated in Dubai and, instead of a direct flight, Emirates is adding a stopover in a popular European destination in order to draw new business. Clearly, this is the beginning of a dangerous trend by state-owned foreign carriers, one that threatens U.S. jobs, U.S. passengers and ultimately the future of the U.S. aviation system, which contributes $1 trillion to our economy each year. >>Les mer

16 oktober 2013

Dreamliner fløy med kjempehull i skroget.

Reuters B787( DN ) Et fly av typen Boeing 787 Dreamliner har igjen vært utsatt for et betydelig uhell. Et fly fra selskapet Air India landet med et stort hull i flyets skrog uten at noen hadde merket det. En cirka 3 kvadratmeter stor plate fra skroget falt av under en flyging fra hovedstaden New Delhi til Bangalore lørdag, skriver avisen Mumbai Mirror tirsdag. >>Les mer

16 oktober 2013

Pilots Union Alleges That Terrorists May Be Testing Security.

Al Qaida flagg( SSI ) There have been recent news service articles claiming that the union that represents pilots for a major airline has issued a warning that there have been several recent cases throughout the airline industry of what appear to be probes, or dry runs, that are meant to test security procedures and reaction to in-flight threats. Orlando, Florida -- It was a flight bound for Florida, and some airline pilots believe it also may have been a dry-run for terrorists. >>Les mer

16 oktober 2013

Norwegian endrer konsernstruktur for å sikre vekst og trafikkrettigheter.

norwegian_logo_rgbNorwegians styre har i dag besluttet en ny struktur som skal sikre selskapets internasjonale vekst og nødvendige trafikkrettigheter. Norwegian Air Shuttle ASA vil fortsatt være morselskap på toppen. Under morselskapet opprettes to nye heleide datterselskaper med egne driftstillatelser (AOC), ett i Norge og ett i EU. Selskapet legger også opp til faste pilotansettelser ved basene utenfor Skandinavia. >>Les mer

16 oktober 2013

Parat Luftfarts konferanse 16. – 17. oktober 2013.

Ny logo Luftfart skrift Albert småKonferansen, som er den 8de i rekken, samler tillitsvalgte og arbeidsgivere fra luftfartsselskapene, samarbeidspartnere og representanter for myndighetene. Vi legger vekt på høy faglig standard, trivelige omgivelser og muligheten til å knytte nettverk og dele erfaringer med andre deltakere og bidragsytere. Se programmet her. >>Les mer

16 oktober 2013

Overwhelmed consumers are seeking guidance.

Lufthansa shopping_assistant_6e4669d036( LSG ) At Frankfurt Airport, "shopping assistants" help travelers find exactly what they need. Going to the supermarket today is for many consumers an overwhelming experience. The sheer abundance of food options available makes it difficult to select “the right” items, also when it comes to healthy eating. >>Les mer

16 oktober 2013

Qantas fleet renewal keeps delivering.

(Qantas) Qantas this week adds its 68th next generation Boeing 737-800 to the airline’s 314 strong fleet. Qantas’ commitment to fleet renewal has seen the airline take delivery of 123 new aircraft in just over four years, resulting in an average passenger aircraft age of 7.9 years – its lowest level since privatisation. >>Les mer

16 oktober 2013

easyJet to open a base in Naples in Spring 2014.

easyJet 1easyJet , the UK’s largest airline, has announced today its expansion plans in Italy with the opening of a base in Naples. The new base, easyJet’s third in Italy and 24th in its European network, will be operational from spring 2014. >>Les mer

16 oktober 2013

Second A350 XWB test aircraft successfully completes first flight.

A350 ab1349e2b3( Airbus ) The second A350 XWB to fly, MSN3, has just landed back at Toulouse-Blagnac Airport France, shortly after 14:30 hours local time, after successfully completing its first flight that lasted approximately five hours. The A350 XWB test aircraft, MSN3, was flown by Frank Chapman and Thierry Bourges, Airbus Test Pilots. Accompanying them in the cockpit was Gérard Maisonneuve, Test Flight Engineer, while three Flight Test Engineers monitored the progress of the flight profile: Tuan Do, Robert Lignée and Stéphane Vaux. >>Les mer

15 oktober 2013

Rival airline attacks Alitalia rescue as illegal.

AlItalia Reuters:Stefano Rellandini( Reuters ) - A leading European airline group denounced Italian plans to rescue Alitalia as illegal on Monday, as shareholders were due to vote on a capital increase to keep the near-bankrupt carrier flying. International Airlines Group (ICAG.L), which owns British Airways and Spain's Iberia, urged the European Commission to intervene over the Italian government's attempts to stitch together a bailout for Alitalia. >>Les mer

15 oktober 2013

Spain to cut airport tariffs to boost traffic.

Spanske flagget( Reuters ) - Spain will cut the tariffs airlines pay to use the country's airports and remove the charge entirely in some cases in an attempt to boost falling traffic, the government said on Monday. The cuts will reverse increases made over the past two years, which doubled tariffs at Spain's two largest airports in Madrid and Barcelona and prompted budget airline easyJet to close its Madrid base and Ryanair to reduce flights and routes. >>Les mer

15 oktober 2013

Hovedavtalerevisjon.

Turid & Chris jpgTirsdag leverte forhandlingssjef i Parat Turid Svendsen og sektoransvarlig for YS-privat Christopher Navelsaker YS’ kravene til revisjon av Hovedavtalen. Høyt på YS' kravliste står forbedringer i arbeidsforholdene for tillitsvalgte og oppdatering av reglene om kontrolltiltak. >>Les mer

14 oktober 2013

Brudd i forhandlingene mellom Norwegian og pilotene.

norwegian_logo_rgbPilotforeningen i Norwegian brøt mandag forhandlingene med ledelsen i Norwegian, noe som kan bety at selskapet er ute i streik om 14 dager. Årsaken til bruddet er at selskapet vil svekke pilotenes forhandlingsrett ved å flytte dem                                                                ut av morselskapet og inn i nyopprettede                                                                              selskaper. >>Les mer

11 oktober 2013

Norwegian gir ut topplønnsliste i kamp mot pilotene.

Halvor Norwegian-WEB( Aftenposten ) Av de 100 best betalte i lavprisselskapet Norwegian er det 93 piloter. De best betalte har fått utbetalt opp mot 2 millioner kroner. - Dette gir helt feil inntrykk, svarer pilotlederen. Pilotene og ledelsen i Norwegian har barket sammen i en offentlig krangel om lønnsnivået for selskapets flyvere. Nå går ledelsen til det skritt å legge frem en oversikt over de 100 personene som hever de feteste gasjene i selskapet. >>Les mer

11 oktober 2013

Swissport International acquires minority stake in SAS' ground handling services.

Swissport 4 logoSwissport International Ltd. ("Swissport") and Scandinavian Airline Systems ("SAS") today announced they have signed an agreement by which Swissport acquires a 10% stake in each of SAS' three ground handling companies. The acquisition which has insignificant impact on profitability and liquidity of the SAS Group is effective as of 1st November 2013. >>Les mer

11 oktober 2013

Nasjonal IA-konferanse.

IA logojpgRegjeringen og partene i arbeidslivet inviterer til en åpen konferanse 21. november. Konferansen favner arbeidet med alle tre delmålene for IA-avtalen. Regjeringen og partene i arbeidslivet inviterer til den siste nasjonale IA-konferansen i denne avtaleperioden. >>Les mer

11 oktober 2013

Norwegian trosser trøbbel - slår fortsatt SAS.

SAS _ Norwegian( e24 ) Bjørn Kjos og co. kan fortsatt skryte av høyere punktlighet enn rivalen. Det har blitt skrevet mye om Norwegians trøbbel med de nye 787 Dreamliner-flyene, som selskapet benytter på sine langdistanseruter. Norwegians kjernevirksomhet er imidlertid fortsatt kortdistanseflygninger i Europa, og her leverer selskapet på høyt nivå. >>Les mer

10 oktober 2013

Mener det ikke er grunn til å frykte 22 timers arbeidsdager for piloter.

( e24 ) "Luftfartstilsynet mener norske flypassasjerer ikke bør bekymre seg for sikkerheten når pilotene nå får 22 timers arbeidsdager". Er vel bare en kommentar som passer til tilsynets holdning og det er: "OMG" !! >>Les mer

09 oktober 2013

EASA forslag for nye Flight Time Limitations.

EU parlamentet har nektet å stemme ned forslaget fra EASA om nye FTL !! Mer info følger...... >>Les mer

09 oktober 2013

Flight Safety Compromised.

Fatigue_3845_3445H2_160x120jpg( ECA ) “Today the European Parliament (EP) voted for a Regulation that is not to the benefit of the flying public in Europe,” says Nico Voorbach, ECA President, after the adoption of the new EU Flight Time rules by the EU Parliament this afternoon. “With this approval the EP took a step away from a ‘precautionary’ approach, ignored scientific expert advice and put passenger safety at risk.” >>Les mer

08 oktober 2013

Passengers say 'yes' to technology but mobile usage still low.

SITA_STRAP_ML_RGB_C_30mm( SITA ) More than 90% of airline passengers say technology helps them when travelling but using a smartphone for travel services has yet to go main stream. This is despite the finding that three quarters of passengers carry a smartphone according to results of the 2013 SITA/Air Transport World Passenger IT Trends Survey released today. >>Les mer

08 oktober 2013

Solidarity action from PALEA to support Turkish Airlines workers.

Itf( ITF ) PALEA union, ITF affiliate in Philippines yesterday joined the ITF call for solidarity action to support Turkish Airlines (THY) workers. As THY doesn’t fly to Manila, PALEA members established a solidarity picket in front of the Turkish Airlines Sales Office in Ayala Avenue, Makati City. >>Les mer

08 oktober 2013

Norwegians nyeste B787 fortsat i hangar.

Norwegian B787( Standby ) FLYSELSKABER: I dag er det 10 dage siden, Norwegian tabte tålmodigheden med sin fabriksnye Boeing B787 og satte den i hangar, til de mange fejl er udbedret. Det er de fortsat ikke, oplyser selskabet – som ikke fyrede tillidsmand for kritiske udtalelser. Norwegian må ikke flyve over Rusland. >>Les mer

08 oktober 2013

Oslo Lufthavn feirer 15 år.

Osl-farge_rgb_tcm181-90107Tirsdag 8. oktober er det 15 år siden Oslo Lufthavn (OSL) åpnet som Norges nye hovedflyplass. Den offisielle åpningen av Oslo Lufthavn ble foretatt av Hans Majestet Kong Harald 8. oktober 1998, og lufthavnen ble med det Norges nye hovedflyplass. Det var Color Airs fly med kaptein Tord Tangvik bak spakene som stod for den første avgangen fra OSL. Flyet tok av kl. 06.58 og destinasjonen var Ålesund, Vigra. >>Les mer

08 oktober 2013

Alitalia risks bankruptcy if no capital increase deal -source.

AlItalia A330( Reuters ) - Troubled Italian airline Alitalia risks having to file for bankruptcy if no deal on a proposed capital increase is reached in a couple of weeks, a government source said on Tuesday. Alitalia's shareholders will vote on a capital increase of at least 100 million euros ($136 million) on Oct. 14 to help                                               keep the company afloat. >>Les mer

08 oktober 2013

Qatar Airways Voted Best Middle Eastern Airline for Eighth Consecutive Year at TTG Asia Travel Awards.

qatar airways logo white on purpleBANGKOK – For the eighth year in a row, Qatar Airways was presented “Best Middle Eastern Airline” at the TTG Asia Travel Awards held in Thailand’s capital city of Bangkok, 3rd October. The Doha-based airline was voted by readers of one of the most respected travel trade magazines in the Asia Pacific, TTG Asia. Readers based their voting on the strength of the airline’s customer service, its route network, services and its marketing and advertising programmes. >>Les mer

08 oktober 2013

Airbus and Japan Airlines sign their first ever order.

Japan Airlines Airbus( Airbus ) Japan Airlines (JAL) has signed a purchase agreement for 31 A350 XWBs (18 A350-900s and 13 A350-1000s), plus options for a further 25 aircraft. This is JAL’s first ever order for Airbus aircraft.* It is also the first order Airbus has received from Japan for the A350 XWB, confirming its continuing success with world leading airlines across the globe. JAL and Airbus aim for entry into service from 2019, with the airline’s A350 XWBs gradually replacing its ageing fleet approximately over a six year period. >>Les mer

07 oktober 2013

- Saken er lagt død og vi har skværet opp.

Norwegian JRA_5300( Dagbladet ): Fagforeningstoppen Roger Handeland i Norwegian gikk klokka 14 i dag inn til oppsigelsessamtaler på Fornebu. Bakgrunnen skal være et intervju han ga i Finansavisen om Norwegians problemer med selskapets to Dreamliner-fly. >>Les mer

07 oktober 2013

Gir de ansatte hele pensjonsregningen.

penger_3_2493_3LMU92_160x120jpg( DN ) Det nye lovforslaget til pensjonsordning flytter forvaltningskostnadene over på den ansatte.Fredag la finansminister Sigbjørn Johnsen frem forslaget til nye pensjonsordning. Nå viser det seg at kostnadene for å forvalte ordningen skal dekkes innenfor de årlige innskuddene bedriftene gjør for den ansatte, skriver Dagens Næringsliv. >>Les mer

07 oktober 2013

SAS Group's September 2013 traffic figures.

SAS B737-700 (2)· SAS Group's capacity (ASK) was up by 5.2%. - The Group's traffic (RPK) increased by 1.6%. - The SAS Group's load factor decreased by 2.6 p.u. to 73.9%. - SAS Group carried 2.7 million passengers in September, up 1.1% vs last year. >>Les mer

07 oktober 2013

European air traffic strike called off.

( Travelmole ) The air traffic controllers' strike planned for Thursday has been called off. >>Les mer

07 oktober 2013

Tillitsvalgts advokat: - Forstår ikke hva som får Norwegian til å se rødt.

norwegian_logo_rgb( VG ) Norwegian-tillitsvalgte Roger Handelands advokat tror Norwegian ønsker å kneble de anattes ønske om å ytre seg om forhold internt i selskapet. Mandag må Handeland møte i oppsigelsessamtaler etter et intervju om selskapets to Dreamliner-fly, skriver Finansavisen. >>Les mer

04 oktober 2013

SAS finalizes Airbus long haul aircraft order.

Ny SAS logoOn 25 June 2013, SAS and Airbus signed a Memorandum of Understanding for the order of 12 new long haul aircraft. Today, SAS and Airbus have signed the final long haul aircraft order agreement comprising 4 A330-300 Enhanced and 8 A350-900 plus 6 options for A350-900. The Airbus A330 will be delivered 2015/16 and the Airbus A350 will be delivered from 2018. >>Les mer

04 oktober 2013

Norwegian med betydelig ruteøkning på norsk innenriks.

Norwegian kjebelcxcyrufv8glphxNorwegian øker antall daglige avganger på flere norske innenriksruter. Reisende mellom Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim, Oslo-Stavanger, Oslo-Alta, Oslo-Evenes, Oslo-Tromsø, Oslo-Molde og Oslo-Ålesund kan se fram å kunne velge mellom enda flere avganger og en mer fleksibel tidtabell. >>Les mer

04 oktober 2013

Hvilken kompetanse trenger vi i fremtiden?

Parat Button_orange_3864_560T44_160x120jpgFrem til 17. oktober pågår det en nettbasert undersøkelse om kompetanse for fremtiden – hva er viktigst. Det er Skills Strategy som står bak undersøkelsen, og Parat oppfordrer deg til å svare. Resultatet av undersøkelsen blir viktig når norsk utdanningspolitikk skal diskuteres. >>Les mer

04 oktober 2013

Japan Airlines formally seeks revision to Haneda slot allocation.

JAL Logo 1 hi res( Reuters ) - Japan Airlines said on Friday it has formally asked the Japanese government to revise its decision this week of allocating the majority of new international slots at Tokyo's Haneda airport to rival ANA Holdings. >>Les mer

04 oktober 2013

Iberia's Madrid terminal could open to other airlines.

Iberia Aviones en Madrid-Barajas_thumbnail( Reuters ) - Cutbacks at Iberia could force Madrid's Barajas airport to allow other airlines to use the terminal previously reserved for the exclusive use of the Spanish flag carrier and its Oneworld alliance partners, Spain's industry minister said on Thursday. >>Les mer

04 oktober 2013

CAA proposes Heathrow's charges rise in line with inflation.

Heathrow( Reuters ) - Britain's aviation regulator on Thursday proposed that Heathrow, the country's busiest airport, cap its charges so that they rise in line with inflation. >>Les mer

04 oktober 2013

Norwegian med fortsatt passasjervekst i september.

Norwegian 5Vel 1,9 millioner passasjerer fløy med Norwegian i september, en økning på 17 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Selskapet vokser og øker kapasiteten gjennom innfasing av fabrikknye fly, etablering av nye baser utenfor Skandinavia og lansering av nye ruter både innad i Europa og mellom Skandinavia og USA og Asia. >>Les mer

04 oktober 2013

Strikes threaten major disruption to Europe flights.

DSC_0088(travelmole) Flights across Europe face major disruption next week as air traffic controllers in France, Germany, Spain and Portugal plan strike action. Passengers due to travel anywhere in Europe on Thursday October 10 are being warned that it is highly likely their flight will be delayed or cancelled. >>Les mer

03 oktober 2013

Ryanair dømt i Frankrike.

Reuters Ryanair( DN ) Flyselskapet Ryanair er dømt til å betale om lag 80 millioner kroner i erstatning og renteutgifter etter å ha blitt kjent skyldig i brudd på Frankrikes arbeidslov. >>Les mer

03 oktober 2013

Finnair introduserer forhåndsbestilte måltider.

Finnair A330( Boarding ) Finnairs økonomiklasse-passasjerer kan nå oppgradere det medfølgende måltids- og snacktilbudet, med valgfrie, forhåndsbetalte måltider på europeiske flyvninger. >>Les mer

03 oktober 2013

Viktig seier for flysikkerheten.

Oddbjørn_Holsether_4186_4L20OV_160x120jpgJeg er svært godt fornøyd med at EU-parlamentets transportkomite sier nei til forslaget om å øke arbeidstiden for flyvende personell. Det er en stor seier for fagbevegelsen. Sammen med den Internasjonale Transportføderasjonen har Parat lagt ned mye arbeid for å få stoppet EU-kommsjonens forslag om forlengelse av arbeidstid, sier Oddbjørn Holsether i Parat Luftfart. >>Les mer

03 oktober 2013

Derfor flytter Bjørn Kjos til skatteparadis.

Bjørn Kjos i SKY-kabin_smil( NA24 ) I april ble det kjent at Norwegian ønsker å flagge ut sine nye langdistansefly. Nå har selskapet søkt Luftfartstilsynet om å starte selskapet Norwegian Air Norway AS som kan fly på EU-vilkår. Det gjør at store deler av dagens virksomhet kan flyttes over i det nye selskapet, og at de fleste flyene kan bli registrert i et EU-land og ikke i Norge, ifølge Dagens Næringsliv. >>Les mer

02 oktober 2013

Finnair to open exclusive Premium Lounge at Helsinki Airport in spring 2014.

Finnair hale( Finnair ) Work has started on building a new Premium Lounge directly adjacent to the award-winning Finnair Lounge near Gate 36 in the non-Schengen area of Helsinki Airport. The Premium Lounge, designed by Helsinki-based dSign Vertti Kivi & Co, will be open in spring 2014 and complement the original Finnair Lounge, which routinely ranks in lists of the world’s top airline lounges.    >>Les mer

02 oktober 2013

Air Cargo Continues Low Gear Acceleration.

( IATA ) Geneva – The International Air Transport Association (IATA) reported a continued modest improvement in air cargo markets in August. August air freight demand was up 3.6% on the previous year. That is considerably better than year-to-date performance of a 0.7% expansion. >>Les mer

02 oktober 2013

Ryanair Will Appeal Aix-En-Provence Court Ruling & Fine.

Franske flagget( Ryanair ) CASE REGARDING MARSEILLE BASE FROM 2006 TO 2010. Ryanair, Europe’s only ultra-low fare carrier, today (1 Oct) confirmed, in response to media queries, that it expects a negative ruling and a fine in the Aix-en-Provence Court tomorrow (2 Oct). This ruling will be based, in particular, on the French Decree which was introduced in Nov 2006, after Ryanair’s operational base in Marseille had opened. Already under this decree, rulings against Easyjet (Apr 2010) and Cityjet (Mar 2012) have been made under which those airlines incurred fines, penalties and back-charges of approx €1.6m and €1m respectively. >>Les mer

02 oktober 2013

Republic Airways to sell Frontier for $145 million.

Frontier( Reuters ) - Republic Airways Holdings Inc (RJET.O) said on Tuesday it would sell Frontier Airlines to private equity firm Indigo Partners LLC in a deal valued at about $145 million. The agreement ends a two-year-long search by Indianapolis-based Republic to unload Frontier, which it bought out of bankruptcy in 2009. >>Les mer

02 oktober 2013

Kjos: - Vi skal ha flere dreamlinere.

Norwegian B787( Hegnar Online ) Til tross for enorme problemer: Norwegian-sjef Bjørn Kjos mener Dreamlineren er markedets beste fly. - Med en gang problemene er løst er dette det beste flyet på markedet. Og vi skal ha flere, sier Norwegian-sjef Bjørn Kjos ifølge vg. >>Les mer

02 oktober 2013

Air France-KLM may help Alitalia under conditions: report.

Reuters Alitalia : Air France ( Reuters ) - Franco-Dutch carrier Air France-KLM (AIRF.PA) said on Tuesday it was open to merging with Alitalia in a move seen as the best solution for turning round the loss-making Italian airline. But both sides said any tie-up would depend on certain conditions being met first, as time runs out for indebted Alitalia. >>Les mer

02 oktober 2013

LAN Colombia is now part of oneworld.

LAN( oneworld ) LAN Colombia today joined oneworld® - offering the leading quality global airline alliance's full range of services and benefits from the first flights this morning. LAN Colombia, a company related to LATAM Airlines Group SA (LAN Airlines), has entered oneworld as an affiliate member. LAN Airlines has been a full member of oneworld since 2000.  >>Les mer

02 oktober 2013

Norwegian etablerer nytt flyselskap.

norwegian_logo_rgb( E24 ) Flyselskapet har søkt om flylisens hos Luftfartstilsynet. Norwegian etablerte det nye selskapet Norwegian Air Norway i slutten av mai, og søkte senere i sommer om flylisens - Air Operator Certificate - hos Luftsfartstilsynet. E24 har bedt om innsyn i søknaden, men fått avslag fra Luftfartstilsynet. >>Les mer

02 oktober 2013

SAS utvider tilbudet i Alta.

SAS B737-700 (2)( Altaposten ) Fra 31. mars vil Norwegian ha tre daglige flyvninger mellom Alta og Oslo. At ettermiddagsruta nå er på plass, etter mange måneder med jobb, betyr et stort løft for hele fylket. Nå melder også SAS at de ønsker å etterkomme Alta ruteutviklingsforums ønsker om et ettermiddagsfly . >>Les mer

02 oktober 2013

Air France crash pilots not trained for emergency, says coroner.

Air_France_447-2006-06-14( Travelmole ) An Air France crash which killed all 228 passengers onboard has highlighted concerns that pilots aren't retaining the skills to properly fly complex commercial aircraft, a coroner warned. Speaking at the inquest of two British men who were onboard the Air France jet when it plunged into the Atlantic Ocean in 2009, coroner Michael Oakley said the pilots flying the aircraft from Brazil to France were not adequately trained for the emergency. >>Les mer

30 september 2013

SAS opfordrer til stærk prisdicsciplin.

SAS B737-700( Check-in ) Væksten i det nordiske marked er mindre end i resten af Europa. Derfor advarer SAS om, at det er nødvendigt at alle flyselskaber i markedet går ind for en stærk prisdisciplin. >>Les mer

30 september 2013

I dag lander Widerøe på nordnorske hender.

q400_2(Nrk) SAS sin rolle som Widerøe-eier tar slutt i dag. For nå er det Nord-Norge som skal styre flyselskapet.SAS ble i vår nødt til å selge Widerøe til en investorgruppe bestående av Torghatten trafikkselskap, Fjord1 og Nordland fylkeskommune.I dag signeres alle papirer, samtidig som pengene overføres fra de nye eierne til SAS, mens aksjene går motsatt vei. >>Les mer

30 september 2013

easyJet to open a base in Hamburg, Germany in Spring 2014 and expand its Berlin base.

easyjet A319easyJet , the UK’s largest airline and operator of Europe’s leading air transport network, has today announced that it will open a base in Hamburg as well as increasing its fleet in Berlin in Spring 2014. The announcement was made by chief executive Carolyn McCall at an event at Airbus’ facilities in Hamburg. >>Les mer

30 september 2013

Emirates Group Security and Edith Cowan University Honours 117 Graduates.

Emirates GS Photo 1_tcm133-136321617 UAE Nationals embody development of Emiratis in the field of aviation security. The  Emirates Group Security Centre of Aviation and Security Studies (CASS) and Edith Cowan University of Western Australia have conferred 117 diplomas at its 11th graduation ceremony.  >>Les mer

30 september 2013

Lufthansa Cargo focuses on Latin America.

Reuters Lufthansa( Lufthansa Cargo ) As of the start of its winter schedule for 2013 Lufthansa Cargo will be expanding its services in the growth market Latin America. Europe’s leading cargo airline will add the Peruvian capital Lima to its global route network on 27 October 2013. Its new service to Lima will be flown twice a week with MD-11 freighters. >>Les mer

30 september 2013

Montie Brewer appointed to the SWISS Board of Directors.

Swiss A340 haler( Swiss ) Montie Brewer, the former President & CEO of Air Canada, was newly appointed to the Board of Directors of Swiss International Air Lines Ltd. today. He succeeds Stefan Lauer, who, following his departure from the Lufthansa Group, has also relinquished his seat on the SWISS Board of Directors. >>Les mer

30 september 2013

Vil bli farligere å fly!

Ny logo Luftfart skrift Albert småIdag skal det avgjøres, i EU's transportkomite, om forslaget til nye arb- og hviletidsbestemmelser skal sendes til EU parlamentet for endelig godkjenning. Det ventes at forslaget vil gå igjennom, til tross for at all vitenskapelig dokumentasjon støtter fagforeningenes standunkt om at sikkerheten vil bli kraftig redusert! Parat og Paratluftfart har jobbet mot disse forslagene i lang tid med egen representant i fagforeningenes arbeidsgruppe. Blir forslaget vedtatt er det bare en ting å gjøre for norske myndigheter og det er å NEKTE å innføre regeleverket! >>Les mer

30 september 2013

The sale of Widerøe completed.

Ny SAS logoOn 3 May 2013, SAS announced that an agreement had been signed to sell 80% of the shares in Widerøe's Flyveselskap AS (Widerøe) to an investment group consisting of Torghatten ASA, Fjord1 AS and Nordland Fylkeskommune. The transaction was expected to be completed during September 2013. >>Les mer

30 september 2013

Forslag til nye arb- og hviletidsbestemmelser ble ikke vedtatt!

Ny logo Luftfart skrift Albert småEASA sitt forslag til nye arb- og hviletidsbestemmelser ble ikke godkjent av EU's Transportkomite. Forslaget fra EU Kommisjonen ble avvist med 21 mot 13 stemmer! Dermed er det foreløpig satt en strek for forslaget.Den videre veien er i øyeblikket uklar, men det finnes bare to alternativer. Ene er at forslaget legges helt død, den andre er at det kommer en helt ny behandling.  >>Les mer

30 september 2013

Breakthrough for aviation safety: EU Parliament rejects flawed flight time rules.

DSC_0088( ECA ) European pilots and cabin crew welcome today’s decision of the EU Parliament Transport Committee to reject the Commission proposal for new flight time rules in Europe. With a large majority of 21 to 13 votes, the EP Members voted for the rejection of the proposal which contains several significant safety loopholes. The vote sends a clear signal to the Commission to come up with an improved safe and science-based text that ensures passenger safety is safeguarded. >>Les mer

29 september 2013

LOT Dreamliner forced to land in Iceland after system fails.

LOT B787( CNBC ) WARSAW, Sept 29 (Reuters) - A Boeing 787 Dreamliner operated by Poland's LOT airline had to land unexpectedly in Iceland on Sunday due to a fault in its air identification system, a spokeswoman for the airline said on Sunday. The plane was flying from Toronto to Warsaw when it was forced to land at the island's Keflavik airport. >>Les mer

28 september 2013

- Vanskelig å se hvorfor noen vil kjøpe SAS.

Ny SAS logo( DN ) Lufthansa skal være interessert i SAS - igjen. Men den svenske flyeksperten Anders Lidman mener SAS bare kan drømme om å bli kjøpt opp. >>Les mer

28 september 2013

Norwegian erstatter et Dreamliner-fly med leiefly.

Norwegian B787 OSLEtter flere problemer med Dreamliner- flyene besluttet Norwegian lørdag å erstatte ett av sine fly med et leiefly. Det bekrefter Lasse Sandaker-Nielsen, informasjonssjef i Norwegian, til VG . >>Les mer

28 september 2013

Parat Luftfarts konferanse 16. – 17. oktober 2013.

Ny logo Luftfart skrift Albert småKonferansen, som er den 8de i rekken, samler tillitsvalgte og arbeidsgivere fra luftfartsselskapene, samarbeidspartnere og representanter for myndighetene. Vi legger vekt på høy faglig standard, trivelige omgivelser og muligheten til å knytte nettverk og dele erfaringer med andre deltakere og bidragsytere.                                                     Se programmet her. >>Les mer

27 september 2013

Byvandring for markering av stemmerettsjubileet.

Gitta_Jønsson_4183_09564P_160x120jpg( Parat ) "Vær ikke mannfolkredd. De er ikke det spor verken klokere eller flinkere til å ordlegge seg enn hva dere er selv. Hva hjelper det at vi har ideer og kunnskaper når vi ikke har mot til å bruke dem?", sa Gitta Jønsson for om lag 100 år siden. >>Les mer

27 september 2013

QATAR AIRWAYS SURPASSES TWO MILLION FANS ON FACEBOOK.

qatar airways flight attendants( Qatar Airways ) DOHA, Qatar – Qatar Airways has exceeded the two million Facebook fan milestone and is now in fourth position for most “Liked” airline across the industry according to analytics firm, Socialbakers. Launching on Facebook in April 2011, Qatar Airways has achieved remarkable fan growth, especially in the past year, due to a wide variety of promotions including fan engagement, exclusive airfares, and the airline’s sponsorship of the world’s most popular football club, FC Barcelona. >>Les mer

27 september 2013

Sjokkundersøkelse: 44 VM-arbeidere døde på én måned i Qatar!

( TV2 Sporten ) Etterforskning avslører slavelignende arbeidsforhold for nepalske gjestearbeidere. >>Les mer

27 september 2013

Omdømmestyrt for Norwegian etter forsinkelser.

norwegian_logo_rgb( e24 ) Selv om en ny VG-undersøkelse viser at flyselskapet taper tillit, er ikke eksperter bekymret for Norwegians fremtid. Trøbbelet med Dreamlinerne kan Norwegian ta med knusende ro. - Ordet omdømme er det mest overvurderte og misbrukte ord i det norske vokabular nå, sier Hans Geelmuyden. >>Les mer

27 september 2013

Bombardier and Lion Air in talks on possible CSeries deal.

Bombardier( Reuters ) - Canada's Bombardier Inc (BBDb.TO) and Indonesia's Lion Air confirmed on Thursday the two companies are in talks over a possible deal for the planemaker's new CSeries jets. Lion Air's chief executive and co-founder, Rusdi Kirana, said the airline was interested in buying the larger version of the narrow-body CS100 jet, which staged its maiden flight last week. >>Les mer

27 september 2013

ALITALIA.

a330200-alitalia( Reuters ) Italy is working on a temporary financial agreement with banks to keep struggling airline Alitalia afloat and put it in a stronger position to seek partners, daily Il Sole 24 Ore quoted Industry Minister Flavio Zanonato as saying on Thursday.Five years after Alitalia was rescued from bankruptcy, the options for the troubled Italian airline appear to be few: convince top shareholder Air France-KLM to support its new strategy or shut up shop. The carrier holds a board meeting on Thursday. >>Les mer

26 september 2013

Lufthansa åpner for SAS-kjøp.

Lufthansa A380 hale(DN) Konsernsjef Christoph Franz i tyske Lufthansa mener at Rickard Gustafson i SAS har gjort en imponerende jobb med å restrukturere selskapet. >>Les mer

26 september 2013

Poland's LOT gives Boeing three months to settle over Dreamliners.

LOT logo( Reuters ) - Polish national airline LOT has given Boeing until the end of the year to settle on compensation over faults with its 787 Dreamliner jets or face court action, the company's chairman was reported as telling a newspaper on Thursday. >>Les mer

26 september 2013

Nå er Norwegian nest størst på Alicante-flyplassen.

Norwegian taxi( Spania avisen ) Nesten 600.000 av de over 1 million passasjerer som flyplassen tapte i 2012 er nå tilbake. Og det er Norwegian som får hovedæren for at man har tatt igjen store deler av tapet etter krangelen om flybroene mellom Ryanair og flyplassmyndighetene. >>Les mer

26 september 2013

Boarding på 1-2-3.

Avinor 1-2-3( Avinor ) Med teknologien SBG (Self Boarding Gate) går ombordstigningen på flyet glattere enn noensinne. Ved Oslo og Ålesund lufthavn tester man i disse dager ut konseptet, som går ut på å bruke selvbetjente automater og sluser ved gate. Teknologien er utviklet i samarbeid med SAS, Widerøe og Norwegian sine handlingselskaper. >>Les mer

26 september 2013

Airline passengers in India ready for "revolution".

( SITA ) India is ripe for a “revolution” in the passenger experience as airlines and airports adopt new information technology by 2015, according to a report released today by air transport IT specialist, SITA, and CAPA – Centre for Aviation. The report states that self-service, social media, mobile technology and business intelligence will increasingly define India’s air transport landscape as the country’s passenger traffic triples to an estimated 450 million by 2023. >>Les mer

26 september 2013

CAA plays down reports of two pilots sleeping on a UK flight.

alarm_clock_face(Travelmole) The issue of pilots' working hours has been raised again after reports emerged of two pilots falling asleep on a British-based airline flying into the UK. The incident, revealed by the Civil Aviation Authority, happened on August 13 on a long-haul flight less than two hours after take-off. According to the CAA report, the pilot and co-pilot on the Airbus A330 had agreed to take turns having short naps, but then one woke up to find the other had been asleep at the same time, leaving the flight on auto-pilot. >>Les mer

26 september 2013

Lufthansa CEO says open to forming alliance with Gulf carriers.

Lufthansa logo and blue background( Reuters ) - Lufthansa (LHAG.DE) is leaving the door ajar to forming an alliance with any of the Gulf airlines, the German carrier's chief executive said, even though currently it sees no benefit in a partnership. Europe's biggest airline by sales has seen some of its market shares gobbled up by ambitious Gulf airlines, which have also started forming links with competitors of the German carrier after a period of standalone growth. >>Les mer

26 september 2013

Emirates begins parting out its A340-500s.

Emirates Reuters (Flightglobal) Emirates has retired two of its 10 Airbus A340-500s, and is breaking one for spares, as sustained high fuel prices take their toll on operations of the four-engined aircraft.  The Dubai network carrier introduced the ultra-long range airliner in 2003, meaning that its oldest aircraft is only 10 years old. But the high cost of fuel makes the aircraft uneconomic to fly now, says Emirates Airline president Tim Clark. >>Les mer

26 september 2013

Record 1.3 tonne cocaine haul found on Air France flight.

Air France LongCourrier_630x0PARIS ( Reuters ) - French police found a record haul of 200 million euros ($270.19 million) of cocaine hidden in suitcases on an Air France flight from Venezuela's capital Caracas to Paris, police and government officials said. The suitcases were registered under false names that did not correspond to passengers on the flight to Paris' Charles de Gaulle airport, police sources told Reuters on Sunday. >>Les mer

25 september 2013

Streikefare for Norwegian i høst.

Norwegian nr2i3ktosxqj0zz9pxij( e24 ) Allerede skaper Dreamliner trøbbel for Norwegian. Nå varsler fagforeningen Parat at de ikke vil gi seg på kravene til høsten. Arbeidstakerorganisasjonen Parat varsler nå et oppgjør om bruken av utenlandske ansatte på norske flyruter. De mener at Norwegian ikke overholder tidligere inngåtte avtaler om bruken av utenlandske piloter og kabinansatte, ifølge Aftenposten. >>Les mer

25 september 2013

- SAS sprer falske påstander om Norwegian.

SAS _ Norwegian( e24 ) Hevder konkurrenten systematisk sprer negative utspill. Norwegian trapper opp luftkrigen. Nå føler flyselskapet seg angrepet i sosiale medier. De stadige forsinkelsene for Norwegians to Dreamliner-fly medfører mye aktivitet, der SAS er en av bidragsyterne, hevder Norwegian. >>Les mer

24 september 2013

Pensjon blir tema på Parat-konferansen 2013.

parat( Parat ) Hvordan virker pensjonsreformen? Er det behov for å korrigere reformen? Og hva skjer med tjenestepensjonsordningene våre? Pensjon vil både være en viktig del av samfunnsdebatten, og bli diskutert i lønnsoppgjørene de kommende årene . >>Les mer

24 september 2013

Norwegian: - Informasjonen har ikke vært god nok.

Norwegian B787( VG ) Passasjerer har rast over dårlig informasjon. Norwegian har hevdet at de har informert så godt de kunne. Nå innrømmer selskapet at det ikke har vært godt nok. >>Les mer

24 september 2013

Profits Grow in 2013, But at a Slower Pace - Upward Trend to Continue in 2014.

20130626_232742Montreal - The International Air Transport Association ( IATA ) revised its 2013 global industry outlook downwards to $11.7 billion on revenues of $708 billion. Airline performance continued to improve in the second quarter; however at a slower pace than was expected with the previous projection (in June) of $12.7 billion. This reflects the impact on demand of the oil price spike associated with the Syrian crisis and disappointing growth in several key emerging markets. >>Les mer

24 september 2013

Mener Norwegian har brukt opp tabbekvoten.

( e24 ) Hele konsernet kan bli rammet dersom langruteproblemene vedvarer, sier forsker. >>Les mer

24 september 2013

Ryanair tar oppsigelse til Høyesterett.

Reuters Ryanair( Aftenposten ) Borgarting lagmannsrett bestemte nylig at søksmålet fra en tidligere Ryanair-ansatt om usaklig oppsigelse skal behandles i norske domstoler. Flyselskapet anker avgjørelsen til Høyesterett. >>Les mer

24 september 2013

Hvem blir årets tillitsvalgt 2013.

Parat Button_orange_3864_560T44_160x120jpgHvem fortjener å bli årets tillitsvalgt i Parat? Også i år skal prisen deles ut på festmiddagen som avslutter den årlige Parat-konferansen. Kjenner du til en tillitsvalgt som har gjort en utmerket innsats, kan du sende inn forslag. >>Les mer

20 september 2013

Pilot arrested on drink charges at regional airport.

Pakistan_International_Airlines_Logosvg( Travelmole ) An airline pilot is due to appear in court today (Friday) charged with being drunk in charge of an aircraft. The captain of the Pakistan International Airlines flight was arrested at 10pm on Wednesday evening at Leeds Bradford Airport. >>Les mer

20 september 2013

Modern, quiet and environmentally efficient: Lufthansa Group orders 59 ultra-modern wide-body Boeing 777-9X and Airbus A350-900 aircraft.

Lufthansa A380 hale( Lufthansa ) Following a recommendation by the Deutsche Lufthansa AG Executive Board headed by Dr Christoph Franz, the Supervisory Board approved the purchase of 59 ultra-modern aircraft for the Group at its meeting yesterday. 34 Boeing 777-9Xs and 25 Airbus A350-900s will be added to the Lufthansa Group's wide-body fleet. The first of these new aircraft will be delivered as early as 2016. Older Boeing 747-400s and Airbus A340-300s will be phased out by 2025. The new aeroplanes will primarily serve to replace existing aircraft at Lufthansa. >>Les mer

20 september 2013

Ny bunnrekord for flypriser.

IMG_0311( Travelmarket ) Fly til Europa for under 500 kroner og interkontinentalt for under 5.000 kroner. De som kan utsette høstferien en uke eller to kan være så heldige å gjøre et priskupp når det gjelder flybilletter. I gjennomsnitt koster fly til ti europeiske storbyer under 500 kroner i uke 42, og til ti oversjøiske destinasjoner under 5.000 kroner. Ifølge siste utgave av Norsk Flyprisindeks er dette ny bunnrekord for denne tiden av året. >>Les mer

20 september 2013

SAS issues MSEK 1,500 unsecured bond.

Ny SAS logoThe SAS Group's parent company, SAS AB, issues an unsecured senior bond on the Nordic capital markets. The bond amounts to MSEK 1,500, pays a fixed coupon of 9.00% and has a tenor of approximately 4 years with a final maturity in November 2017. >>Les mer

20 september 2013

Først i mål etter nye ATO-regler.

logoLT( Luftfartstilsynet ) Norsk Luftambulanse er den første treningsorganisasjonen her til lands som er godkjent etter nytt regelverk. >>Les mer

20 september 2013

Ryanair rubbishes report after being voted 'worst' brand for customer service.

Ryanair fra siden( Travelmole ) Ryanair has come bottom in a customer service survey of 100 UK brands by Which? magazine. The airline scored just 54% in the poll, compared to 88% scored by the winner, cosmetics firm Lush. The Which? report said Ryanair, along with BT and Talk Talk, deserved special mention for 'poor' two-star ratings in every element of customer service. >>Les mer

20 september 2013

Air Scoop’s 2013 report on Ryanair’s business model is out.

Ryanair B737 kø( Air Scoop ) Two years after the successful release of our precedent publication, which covered Ryanair’s business model and its evolution, Air Scoop issues a new edition of its report “Ryanair’s business model”. This new publication takes into account the undergoing changes in the airline industry and studies how the first Low-Cost Carrier in Europe decides to address them. To do so, the report also reviews Ryanair’s business model and shows how unprecedented challenges pose a threat to Ryanair’s sacred triptych: financial structure, communication strategy and legal stance. >>Les mer

19 september 2013

O'Leary vil kopiere Kjos.

Reuters Ryanair 1( Business Traveller ) Michael O'Leary og Ryanair vil ind for 3-4 år kopiere Bjørn Kjos og Norwegians langdistance-satsning. O'Leary vil dog starte op med langt flere fly. Ryanairs topchef, Michael O’Leary, er parat til at kopiere sin kollega, Bjørn Kjos, og Norwegians satsning på langdistanceflyvninger til lavpris. >>Les mer

19 september 2013

Air France plans fresh job cuts as sees further losses.

Reuters Air France : Credit- Reuters:Charles Platiau( Reuters ) - French airline Air France announced 2,800 fresh job cuts on Wednesday to help cope with weak air travel demand as it heads towards its sixth consecutive annual operating loss. The carrier said it would no longer reach its target to break even this year, but said it was "imperative" to achieve that in 2014. >>Les mer

19 september 2013

Widerøe først i Norden.

WF hale( Widerøe ) Ønsker du å kunne områ deg litt, litt mer plass rundt deg eller ønsker du rett og slett bare å kunne sitte helt for deg selv? Da er Empty Seat Option produktet som passer deg. Sammen med Optiontown gir Widerøe deg nå muligheten til å sikre deg et tomt sete ved din side. >>Les mer

19 september 2013

Cathay in row with Qantas over budget airline.

Cathay Pacific gallery_777-300er_02( Travelmole ) Cathay Pacific is embroiled in a row with Qantas Airways and China Eastern Airlines about their plans to launch a budget airline in the Chinese territory. John Slosar, Cathay's chief executive, said Hong Kong should not grant Jetstar Hong Kong a licence as the airline's "principal place of business" would not be Hong Kong - as required by law. >>Les mer

19 september 2013

LSG Sky Chefs Wins 2013 IFSA Chef's Competition.

LSG HLereChef Daniel Klein is the third LSG Sky Chefs winner since 2008.Anaheim, CA / Neu-Isenburg, Germany – LSG Sky Chefs, the world’s largest provider of quality in-flight catering, today announced that Daniel Klein, a chef in the Company’s North America research and development division, won the 2013 International Flight Services Association (IFSA) Chefs’ Competition during an Iron Chef style event held Tuesday in Anaheim, California. >>Les mer

19 september 2013

Christoph Franz will not be available for a renewal of his contract.

Lufthansa : FranzChristoph Franz, Chairman of the Executive Board and CEO of Deutsche Lufthansa AG , has told Wolfgang Mayrhuber, Chairman of the Supervisory Board, that he will not be available to renew his contract when it expires on 31 May 2014. >>Les mer

19 september 2013

American Airlines, US Airways unions rally for merger.

Credit- Reuters:Mike Stone( Reuters ) - Union members who work for American Airlines and US Airways Group rallied on Capitol Hill on Wednesday, urging the U.S. Justice Department to drop its opposition to a planned merger between the two airlines.The rally by pilots, flight attendants, baggage handlers and others also attracted a handful of the 300 lawmakers that the union representatives are meeting this week in hopes of building support for the deal. >>Les mer

19 september 2013

gategroup to sell Gate Gourmet Brussels operation.

gategroup_highloader_Agategroup has signed an agreement to sell its Gate Gourmet flight catering operation at Brussels airport to LSG Sky Chefs, effective November 1, 2013. gategroup expects to transition the entire operation and workforce over the next six months to the buyer’s existing business at Brussels Airport. This phased approach will be discussed with the works councils and unions with a view to maintain a high quality of service for the airlines and their passengers. >>Les mer

18 september 2013

- Ikke lenger to ulike verdener.

( DN ) Lavprisflyselskapene er skeptiske til allianser, fordi de frykter høyere kostnader. Men allianse-samarbeid vil tvinge seg frem, mener KLM-topp. >>Les mer

18 september 2013

Cyprus Airways: an airline in need of the turnaround of all turnarounds.

Cyprus Airways( CAPA ) Mired in financial difficulty, Cyprus Airways is one of many European airlines currently working to implement a Turnaround Plan. It is probably the one with the most urgent need, although the exact state of its finances is shrouded in                                                   mystery. >>Les mer

18 september 2013

IAG to steer clear of European airline M&A: CEO.

International_Airlines_Group_logo( Reuters ) - IAG (ICAG.L), parent of British Airways and Spain's Iberia, will not take part in any European airline consolidation and sees more interesting opportunities elsewhere,                                            its chief executive said. >>Les mer

17 september 2013

ICAOs 38th Assembly - Innspill fra Parat luftfart og Parat.

Ny logo Luftfart skrift Albert småParat takker for muligheten til å komme med innspill til regjeringens arbeid mot ICAOs 38de generalforsamling. De følgende innspill berører flere viktige områder for våre medlemmer og arbeidstakere i luftfart, samt bransjen som helhet. Vi ber den norske delegasjonen innta en aktiv rolle i å fremme rettferdig konkurranse i luftfart, med transparente konkurransevilkår uten konkurransevridende subsidier for noen få aktører, spesielt de nye arabiske selskapene.
>>Les mer

16 september 2013

SAS: Stærkt samarbejde med Lufthansa.

CRJ900_SAS( check-in.dk ) Den nylige skilsmisse i joint-venture samarbejdet om ruterne fra Skandinavien til Tyskland har sendt SAS og Lufthansa i hver sin retning. Men der er fortsat et stærkt samarbejde, forsikrer SAS. >>Les mer

16 september 2013

Ny lufthavnsjef ved Bergen lufthavn Flesland.

aslak bilde (2)_161_tcm181-159691( Avinor ) Aslak Sverdrup (40) er ansatt som ny lufthavnsjef ved Bergen lufthavn Flesland. Sverdrup er i dag operativ sjef ved lufthavnen. Han begynner i stillingen 1. oktober.  Sverdrup har bakgrunn fra ulike operative lederstillinger ved Forsvarets Spesialkommando og andre avdelinger i Forsvaret. >>Les mer

16 september 2013

Avløsning for Nic Nilsen.

Osl( Osl ) Etter 15 år i sjefsstolen har Nic Nilsen bestemt seg for å fratre som administrende direktør ved Oslo Lufthavn. Nilsen fortsetter som lufthavnens øverste leder frem til hans arvtaker er på plass og vil i tiden fremover fortsette å følge opp utbyggingen av den nye terminalen (T2). >>Les mer

16 september 2013

Én forsinket flyvning kan koste Norwegian mer enn millionen.

norwegian_logo_rgb( Dn ) De stadige forsinkelsene for Norwegians to Dreamliner-fly gjør at pengene flakser ut av flyselskapets kasse. Nå vil Norwegian ha Boeing til å plukke opp regningen. >>Les mer

15 september 2013

CAU søger øget styrke gennem LO.

cau_off_left( Takeoff ) SAS kabinepersonale ønsker bedre at kunne modstå presset fra SAS-ledelsen ved fremtidige forhandlinger og melder derfor fagforeningen CAU ind i LO. >>Les mer

15 september 2013

Aer Lingus cuts profit forecast citing fierce competition.

 Aer Lingus A321_2( Reuters ) - Irish airline Aer Lingus cut its profit forecast for the year by 13 percent on Friday citing intense competition in European short-haul markets days after rival Ryanair also warned on profits. Aer Lingus expects profits for the full year to be around 60 million euros, it said in a statement, down from a forecast of 69 million euros ($91.83 million) it made at the end of July. >>Les mer

15 september 2013

United Airlines will honor tickets issued at no cost by mistake.

United Airlines logo( Reuters ) - Some lucky customers who acquired United Airlines tickets at zero cost because of a computer programming error will be allowed to use them, an airline spokeswoman said on Friday. >>Les mer

12 september 2013

Qatar Airways’ first A380 takes off for its maiden flight.

Qatar A380( Airbus ) Qatar Airways’ first A380 took off from Toulouse on its maiden flight to Hamburg where the aircraft will be fitted with its cabin before being painted. The Doha based carrier has firm orders for ten A380s and will become the eleventh airline to join the prestigious club of A380 operators when it takes delivery of this aircraft in 2014. >>Les mer

12 september 2013

Invitasjon til IA konferanse 15. oktober.

Parat Button_orange_3864_560T44_160x120jpg( Parat ) Parats IA-ansvarlige, Elin Lexander, anbefaler tillitsvalgte å melde seg på IA-konferansen når IA-rådet i Oslo og Akershus inviterer arbeidslivets parter og medlemmer til en stor HMS konferanse i Oslo 15.oktober. Påmeldingsfristen er 28. september. >>Les mer

12 september 2013

Nytt flyselskap nærmer seg Gardermoen.

Emirates Boeing 777-300 1_tcm133-876275( VG Nett ) Flyselskapet Emirates er i samtaler med ledelsen på Oslo lufthavn om en ny direkterute mellom Dubai og Oslo. Så sent som 5. september åpnet Dubai-baserte Emirates ny direkterute mellom olje-emiratet og Stockholm. Fra før flyr de Dubai-København, og nå snuser altså sjeikene på Oslo. >>Les mer

12 september 2013

oneworld is first alliance to let you book round-the-world trips via tablets.

oneworld gr_owexplorer_6_2pngoneworld has become the first airline alliance to enable customers to plan and book multi-airline round-the-world trips via their tablet computers.  The development comes as part of a series of upgrades to the alliance's online booking engine for its flagship oneworld Explorer fare, which is among the most popular multi-airline tickets worldwide.   >>Les mer

12 september 2013

US Airways, American defend planned merger in court filing.

Credit- Reuters:Mike Stone( Reuters ) - US Airways defended its proposed merger with American Airlines on Tuesday, arguing that the deal would create $500 million in savings to consumers annually by building a stronger competitor to Delta Air Lines Inc and United Continental. >>Les mer

12 september 2013

Finnair agrees on sale and leaseback of two new Airbus 321 Sharklet aircraft.

Finnair has entered into an agreement with a Japanese aircraft leasing company NBB to sell and leaseback two new Airbus A321 Sharklet aircraft. The transaction was arranged by US-based lessor BBAM. The lease periods are 12 years. >>Les mer

12 september 2013

Air industry honours Iberia for "MyBagTag" initiative.

Iberia Aviones en Madrid-Barajas_thumbnailIberia has won the “Best Check-in Initiative” award from the “Future Travel Experience” (FTE) forum, for MyBagTag, a service allowing customers to download and print their own luggage tags when checking in on line from www.iberia.com. >>Les mer

11 september 2013

Ny regjering starter aksjesalg.

SAS 1( DN ) Den nye regjeringen kan komme til å kvitte seg med alle aksjene i SAS, Cermaq, Entra og Mesta, og den vil i tillegg trolig selge seg ned i Statoil, Telenor, Kongsberg Gruppen og Yara, skriver Dagens Næringsliv og Finansavisen. >>Les mer

11 september 2013

Nordmenn tenner på USA og Asia.

( OSL ) Osl-farge_rgb_tcm181-90107Sommeren 2013 går mot slutten, og august ble en måned med betydelig vekst i trafikken fra Oslo Lufthavn. Tallene for august viser en passasjervekst på 5,2% fra fjoråret. Veksten var størst på utlandsruter, hvor økningen var på 9,0 %. Innenrikstrafikken økte med 0,3 %. Rutene til London hadde størst vekst i juli, med en økning på 16 % fra juli 2012, mens ruten til Trondheim var den største med 142 467 passasjerer. Etter at Norwegian økte til tre daglige avganger til Gatwick har antall reisende til Londons nest største flyplass økt betraktelig. >>Les mer

11 september 2013

Heathrow traffic boosted by larger, fuller planes.

Heathrow( Reuters ) - London's Heathrow airport on Wednesday said it carried 7.7 percent more passengers last month than it did in August 2012, helped by larger and fuller aircraft using the hub. >>Les mer

11 september 2013

Parat-lederen vil samarbeide med Erna.

Hans-Erik_4070_J61P60_160x120jpg( Parat ) Hans-Erik Skjæggerud gratulerer borgerlig side med valgseieren og ser frem til et samarbeid. Han sier Parat har forberedt seg godt og har god dialog med flere av de partipolitikerne som jobber med arbeidslivsspørsmål og som nå kommer i posisjon. Parat lederen sier at de gjennom samtaler med sentrale politikere på borgerlig side i forkant av valget er sikre på at en ny regjering vil være opptatt av et godt og tett samarbeid med alle arbeidstakerorganisasjonene. >>Les mer

11 september 2013

Americans plan solemn ceremonies for 12th anniversary of Sept. 11 attacks.

9:11 1( Reuters ) - Americans will commemorate the 12th anniversary of the Sept. 11 attacks with solemn ceremonies and pledges to not forget the nearly 3,000 killed when hijacked jetliners crashed into the World Trade Center, the Pentagon, and a Pennsylvania field. The 12th anniversary on Wednesday may not capture the same attention as others, such as two years ago, when the 10th anniversary was also the first following the death of Osama bin Laden from a May 2011 raid by U.S. forces in Pakistan.  >>Les mer

11 september 2013

EasyJet pilot offers passengers cash to get off plane.

EasyJet x 2( Travelmole ) An easyJet pilot offered passengers cash to give up their seats after he realised the plane was too heavy to get off the ground. He initially offered €250 per passenger, plus an overnight hotel but it wasn't until he upped the offer to €400 each that four passengers voluntary left the aircraft, said the Daily Mail. >>Les mer

11 september 2013

Parat Luftfarts konferanse 16. – 17. oktober 2013.

Ny logo Luftfart skrift Albert småKonferansen, som er den 8de i rekken, samler tillitsvalgte og arbeidsgivere fra luftfartsselskapene, samarbeidspartnere og representanter for myndighetene. Vi legger vekt på høy faglig standard, trivelige omgivelser og muligheten til å knytte nettverk og dele erfaringer med andre deltakere og bidragsytere. Se programmet her. >>Les mer

11 september 2013

Norwegians WiFi best i verden.

Norwegian cabin_sky_dyf8_new_largeI natt norsk tid vant Norwegian den anerkjente Passenger Choice Awards 2013 for sitt trådløse nett om bord. Det er andre året på rad Norwegian får denne utmerkelsen. Norwegian konkurrerte mot store internasjonale flyselskaper som Emirates, Oman Air, PIA og Virgin America. Det er passasjerene selv som har kåret Norwegians fly-nett til det beste i verden. Prisen ble delt ut i Anaheim i California, USA. >>Les mer

09 september 2013

ITF unveils new network for DHL pilots.

DHLThe ITF and its member unions are launching the DHL pilots network, a new initiative for flight deck professionals and their unions in DHL’s global aviation operations. Unlike other global delivery companies such as FedEx and UPS, which run their own fleets, DHL works with a range of airlines that operate on its behalf. The new network aims to inform and involve all those involved, so that the highest standards of crew treatment and working conditions can be promoted throughout the delivery giant’s aviation operations. >>Les mer

09 september 2013

Grønt lys til mobilbrug under hele flyturen kan være på vej.

Cell-phones( Politiken.dk ) Amerikanske myndigheder lemper muligvis reglerne for brug af elektronik i fly.Flypassagerer, der ikke kan tåle tanken om, at de skal slukke helt for deres elektroniske grej under flyets start og landing, vil muligvis få stillet deres trang til underholdning i fremtiden. I hvert fald overvejer de amerikanske luftfartsmyndigheder, FAA, om der skal blødes op på reglerne om brug af elektronik i fly. >>Les mer

09 september 2013

Lufthansa to hire more than 500 new flight attendants.

lufthansa CCPart-time model with two-year limited contract – Deployment from March to October.Lufthansa is hiring new flight attendants at Frankfurt and Munich. According to its latest plans, the company is seeking more than 500 new staff members for the coming year to take up this fascinating job flying around the world on the airline’s route network. >>Les mer

09 september 2013

QATAR AIRWAYS TO JOIN ONEWORLD ON 30 OCTOBER 2013.

Qatar oneworld Qatar Airways will become a full member of oneworld® with effect from Wednesday 30 October 2013, adding one of the world’s fastest growing and most highly rated airlines to the world’s leading quality airline alliance. One of just seven carriers worldwide rated five-star by the Skytrax airline quality agency and the organisation’s Airline of the Year 2011 and 2012 and runner-up 2013, Qatar Airways is the only one of the “Gulf Big Three” carriers slated to join any of the global airline alliances.  >>Les mer

09 september 2013

Bransjetreff til Brüssel.

EUNorgE_Flagg_3145_G5E419_160x120jpgLuftfartstilsynet inviterer norske luftfartsaktører til bransjetur 30. og 31. oktober. På programmet står både et besøk til Eurocontrol og et besøk til den norske delegasjonen til EU. Du kan nå melde deg på. >>Les mer

09 september 2013

Nye ruter og kortere reisetid mellom landsdelene.

q400_2-Med våre nye og raske 78-seters Q400-fly åpnet Widerøe  i juni daglig helårsrute direkte mellom Bergen og Tromsø, og vi utvider nå dette tilbudet ved å starte ruten i Stavanger i første omgang tre ganger i uken, tirsdag, onsdag og fredag forteller kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien.   >>Les mer

09 september 2013

Vet ikke om Boeing tar regningen for Dreamliner-erstattere.

norwegian_logo_rgb( e24 ) Lørdag stod et av Norwegians Dreamlinere igjen parkert grunnet tekniske problemer. Flyselskapet har nok en gang sett seg nødt til å leie et fly, denne gang for å frakte passasjerene til Bangok søndag kveld. Men hvem som tar regningen, er fortsatt ikke avklart, opplyser Norwegian. >>Les mer

09 september 2013

easyJet mark 15th anniversary in Northern Ireland by announcing two new routes.

easyjet 3easyJet , Northern Ireland’s largest airline, has today (9 September) celebrated its 15th anniversary at Belfast International Airport by announcing two new routes and staging a water arch salute for arriving aircraft. >>Les mer

09 september 2013

ITF Civil Aviation Section..

Skjermbilde 2013-09-09 kl 112722 ITF Civil Aviation Section er innvolvert i luftfarten globalt. Gjennom mange år har de vært med på å forsvare ansattes rettigheter og de blir med videre i fremtiden også. Se info videoen her .
>>Les mer

07 september 2013

Nytt flyvertinne-angrep på Ryanair.

Ryanair fra siden( DN ) Opprøret mot Ryanair sprer seg: En belgisk og fem spanske eks-ansatte mener de ble grovt utnyttet og saksøker nå det kontroversielle lavprisflyselskapet. >>Les mer

06 september 2013

The SAS Group Traffic figures August 2013.

Ny SAS logoSAS Group's August 2013 traffic figures .· SAS Group's capacity (ASK) was up by 11.7% as capacity was increased on leisure routes to southern Europe. - The Group's traffic (RPK) increased by 10.3%. - The SAS Group's load factor decreased by 1.0 p.u. to 77.8%. - SAS Group carried 2.4 million passengers in August, up 3.3% vs last year. >>Les mer

06 september 2013

- Flyvertinnene fra Thailand skal ha norsk lønn.

Hans Erik(NA24) Den norske YS-organisasjonen Parat mener thailandske flyvertinner bør ha norsk lønn - selv om de har base i Thailand. Forbundsleder Hans-Erik Skjæggerud reagerer på Nettavisen NA24s intervju med thailandske flyvertinner på Norwegians offisielle jomfrutur med Boeings Dreamliner mandag 1. september. >>Les mer

05 september 2013

Norwegian med sterk passasjervekst i august.

Norwegian flyPassasjerveksten fortsatte for Norwegian i august måned. Totalt fløy mer enn 1,9 millioner passasjerer med selskapet, en økning på 14 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Punktligheten holder seg på et høyt nivå.  I august i år fløy 1 973 468 passasjerer med Norwegian, en økning på 14 prosent sammenlignet med samme måned foregående år. Den totale trafikkveksten (RPK) økte med 30 prosent, mens kapasiteten (ASK) økte med 31 prosent. Fyllingsgraden var på 79,2 prosent, 1,2 prosentpoeng lavere enn august 2012. >>Les mer

05 september 2013

Dreamlineren driller atter Norwegian.

Norwegian B787 5( Standby ) FLYSELSKABER: Siden mandag har den ene af Norwegians foreløbig to B787’ere stået i Stockholm Arlanda med ondt i teknikken. Passagererne kritiserer selskabet for dårlig information – to portugisiske fly vikarierer nu på Norwegians langruter. >>Les mer

05 september 2013

Avinor omorganiserer og effektiviserer flykontrolltjenesten.

Avinor_logo_sortAvinor har besluttet å etablere en sentralisert enhet for flykontrollens underveistjeneste, med lokal drift fra enhetene i Bodø, Røyken og Stavanger. >>Les mer

04 september 2013

SAS Group Interim report November 2012 - July 2013.

SAS 5May-July 2013. Revenue: MSEK 11,593 (11,638) · Traffic: up 5.6% · Passenger revenue adjusted for currency: up 5.3% · Income before tax and nonrecurring items: MSEK 973 (497) · EBIT margin: 11.6% (9.0%) · Income before tax: MSEK 1,120 (726)· Net income for the period: MSEK 844 (534)· Earnings per share: SEK 2.57 (1.62)· Cash flow from operating activities: MSEK -276 (-187). >>Les mer

04 september 2013

Norges Vels medalje til Per Jostein Ekre.

WEB_5164_4164_L0Y564_160x120jpgVegard Einan overrakte tirsdag Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste til Parats forbundsadvokat, Per Jostein Ekre. Han har vært ansatt i Parat, tidligere Prifo, i mer enn 30 år. Medaljen er en hedersbevisning og et bevis på mottakerens innsats og betydning i organisasjonen. >>Les mer

04 september 2013

Widerøes resultat tredje kvartal 2013 (nov. 2012 – juli 2013).

WF ogoWiderøe fikk et overskudd på 116,6 millioner kroner i de ni første månedene. Det er en kraftig reduksjon i forhold til i fjor, da overskuddet i samme periode var på 186,6 millioner kroner.  Både konkurranse og kostnadene i Widerøe er med på å trekke resultatet i Widerøe ned i forhold til i fjor. – >>Les mer

04 september 2013

Ryanair warns on profit, blaming weak Europe and sterling.

Ryanair-3_4019_40063C_160x120jpg( Reuters ) - Ryanair, Europe's biggest budget airline, could miss its annual profit target for the first time in a decade, it said on Wednesday, blaming lower demand across the continent and a weaker currency in its largest market, Britain. Shares in the Irish group, which has routinely beaten profit forecasts in recent years, dropped as much as 15 percent to a five-month low, dragging down other airline and travel stocks. >>Les mer

03 september 2013

SAS reducerer på ruter til Prag.

( epn.dk ) SAS reducerer kapaciteten på ruten fra København til Prag betydeligt, mens ruten fra Helsinki til Prag helt lukkes. >>Les mer

03 september 2013

Qatar Airways lanserer 787 Dreamliner på sin rute til Oslo Lufthavn.

Osl-farge_rgb_tcm181-90107( OSL ) Qatar Airways feirer en milepæl med lanseringen av flygninger med langdistansemaskinen Boeing 787 Dreamliner fra Doha International Airport til Oslo Lufthavn. Med innvielsesturen den 1. september blir Qatar Airways det aller første flyselskapet som opererer daglige B 787 Dreamliner-flyruter til alle de skandinaviske hovedstedene. >>Les mer

03 september 2013

Airbus struggles to loosen Boeing's grip on Fortress Japan.

Flag_of_Japansvg( Reuters ) - Airbus appears to have been pushed back once again in landmark efforts to break Boeing Co's grip on Japan's two largest airlines, which need to buy billions of dollars worth of planes in the next decade. >>Les mer

03 september 2013

Lufthansa CEO says summer freight business fails to pick up: paper.

Lufthansa : Franz( Reuters ) - Lufthansa's (LHAG.DE) air freight business failed to pick up over the summer period although overall business was "decent", Chief Executive Christoph Franz told Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. "We had hoped for an stronger improvement in the air freight business. This didn't happen," Franz told the paper, blaming continued overcapacity in the sector and competition from land and sea freight.

>>Les mer

03 september 2013

Sp vil ha billigere flybilletter til distriktene.

senterpartiet_farge_storjpg (thumbnail)( VG ) Senterpartiet legger 650 millioner kroner på bordet og dobler den statlige innsatsen for flytrafikken i distriktene. Flere avganger og billigere billetter er valgløftet. >>Les mer

03 september 2013

Norwegian lanserer nye ruter mellom Oslo og Los Angeles, San Francisco og Orlando.

Norwegian B787Norwegian lanserer nye ruter med selskapets nye Dreamlinere til Los Angeles (LAX), Oakland-San Francisco (OAK) og Orlando (MCO) våren 2014. I tillegg åpner Norwegian rute også mellom New York (JFK) og København. Norwegian fortsetter å lansere nye ruter i takt med at flere splitter nye 787 Dreamlinere settes i trafikk. Los Angeles, Oakland-San Fransisco og Orlando er de aller nyeste destinasjonene på Norwegians interkontinentale rutekart. >>Les mer

02 september 2013

O'Learys ”apkonster” kan sänka Ryanair.

Reuters Ryanair 1( svd.se ) Europas största flygbolag skulle drabbas synnerligen hårt vid en flygolycka. Den analysen gör Richard Wahlund, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, som menar att Ryanairs vd Michael O'Leary bygger upp en risk för sitt eget företag. >>Les mer

02 september 2013

Streiken på Kastrup er over!

Kastrup 2CPH kl 10.13 Den mere end fire timer lange overenskomststridige arbejdsnedlæggelse blandt lufthavnens security personale er slut. Resten af dagen vil være præget af morgenens mange aflysninger og lange køer. Det betyder forsinkelser og uregelmæssig drift. >>Les mer

02 september 2013

Delta, Virgin Atlantic receive tentative antitrust immunity for alliance.

Reuters Virgin Atlantic( Reuters ) - Delta Air Lines Inc (DAL.N) and Virgin Atlantic Airways LtdVA.UL are on track to receive immunity from U.S. antitrust laws to operate a planned trans-Atlantic joint venture.In a filing on Friday, the U.S. Department of Transportation said it had tentatively concluded that the alliance, which involves Delta buying a 49 percent stake in Virgin Atlantic, would promote competition and would provide benefits to consumers in the North America-United Kingdom market. >>Les mer

02 september 2013

Norwegian etablerer selskap i Irland.

Norwegian Frode Foss( e24 ) - Irland er et mekka for flyselskaper, sier Norwegians finansdirektør. Flyselskapet Norwegian har bestemt seg for å etablere et heleid forvaltnings og driftsselskap i Irland. Hurtigvoksende Norwegian har 300 nye fly i ordre over de neste årene, og det nye selskapet i Irland er opprettet med det formål å finansiere og lease flyene tilbake til Norwegian. >>Les mer

02 september 2013

Vd:n för Ryanair flyger inte själv med det egna bolaget!

Ryanair fra siden(svd) Ryanairs vd Michael O'Leary anklagar sina anställda för att ljuga när de berättat om missförhållanden. Samtidigt ljög Michael O'Leary själv när han intervjuades av Ekonominyheternas Jens B Nordström om sin privatjet. Se videoen her . >>Les mer

30 august 2013

BA adds more Gatwick flights.

British Airways 3( Travelmole ) British Airways is boosting its Florida and Caribbean network next summer with an additional Boeing 777 at Gatwick. The extra aircraft will enable BA to operate 13 flights a week from Gatwick to Orlando, three more than currently scheduled; and one extra flight each to St Lucia, Punta Cana, Antigua and Kingston, Jamaica - bringing the total number of weekly flights to seven, three, six and four respectively. >>Les mer

30 august 2013

Norwegian vil åbne flere langruter.

norwegian_logo_rgb( Standby.dk ) FLYSELSKABER: På tirsdag vil Norwegian præsentere nye langruter fra bl.a. Københavns Lufthavn, hvis adm. direktør deltager i pressemødet. >>Les mer

30 august 2013

Qantas underlying profit doubles as international losses shrink.

Credit- Reuters:Daniel Munoz( Reuters ) - Qantas Airways Ltd, Australia's flagship carrier, doubled its underlying annual profit as shrinking losses on its international arm offset tougher competition on its lucrative domestic routes, sending its shares up 7 percent .Qantas, which formed an alliance with Emirates Airline EMIRA.UL this year in an effort to trim losses on international routes, has been battling to keep its domestic yields up as investment in the once-booming resources sector slows and the government forecasts limp economic growth into 2014. >>Les mer

30 august 2013

Hungary launches new airline to fill Malev gap.

( Reuters ) A new Hungarian airline called Solyom plans to launch charter flights in September, and hopes to fill the gap left by Hungarian flag carrier Malev which collapsed last year. Ciara Sutton reports. >>Les mer

30 august 2013

Muslims challenging U.S. 'no fly' list win partial court victory.

( Reuters ) - Thirteen Muslim Americans challenging the U.S. governments' secretive "no-fly" list won a partial victory in federal court when a judge found they "have a constitutionally protected liberty interest" in traveling internationally by air. >>Les mer

30 august 2013

CPH permanent Dreamliner-lufthavn.

Qatar Dreamliner-PAN( Business Traveller ) På søndag indsætter Qatar Airways en Boeing 787 Dreamliner i regelmæssig daglig drift på ruten mellem København og Doha. Dermed bliver CPH permanent medlem af Dreamliner-klubben. >>Les mer

30 august 2013

såre rumper......

BIRKEN Terje-WEB_3985_32X500_160x120jpg( Parat ) Spreke Parat-ansatte sykler fra Rena til Lillehammer fredag og lørdag. Fredag sliter Nina Thorgersen, Terje Wahl og Per Ståle Røyrhus seg over fjellet. Lørdag er turen kommet til Trond Reidar Hole og Ketil Mæland-Johansen. >>Les mer

30 august 2013

Aero Gulf kjøper flymotorverkstedet: - Mange eks-ansatte returnerer til verkstedet.

( Solabladet ) Aero Gulf er i full gang med rekrutteringen av ansatte til flymotorverkstedet de har kjøpt av Pratt & Whitney. Mange av dem som ansettes jobbet ved verkstedet før det ble lagt ned. >>Les mer

30 august 2013

VIKTIG: Frivillig rapportering til Luftfartstilsynet.

Ny logo Luftfart skrift Albert småParatluftfart anbefaler alle ansatte i luftfart til å benytte denne måten å rapportere alle avvik til Luftfartstilsynet på, slik at LT skal kunne ha en oppdatert, og riktig statistikk over, og bedre kunnskap om forhold som påvirker de ansattes hverdag. Følg lenken her .... >>Les mer

28 august 2013

Region øst har hatt sin årlige medlemstur på Oslofjorden.

Parat Øst båtturjpg( Parat ) 100 fornøyde medlemmer og tillitsvalgte koste seg i det fine været. Regionutvalget for region øst arrangerte quiz (tema: Parat), og vi hadde en liten vervekonkurranse. Det resulterte i fire nye medlemmer, og Jo Hoel ble trukket ut som vinner av vervekonkurransen. >>Les mer

28 august 2013

UK orders Ryanair to cut Aer Lingus stake.

Reuters Ryanair( Reuters ) - Britain's competition watchdog on Wednesday ordered Ryanair to cut its stake in smaller Irish rival Aer Lingus to 5 percent from 30 percent, saying the current arrangement had the potential to substantially reduce competition. Ryanair said would appeal against what it described as a "bizarre and manifestly wrong" decision in a legal process that could last years. >>Les mer

28 august 2013

Air France rewarded for its in-flight entertainment.

Air France inflight( Air France ) Air France has been rewarded for its in-flight entertainment offering. The Company has been awarded first place in the "film" category and second place in the "music" category, following a study by the international price comparison website Idealo. This survey assesses the entertainment programs on board one hundred airlines. >>Les mer

28 august 2013

At airberlin, guests always receive the best price for a flight.

Air Berlin haler( Air Berlin ) With immediate effect, Germany’s second largest airline is offering a Best Price Guarantee for online bookings. “We are continuously optimising our product. With this new service, we can guarantee that our guests always receive the best price for a flight booked through airberlin.com,” says Paul Gregorowitsch, Chief Commercial Officer. >>Les mer

28 august 2013

Airbus’ new U.S. A320 Family final assembly facility is ready to take shape.

airbus-generic-logo1(Airbus) Like the jetliners it will one day produce, Airbus’ new U.S. A320 Family final assembly line in Mobile, Alabama is preparing for “takeoff,” with foundation and ground-level work now setting the stage for this facility to rise from the ground. >>Les mer

28 august 2013

Gulf Air and Abacus India Launch a Joint Trade Promotion to Celebrate the airline’s 42 years of service to India.

Gulf Air( Gulf Air ) Bahrain’s national carrier Gulf Air and Abacus Distribution Systems India, a subsidiary of Abacus International Asia-Pacific's leading provider of travel solutions and services, have launched a two month promotion specifically for travel agents to celebrate the airline’s 42 years of service to India. >>Les mer

28 august 2013

Xiamen Airlines Finalizes Order for Six 787 Dreamliners.

Boeing (NYSE: BA) and Xiamen Airlines have finalized an order for six 787-8s. Originally announced by Xiamen Airlines in May 2011, the order is valued at $1.3 billion at list prices. >>Les mer

28 august 2013

Malaysia Airlines to reduce fuel costs with SITA's wind and weather service.

Malaysian a330-300 image_final for posting( SITA ) Malaysia Airlines aims to reduce fuel costs on 40 aircraft, including their A380 fleet, with SITA’s FMS Wind Uplink service. This service constantly updates key Flight Management System (FMS) calculations, so the airline can adjust flight plans according to changing wind and weather conditions, enabling the aircraft to use fuel as cost effectively as possible. During trials, Wind Uplink delivered savings of up to 600 kilograms of fuel on a single flight sector. >>Les mer

28 august 2013

Salg af SAS Ground Handling trækker ud.

Ny SAS logo( Check-in.dk ) Salget af SAS Ground Handling gennem etablering af et joint-venture med Swissport synes at trække ud. Ifølge Swissport kan aftalen først gøres færdig i 2014. Siden SAS den 7. marts i år indgik en intentionsaftale med handling-operatøren Swissport om at etablere et fælles joint-venture, har der været tavshed omkring processen. >>Les mer

26 august 2013

På bakken i Storbritannia - flyr i Norge.

CHC Norway( e24 ) Hele Super Puma-flåten står av sikkerhetshensyn på bakken i Storbritannia, men flyr nesten som vanlig i Norge. Mangelen på kunnskap om hva som forårsaket havariet med et AS332L2 Super Puma utenfor Shetland, brukes som samme argument men leder til to diametralt forskjellige konklusjoner i Storbritannia og Norge: >>Les mer

26 august 2013

Norwegan har fått Dreamliner nr2.


26 august 2013

Finnair vekker harme med Norwegian-taktikk.

Finnair fly med vertinne( Aftenposten ) Finnair-tiltak vekker harme i fagbevegelsen. Det finske flyselskapet Finnair «tar en Bjørn Kjos»: Selskapet skal hyre inn 200 spanske kabinansatte til vinteren for å erstatte selskapets finske ansatte. Konsernsjef Pekka Vauramo sier at de spanske ansatte først og fremst skal brukes på selskapets trafikk mellom Finland og de spanske Kanariøyene. >>Les mer

26 august 2013

Alitalia in talks with Etihad on commercial deal - report.

AlItalia A330( Reuters ) - Italian airline Alitalia is in talks with Etihad Airways on a commercial deal that may even lead to the Abu Dhabi-based carrier taking a stake in the money-losing Italian company, daily il Sole 24 Ore reported on Saturday. >>Les mer

26 august 2013

Boeing Rolls Out First 787-9 Dreamliner.

B787-900EVERETT, Wash., Boeing [NYSE: BA] has completed the first 787-9 Dreamliner. The second member of the super-efficient 787 family rolled out of the Everett, Wash., factory today to the flight line, where teams are preparing it to fly later this summer. At 20 feet (6 m) longer than the 787-8, the 787-9 will extend the 787 family in both capacity and range, carrying 40 more passengers an additional 300 nautical miles (555 km).  >>Les mer

26 august 2013

Menn velger graderte foreldrepenger.

iStock_000020669745XSmall_4155_231513_160x120jpg(Parat) Tall fra NAV viser at andelen av alle menn med foreldrepenger i løpet av 1. halvår 2013 valgte rundt 25 prosent av disse gradert uttak. Bare rundt fem prosent av kvinnene med foreldrepenger valgte det samme. Hver fjerde mann som mottar foreldrepenger velger derfor å kombinere arbeid og pass av barn. >>Les mer

26 august 2013

gategroup increases revenue, delivers strong cash flow from operations and confirms its outlook for the full year.

gategroup_logoZURICH, August 22, 2013 - gategroup reported revenues of CHF 1,465.4 million for the first half of 2013, an increase of 3.6% over the previous year (CHF 1,413.9 million). The EBITDA margin in the first half of 2013 was 4.3% compared to 5.8% (restated) in the first half of 2012. Net loss for the period was CHF 12.9 million (compared to a restated net profit of CHF 4.0 million in the first half of 2012), driven by lower EBITDA, one-off costs from restructuring activities in Europe and Australia, and foreign exchange losses. >>Les mer

26 august 2013

Norwegian-baser i Barcelona og Madrid.

Norwegian JRA_5300( Business Traveller ) Norwegians topchef Bjørn Kjos har i løbet af sommeren ført forhandlinger med den spanske lufthavnsoperatør AENA samt lokale turistmyndigheder i Barcelona og Madrid. Norwegian vil etablere baser i de spanske lufthavne og eventuelt starte langdistanceruter. >>Les mer

26 august 2013

Delta Streamlines In-Flight Customer Service with New Windows Phone Handheld Devices for Flight Attendants.

Delta FlyvertinneATLANTA, Aug. 22, 2013 /PRNewswire/ -- More than 19,000 Delta Air Lines (NYSE: DAL) flight attendants today begin using new Windows Phone 8 handheld devices that will streamline on-board purchasing as Delta continues its investment in technological innovation to improve the customer experience. >>Les mer

26 august 2013

QATAR AIRWAYS TO HOST 46TH AACO ANNUAL GENERAL MEETING IN DOHA.

qatar airways logo white on purpleDOHA, Qatar – Qatar Airways , the national airline of the State of Qatar, is hosting the 46th Annual General Meeting of the Arab Air Carriers Organisation (AACO) in the capital city of Doha. The three-day event will take place between 5 and 7 November at the Sheraton Doha Resort and Convention Hotel. >>Les mer

23 august 2013

«Norwegian-kuren» virker.

Norwegian flyFlybilletter til europeiske storbyer har blitt opptil 32 prosent billigere på fire år. Dermed kan man trygt si at Norwegians lavprisrevolusjon har hatt sin virkning på et marked hvor SAS etter overtagelsen av Braathens nærmest hadde monopol. Effekten har vært størst fra Flesland og Værnes, viser Norsk Flyprisindeks nr. 53 fra Travelmarket.no . >>Les mer

23 august 2013

Mere goodwill kan skaffe flere flyruter.

CPH Thumnailskilt( Kastrup ) Erhvervsledere, entreprenører og kulturpersonligheder fra 30 forskellige lande samles i Københavns Lufthavn for at diskutere, hvordan Danmark kan fastholde flyruter og arbejdspladser og videreudvikle lufthavnen som internationalt knudepunkt. Hver eneste flyrute skaber vækst og arbejdspladser. Den viden er Københavns Lufthavn ikke alene om. Alle større europæiske regioner og lufthavne kæmper i disse år indædt for at tiltrække flyruter og vækst. >>Les mer

23 august 2013

Vietnam Airlines to sell Techcombank bonds on Sept 26.

Vietnam Airlines B777small( Reuters ) - National carrier Vietnam Airlines said on Friday it planned to auction bonds it owns in a domestic bank next month to raise nearly 110 billion dong ($5.2 million), part of a move to withdraw from non-core businesses by 2015. >>Les mer

23 august 2013

Lufthansa to place $10 billion plane order next month: sources.

Lufthansa A320( Reuters ) - Deutsche Lufthansa AG's (LHAG.DE) board of directors and supervisory board are expected to approve in mid-September an order for about 50 wide-body jets worth more than $10 billion at list prices, according to two people familiar with the matter. The German airline previously said it expected to place such an order in the second half of 2013. Lufthansa is evaluating Boeing Co's (BA.N) 787 Dreamliner, Boeing's still-to-be-launched 777X, and Airbus's (EAD.PA) A350, which made its maiden flight in June. >>Les mer

23 august 2013

Den danske stat fortsætter med at flyve Norwegian.

norwegian_logo_rgbSKI og den danske stat har forlænget aftalen med flyselskabet Norwegian til og med 2014.  Frem til slutningen af 2014 fortsætter Norwegian med at være leverandør på 18 af statens største skandinaviske og europæiske destinationer. De valgte ruter er bl.a. mellem København og Aalborg, Karup, Stockholm, Oslo, Bergen, Helsinki, Amsterdam, Paris, Barcelona, Dublin, Prag samt London. >>Les mer

23 august 2013

Airbus Corporate Foundation and Red Cross Red Crescent send medical aid to Syrian refugees in Jordan.

Airbus Syria flight( Airbus ) An Airbus flight on behalf of the Red Cross Red Crescent landed yesterday (20 aug) in Amman, Jordan, transporting 25 tonnes (143 cubic metres) of medical equipment and supplies as well as medical and logistics personnel.  This Airbus A340-600 test aircraft was loaded in Helsinki by the Finnish Red Cross, with help from Finnair Cargo for palletizing and loading. This mission was arranged between the Airbus Corporate Foundation and the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC). >>Les mer

23 august 2013

Norges «ti minst bereiste» er kåret – får tur New York med Norwegian.

Norwegian minst bereisteTusenvis av reiseglade nordmenn har engasjert seg, og nå er jakten endelig over. De ti vinnerne er kåret. De kommer fra hele landet og flere av dem har aldri vært utenfor Norges grenser tidligere. Responsen var enorm da Norwegian i juli startet jakten på «Norges ti minst bereiste». Flyselskapet har fått inn over 2400 nominasjoner. De heldige får ta med seg en venn og bli med Bjørn Kjos på en av de første flyvningene til New York med Norwegians nye 787 Dreamliner 3. september. >>Les mer

23 august 2013

Hovedstyret møter Ver.di.

Parat Button_orange_3864_560T44_160x120jpgParats hovedstyre møter den tyske fagforeningskjempen Ver.di, med 2,1 millioner medlemmer, i Berlin. Det er også avsatt tid til å besøke den norske ambassaden som deler plass med de andre nordiske landene i Rauchstrasse. >>Les mer

23 august 2013

In the Lufthansa cockpit 25 years on.

Lufthansa kvinelige piloter( Lufthansa ) 300 female pilots now fly passengers around the world. “I’m not a trailblazer, simply a woman just loving her job,“ pointedly remarks Airline Captain Evi Hetzmannseder on her profession as an airline pilot. All the same, it was rather more of a bombshell when she and fellow female pilot Nicola Lisy began flying scheduled flights for Lufthansa on 23 August 1988. They had previously completed two years of training as commercial pilots successfully in Bremen and Phoenix/Arizona.  >>Les mer

23 august 2013

Ryanair sacks pilot over Channel 4 Dispatches programme.

( The Telegraph ) Ryanair has sacked a senior pilot and is preparing legal action against him over “defamatory” comments he made about the airline’s safety policy in a Channel 4 documentary. >>Les mer

23 august 2013

Union wins agreement and averts strike.

Royal Jordanian logo( ITF ) The dispute between Alia Company/Royal Jordanian Airlines and the ITF-affiliated General Trade Union of Workers in Air Transport and Tourism (GTUWATT) ended on Monday in Jordan following the signing of an agreement at the Ministry of Labour. The agreement contains significant wins for the union, including a new salary scale system, which will be implemented and back-dated to 1st July.   >>Les mer

22 august 2013

Fly: Sygdom hvert 12 minut.

( Tic travel ) Hvert 12. minut bliver en passager på et rutefly ramt af sygdom. Det viser tal, som er samlet af The New England Journal of Medicine. >>Les mer

22 august 2013

Officials in three states fight suit against American Airlines-US Airways merger.

Reuters default( Reuters ) - Officials in three states are pushing back against the U.S. government's attempt to block the proposed merger of American Airlines (AAMRQ.PK) and US Airways (LCC.N) to create the world's biggest airline, saying the combined company would benefit their local economies. >>Les mer

22 august 2013

U.S. flight attendant trainee sent bomb threats to rival airline.

( Reuters ) - A former American Airlines flight attendant trainee is due to be sentenced on Monday after admitting he made repeated bomb threats against a rival airline, mostly by calling 911 from pay phones, according to prosecutors in California. >>Les mer

21 august 2013

Parat vant over Ryanair i lagmannsretten.

parat( Parat ) Borgarting lagmannsrett har i en kjennelse kommet frem til at tidligere Ryanansatt, Alessandra Cocca, kan anlegge sak mot selskapet for norsk domstol. Lagmansretten kjennelse er i tråd med gjeldende EU-rett, i motsetning til hva Moss tingrett tidligere har kommet frem til. >>Les mer

21 august 2013

Beslutningsprosessene i EØS.

( Parat ) Utenriksdepartementet har laget en oversikt over de ulike beslutningsfasene i EØS som gir oss innsikt i de ulike fasene i beslutningsprosessen, og hvordan vi kan utnytte disse fasene bedre for å få innflytelse. >>Les mer

21 august 2013

airBaltic Improves Aircraft Utilisation by 15%.

airbaltic_logoLatvian airline airBaltic has achieved a 15% improvement in aircraft utilisation for the 2013 summer season compared with a year before. >>Les mer

21 august 2013

LATAM Airlines post $329.8 million loss, weaker real drags.

latam logo hi res( Reuters ) - Latin America's largest carrier, LATAM Airlines Group SA LAN.SN, on Tuesday night reported a net loss of $329.8 million in the second quarter, stung by a weaker Brazilian real and higher costs. >>Les mer

21 august 2013

QATAR AIRWAYS INCREASES PASSENGER BAGGAGE ALLOWANCE.

qatar airways flight attendantsDoha, QATAR – Effective 1 September 2013, passengers flying Qatar Airways routes worldwide will have enhanced baggage allowances with additional baggage weight allowed per person. Economy weight allowances have increased from 23kg to 30kg while Business and First Class have each increased from 30kg and 40kg to 40kg and 50kg respectively. The number of bags remains the same and dependent on the type of ticket purchased. The increased weight allowance does not apply when travelling to points that are regulated by per-piece allowance. >>Les mer

21 august 2013

Disney’s Planes inspires a generation of pilots.

BA LOW( British Airways ) Watching Disney’s new animation ‘Planes’, in cinemas now, is sure to inspire cinema-goers to take to the air, but it seems many youngsters already find flying inspirational. Findings from British Airways found that working for an airline is still one of the dream jobs for children when they grow up. Independent research (poll of 650 children aged 6-12 years) revealed that being a footballer is the number one goal for boys, along with being a pilot, and of course a superhero! Meanwhile, girls hope to become teachers, vets and medical staff when they grow up. >>Les mer

20 august 2013

Forhandlinger om ny IA-avtale.

YSlogo u-tekst copy( Parat ) Arbeidsministeren og partene i arbeidslivet ble i møte torsdag enige om å starte forhandlinger om en ny IA-avtale. I møte med arbeidsminister Anniken Huitfeldt møtte Jorunn Berland som leder i YS sammen med ledelsen i NHO, Virke, Spekter, LO, Unio og Akademikerne. >>Les mer

20 august 2013

Widerøe satser stort i Kristiansand – ytterligere utvidelse av rutetilbudet i høst.

WF ansatteWiderøe utvider rutetilbudet fra Kjevik igjen, og vil i løpet av høsten ha suverent flest avganger fra Kristiansand med totalt 13 daglige avganger. Avgangene er fordelt på destinasjonene København, Bergen, Stavanger/Florø/Kristiansund samt den nye weekendruten til Trondheim. >>Les mer

20 august 2013

Oljeindustrien vil ha direkteflygninger mellom Nord-Norge og Stavanger lufthavn.

Avinor_logo_sort(Avinor) Rapporten ”Fly Arctic – Connecting the Norwegian oul and gas industry” slår fast at en direkterute mellom Stavanger og Harstad/Evenes og en direkterute til Tromsø vil spare olje- og gassindustrien i disse regionene for over 400 millioner kroner årlig. >>Les mer

20 august 2013

Lufthavnsjefen ved Bergen lufthavn slutter.

adelheid nes3_161_tcm181-159048( Avinor ) -Jobben som lufthavnsjef ved Norges nest største lufthavn har vært spennende og utfordrende, og jeg vil takke dyktige kolleger for flott samarbeid og gode opplevelser i tiden jeg har vært her. Jeg er svært glad for de erfaringene jeg nå tar med meg videre fra Avinor og Bergen lufthavn Flesland, og vil ønske lykke til med både utbyggingsprosjekter og utviklingen av en lufthavn som betjener et mangfoldig og stort marked, sier Nes, som har vært lufthavnsjef på Flesland siden mars 2011. >>Les mer

20 august 2013

Passenger tries to open door on AirTran jet bound for Texas-report.

( Reuters ) - An AirTran Airways flight made an emergency landing in Memphis, Tennessee, on Monday evening after a passenger tried to open an emergency exit on the plane, a television station reported. >>Les mer

20 august 2013

Legger ned Bergens-rute.

Norwegian 6( Agderposten ) Norwegian har bestemt seg for å legge ned sin rute mellom Kjevik og Flesland utenfor Bergen. Grunnen skal være dårlig lønnsomhet de to årene Norwegian har hatt direkterute mellom de to byene. >>Les mer

20 august 2013

TUI Travel ups airline carbon reduction target by 50 pct.

Tui Fly( Reuters ) - British travel firm TUI Travel said it has raised its carbon reduction target after its airlines hit an initial goal to cut carbon dioxide usage by 6 percent two years early.The world's largest tour operator, which owns six European airlines including Britain's Thomson Airways, on Monday said it now aims to reduce CO2 usage across its carriers by 9 percent in the six years to 2014. >>Les mer

20 august 2013

Svenska staten och svenska försvarsmakten ger Norwegian fortsatt förtroende.

Norwegian i luftenNorwegian får återigen förtroende att flyga statens anställda till och från Stockholm-Arlanda, Göteborg, Luleå, Malmö och Umeå. Även svenska försvarsmakten ger Norwegian fortsatt förtroende och väljer Norwegian som förstahandsleverantör på flygresor till och från Stockholm-Arlanda, Umeå och Malmö. >>Les mer

15 august 2013

SHORTHAUL FLEET ORDER.

A320_VUELING_03International Airlines Group (IAG) has secured firm orders and options for up to 220 Airbus A320 family shorthaul aircraft - up to 120 of these for its subsidiary Vueling. The new aircraft will enable the Barcelona-based airline to replace some of its existing A320 fleet and expand its business.The Vueling agreement comprises 62 firm orders - 30 A320ceo and 32 A320neo - plus 58 options. The firm orders will be delivered to Vueling between 2015 and 2020. In addition, IAG has secured 100 A320neo options which could be used for any of the airlines in the Group - British Airways, Iberia or Vueling - for aircraft replacement requirements. >>Les mer

15 august 2013

PALEA prosecutor arrested – union press for suspension.

ITF affiliate Philippine Airlines Employees’ Association (PALEA) called for the government to immediately suspend assistant state prosecutor Diosdado Solidum following his arrest for extortion last Thursday, 10th August. PALEA also demanded the court case Solidum had worked on against 241 of their members be dismissed.  >>Les mer

15 august 2013

Training year 2013 takes off.

Lufthansa TeknikkWide-eyed and focused on the future: 137 "rookies" have just begun either traditional or dual-study training programs at Lufthansa Technik Group sites in Hamburg, Frankfurt, Alzey, Munich and Arnstadt. With them, a total of 668 young people at Lufthansa Technik are now on their way to professions in technical aircraft services. >>Les mer

15 august 2013

Norwegian Launches FlightPath3D Moving Map Service on International Routes.

norwegian : PRWeb( PRweb ) Norwegian Air Shuttle ASA recently launched Betria Interactive’s new FlightPath3D Moving Map & Destination ‘geotainment’ service on their new 787 Dreamliner fleet. In an agreement inked last year, Betria Interactive has been selected as the provider of Norwegian’s interactive in-flight 3D Moving Map service for their new 787 fleet servicing expanded international routes. >>Les mer

15 august 2013

Mobile solutions for cabin crew.

Skjermbilde 2013-08-15 kl 103750( Sita ) The cabin is moving from paper to digital. Cabin crew need to embrace this trend to perform seamlessly and efficiently - before, during and after the flight. SITA's Wireless & Mobility helps your crew reduce costs, expedite the capture of information and improve customer satisfaction. Watch the video below to learn how. >>Les mer

15 august 2013

Norwegian finalist i anerkjent kåring.

norwegian_logo_rgbNorwegian er den eneste nordiske finalisten i årets Passenger Choice Awards. For andre år på rad har Norwegian blitt finalist i to kategorier i det anerkjente internasjonale Passenger Choice Awards, hvor passasjerene selv gir sin dom over flyselskapene. Det er titlene «Best in Region: Europe» og «Best InFlight Connectivity and Communications» Norwegian nå kjemper om å vinne. I september 2012 vant vi i kategorien «Best InFlight Connectivity and Communications». >>Les mer

15 august 2013

Fagforening Vs. Widerøeansatte i retten.

( Boarding ) 12 ansatte i Widerøe går til sak mot fagforeningen LFF. Årsaken er at de ble navngitt som streikebrytere under vårens streik på agentstasjonene i Nord-Norge. Saken kommer opp for retten i oktober. >>Les mer

15 august 2013

Ryanair sacks long-serving pilot after Channel 4 documentary appearance.

Ryanair fra siden( Independent ) RYANAIR has sacked with immediate effect one of its longest serving pilots after his appearance in a Channel 4 documentary on Monday that questioned the airline’s safety and fuel policy. The airline headed by Michael O’Leary has also instructed its lawyers to issue legal proceedings against John Goss, who has worked for Ryanair for about 26 years. He was due to retire in October. >>Les mer

15 august 2013

SAS upåvirket af Norwegians New York-ruter.

SAS A340 2( check-in.dk ) Norwegians nye ruter til New York har ikke påvirket SAS’ ruter til The Big Apple. Tværtimod har sommeren i år været bedre end sidste år.I slutningen af maj og starten af juni begyndte Norwegian at flyve til New York fra Oslo og Stockholm. Men de nye direkte ruter har ikke påvirket SAS’ trafik på de samme ruter.
>>Les mer

14 august 2013

Norwegian-fly er nå over ett døgn forsinket til New York.

Norwegian B787 OSL(Stavanager Aftenblad) - Vi forstår at dette kan være frustrerende, sier selskapet. Et Norwegian-fly til New York fra Oslo Lufthavn som skulle fløyet i går klokken 17:45 har ennå ikke tatt av. Siste nytt er at passasjerene sendes av gårde klokken 21.30 i kveld, godt over ett drøyt døgn etter skjema.  >>Les mer

14 august 2013

Finnair aims for a clear productivity improvement as part of its 60 million euro savings program.

Finnair haleFinnair seeks clear savings in personnel costs as part of its 60 million euro savings program announced on October 26, 2012. The company has further defined its plans as it prepares to discuss collective labour agreements with its flying personnel, customer service personnel, cargo personnel and technical personnel in the autumn. Especially in connection with the collective labour agreement negotiations, there is a good opportunity to agree on necessary savings together. Primarily the aim is to identify saving methods that would not impact base salary, but would nonetheless decrease company costs. >>Les mer

14 august 2013

ANA finds faulty wiring on Dreamliner fire extinguishers.

ANA B787Aug 14 ( Reuters ) - Japanese airline ANA Holdings said it had found an electrical wiring problem in the fire extinguishers of the engines of three of its Boeing Co Dreamliner jets. >>Les mer

14 august 2013

Cathay Pacific capacity cuts help it post first-half profit.

Cathay Pacific(Reuters) - Cathay Pacific Airways Ltd (0293.HK), the world's largest international air cargo carrier, is scaling back seating capacity on some long-haul routes to offset declines in its air freight business, allowing it to post a first-half net profit on Wednesday. >>Les mer

14 august 2013

AMR-US Airways Deal Opposed by U.S. in Antitrust Suit.

American US Airways(Bloomberg) American Airlines’ merger with US Airways Group Inc. should be blocked, the U.S. said in an antitrust suit that upends American’s plans to exit bankruptcy through a deal that would create the world’s biggest airline. >>Les mer

14 august 2013

Iberia attends more than 800,000 unaccompanied minors every year.

Iberia A319In 2012, Iberia attended more than 800,000 minors aged between 5 and 17 who travelled alone, accompanying them throughout the trip, from pickup at the airport of origin to handover to authorised adults at the destination. >>Les mer

14 august 2013

Ryanair nektet å refundere billetter fordi passasjeren «døde for tidlig».

Reuters Ryanair 1( VG Nett ) Beryl Parsons døde fire måneder før drømmeferien. Da sønnen ville få refundert flybillettene fikk han nei - fordi hans mor «døde for tidlig». Britiske Beryl Parsons (78) hadde planlagt tur og bestilt billetter til Kanariøyene med sønnen Doug og hans familie. De skulle reise i oktober, men i juni fikk Beryl sjokkbeskjeden - hun hadde bare noen uker igjen å leve, skriver Daily Mail . >>Les mer

13 august 2013

LOT still making demands for 787 delay compensation.

LOT B787( Flightglobal ) Although Boeing executives have declared the issue behind them, Poland's LOT is still pursuing compensation claims over delays caused by the four-month 787 grounding earlier this year. The airline appears to be using diplomatic channels to keep pressure on the US manufacturer. In a 7 August meeting, Poland's Treasury Minister Vladimir Karpinski raised the issue of LOT's claim for compensation from Boeing with US Ambassador to Poland Stephen Mull, the ministry says in a statement. >>Les mer

13 august 2013

Flyselskap trapper opp Kung Fu-kurs.

Hong Kong Airlines( VG Nett ) I snitt tre ganger ukentlig blir de kabinsansatte i Hong Kong Airlines utsatt for vold fra passasjerene. Nå er ledelsen i flyselskapet så lei av voldsepisodene at de trapper opp sine selvforsvarskurs i Win Chun, en form for Kung Fu. >>Les mer

12 august 2013

Gunmen abduct two Turkish Airlines staff in Beirut.

( Reuters ) - Gunmen abducted two Turkish Airlines pilots in Beirut on Friday, forcing them from an airport bus in the early hours of the morning and prompting Turkey to urge its citizens to leave Lebanon. >>Les mer

12 august 2013

CPH: Flere end 2,4 mio. passagerer i juli.

CPH Thumnailskilt Københavns Lufthavn havde i juli for første gang nogensinde flere end 2,4 mio. passagerer på én måned. Det var en stigning på næsten 5 procent i forhold til juli i fjor, og år til dato er passagertallet steget med 2,6 procent. 2.426.424 passagerer rejste igennem Københavns Lufthavn i juli, hvilket svarer til en stigning på 4,9 procent. >>Les mer

12 august 2013

- Flyselskapene må tenke nytt for å tjene penger.

KLM helside( DN ) Air France-KLM satser stort i Norge og norgessjef Daniel Eggenberger har sett en markant endring i konkurransesituasjonen de siste par årene. Her er de grepene han mener flyselskapene må ta for å overleve i et knallhardt marked. >>Les mer

12 august 2013

14 prosent økning i utlandstrafikken.

Avinor_logo_sortI juli økte utlandstrafikken til og fra Avinors lufthavner med 14 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, mens innlandstrafikken hadde en beskjeden vekst på 0,3 prosent. Totalt reiste 4 462 056 passasjerer til og fra Avinors lufthavner i juli. >>Les mer

12 august 2013

Lufthansa: Aviation Pioneer.

( Lufthansa ) lufthansa trans atlantic 7575th anniversary of the first non-stop transatlantic flight of a land-based passenger aircraft to New York. Thousands of people had gathered together on Floyd Bennett Field at New York Airport on 11th August 1938. Shortly before 16.00 hours local time, a Focke-Wulf Fw 200 "Condor" landed to the enthusiastic cheers of the onlookers. The aircraft with the registration letters D-ACON had taken off from Berlin the previous day on this special flight to New York. >>Les mer

12 august 2013

Ryanair-piloter tror arbeidsforholdene påvirker flysikkerheten.

Reuters Ryanair( e24 ) 9 av 10 vil ha offentlig granskning viser ny undersøkelse. Det kommer frem i en undersøkelse som mer enn 1.000 av selskapets piloter har besvart, skriver Financial Times. Det er pilot-foreningen Ryanair Pilot Group som står bak undersøkelsen. Den kom i stand etter at Ray Conway, sjefspilot i Ryanair, advarte om at piloter som ber om en offentlig evaluering av arbeidsforholdenes effekt på flysikkerheten kunne få sparken. >>Les mer

12 august 2013

Tom Gøran Jodal ny teknisk direktør.

Tom+Gøran+Jodal( Luftfartstilsynet ) 5. august tiltrådte Tom Gøran Jodal som avdelingsdirektør for teknisk avdeling i Luftfartstilsynet. Han etterfølger Petter Abelsen, som har vært konstituert som avdelingsdirektør for teknisk avdeling siden 23. oktober 2010. >>Les mer

12 august 2013

PM: Unprecedented Attempts to Silence Pilots.

rpgFacebook and Twitter accounts shut down without explanation. On the 02nd August, Facebook shut down the Ryanair Pilot Group (RPG) Facebook page. No warning was provided. No justification was put forward. No specific reasons were given. RPG contacted Facebook, requesting details of why the page was removed. To date, no reasons have been forthcoming. The attached email is the only communication received concerning this extraordinary development. In a further twist yesterday (07th August), the RPG Twitter account has also been taken down unilaterally. Again, no specific reasons have been provided. >>Les mer

12 august 2013

SAS-salg kan skabe konflikt i Kastrup.

SASGroundServices( Berlingske Business ) 3F holder vågent øje med forhandlinger, der vil sende en del af SAS Ground Handling til bagagegiganten Swissport, og bebuder arbejdsnedlæggelse, hvis der pilles ved medlemmers løn eller arbejdsvilkår. >>Les mer

12 august 2013

Dyrere med ekstra bagage hos SAS.

SAS logo( check-in.dk ) Fra den 28. august bliver det 17 procent dyrere at indchecke ekstra bagage på SAS-flyvninger i Skandinavien og Europa.Kun et halvt år efter, at SAS sidst hævede gebyrerne for ekstra bagage strammes skruen nu igen. Sidst skete det med virkning fra den 12. februar i år, og fra onsdag den 28. august skal passagererne nu atter gribe dybere i lommerne, hvis der medbringes ekstra bagage. >>Les mer

07 august 2013

Exclusive: Safety warning as budget airlines such as Ryanair cut fuel levels for flights.

Ryanair fra siden(The Independent) Airlines such as Ryanair could be putting passengers at risk by restricting the amount of fuel they carry to the legal minimum in an attempt to cut costs, aviation authorities have warned. In a strongly worded report Spanish safety investigators said that “market competition” was forcing airlines to carry less emergency fuel to improve competitiveness. >>Les mer

07 august 2013

Flere småflyturister til Norge.

Avinor_logo_sort( Avinor ) I sommer har det vært en økning i antall småfly som legger turen fra utlandet til Norge og Avinors lufthavner. Samtidig jobbes det med å styrke sikkerheten for lettvekterne i luften. >>Les mer

07 august 2013

Hawaiian Airlines Presents Under the Modern Moon: Morimoto and Friends at Hawaii Food & Wine Festival.

Hawaian A321HONOLULU – Hawaiian Airlines , Hawai‘i’s largest and longest serving airline, is presenting an extraordinary evening of provocative culinary creations featuring the bounty of Hawai‘i from land and sea, prepared by 15 esteemed national and international chefs from nine different destinations throughout Asia and the Pacific. >>Les mer

07 august 2013

SWISS and Edelweiss Air help Japanese youngsters again.

Swiss A340 halerThe SWISS Group is helping a second group of Japanese children who were affected by the 2011 tsunami disaster by flying them to Switzerland. The “Wings for Japan” project offers the youngsters concerned a chance to immerse themselves in the Swiss alpine world, meet contemporaries and make firm new friends. >>Les mer

07 august 2013

Air Canada and Airbus win Eco-Partnership award for North America's first "Perfect Flight".

Air Canada LogoAir Canada and Airbus have received the 2013 Eco-partnership award from the leading monthly aeronautical publication Air Transport World (ATW) for the first ever North American "Perfect Flight" that took place in June 2012. >>Les mer

07 august 2013

Flere flyselskapers bookingsider var nede i flere timer.

Ny SAS logo( VG Nett ) Onsdag morgen hadde blant annet SAS-kunder problemer med å bestille billetter på flyselskapets hjemmeside. Fra klokken 07.00 i dag var nettbookingen til SAS vært nede, men like etter klokken 10.00 virker ting å være i orden igjen. >>Les mer

07 august 2013

Iberia customers download more than 550,000 of the new apps for IOS.

Iberia appIn a little more than one month since release Iberia customers have downloaded more than 550,000 of the airline’s new applications for the IOS operating system used in iPhones, and the pace of some 3,000 downloads per day remains steady, at more than double the rate previous to the redesign. Apple itself has requested graphic material to promote these apps in Apple Store, where they are featured for quality and novelty. >>Les mer

07 august 2013

Air France-KLM: July 2013 Traffic.

KLM AIR FRANCE2(AF-KLM) In July 2013, passenger traffic rose by 1.8% for capacity up by 1.3%. The load factor stood at 87.4%, up by 0.4 points. The group carried 7.5 million passengers (+1.0%). Unit revenue per available seat kilometer (RASK) ex-currency was up relative to July 2012. >>Les mer

07 august 2013

Emirates becomes the first Airline in the Middle East to use Google Now™.

Emirates information on Google Now LI_tcm133-1301111Emirates , one of the world’s fastest growing airlines today announced that it will start to roll-out Google Now™ cards for their passengers who book via Emirates.com. A feature of the Google Search™ app, Google Now is available and fully integrated for Android™ (devices running Android 4.1 and above) and iOS (iPhones and iPads). >>Les mer

07 august 2013

Norwegian med ny passasjerrekord i juli: Første gang over 2 millioner reisende.

NAS LNNOW
Norwegian fortsetter å sette nye passasjerrekorder. Juli måned er den beste måneden i selskapets historie og for første gang reiste mer enn 2 millioner med Norwegian i en enkelt måned. Norwegian er også Norges mest punktlige flyselskap. I juli i år fløy 2 128 835 passasjerer med Norwegian, en økning på 17 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Fyllingsgraden ble 86 prosent i juli, ned ett prosentpoeng fra juli 2012.

>>Les mer

07 august 2013

The SAS Group Traffic figures - July 2013.

SAS motor· SAS Group's capacity (ASK) was up by 15.1% as capacity was increased on leisure routes to southern Europe. · The Group's traffic (RPK) increased by 12.2%.· The SAS Group's load factor decreased by 2.1 p.u. to 83.9%. - SAS Group carried 2.4 million passengers in July, up 5% vs last year. Group market trends. One of SAS' strategic objectives is to create necessary operational conditions, in terms of costs and flexibility, to more effectively compete also in the growing leisure market.  >>Les mer

07 august 2013

Så skete det: Norwegian og SAS er næsten lige store.

SAS _ Norwegian( Politiken.dk ) Nye trafiktal fra juli måned viser fremgang for begge selskaber. Kun 3.000 passagerer skiller nu det norske lavprisselskab Norwegian og det traditionsrige selskab SAS fra hinanden. For nye tal fra Norwegian viser, at selskabets trafiktal fra juli måned nåede op på. 2.128.835 passagerer. >>Les mer

06 august 2013

FINANCIAL RESULTS OF JSC “AEROFLOT” FOR 6 MONTHS OF 2013 (inaccordance with RAS).

AeroflotRevenue of JSC “ Aeroflot ” in the first 6 months of 2013 totaled 92.014 bln rub., which is 15.062 bln (+19.5 per cent) more compared to the result of corresponding period of 2012.Improvement of air carriage demand pushed up sales volume and resulted in revenue growth. Cost of goods sold in the first 6 months of 2013 totaled 78.492 bln rub., which is 14.772 bln (+23.2 per cent) more compared to the result of the corresponding period of 2012. Higher cost of goods sold is justified by higher volume of air carriage operations, higher prices for outside suppliers’ services, additions of wide-body aircraft to Company’s fleet. >>Les mer

06 august 2013

Airbus delivers 8,000th aircraft – an A320 for AirAsia.

AirAsia( Airbus ) Airbus has delivered its 8,000th aircraft – an A320 for the Indonesian wing of AirAsia. The aircraft took off from Toulouse, France on Saturday 3rd August and arrived earlier today at its new base in Jakarta. The delivery of the 8,000th Airbus aircraft highlights the manufacturer’s position as leader in the civil aircraft market, delivering airlines the most advanced, fuel efficient family of aircraft available today. >>Les mer

06 august 2013

QATAR AIRWAYS TO ADD CHENGDU ROUTE.

qatar airways logo white on purpleBEIJING,05 August 2013 – Beginning Sept. 3, 2013, Qatar Airways will begin thrice-weekly scheduled flights to and from Chengdu, a major economic centre of western China. The Doha – Chengdu route will celebrate 10 years of Qatar Airways services in China since 2003. Chengdu will join Beijing, Guangzhou, Hong Kong, Shanghai and Chongqing as the airline’s sixth gateway into China. >>Les mer

06 august 2013

Finnair to open new seasonal route to Tromsø in winter 2014.

Finnair haleFinnair will open a new route to Tromsø for the 2014 winter season. The arctic city in the far north of Norway will be served from Helsinki three times per week from January 1 until March 28, 2014. Fares are bookable from tomorrow, July 10. >>Les mer

06 august 2013

Heathrow expands pioneering technology to help improve punctuality of departing flights.

Heathrow boarding( Heathrow ) Heathrow is the first airport in the world to use pioneering technology across its terminals that will help improve passenger experience and departing flight punctuality.  ‘Positive boarding’ will help reduce airlines’ last minute searches for passengers or their bags, as well as give travellers more accurate information to help them smoothly through their journey. >>Les mer

06 august 2013

Ryanair vil have færre kufferter.

Reuters Ryanair( Standby ) FLYSELSKABER: Det koster op til 1.370 kr. at have et stykke indtjekket bagage med Ryanair, hvilket hver femte passager har – men det tal vil selskabet have længere ned. Ryanair får i øvrigt ny vinterrute fra Billund. >>Les mer

06 august 2013

SAS sat på plads af Norwegian.

SAS _ Norwegian( epn.dk ) Europas tidligere mest præcise luftfartsselskab er røget langt ned af listen. SAS, der tidligere slog sig op på at være blandt Europas mest punktlige flyselskaber, må tage til takke med at indtage en niendeplads på en liste over de største europæiske luftfartsaktører med flest fly til tiden i juli. >>Les mer

05 august 2013

Flådestrategi sikrer lavprissucces.

( Business Traveler )Kapitalkraft til at investere i en moderne flyflåde er afgørende for lavprisflyselskabernes succes. Mindre selskaber, der starter op med brugte og ældre fly, har færre overlevelsesmuligheder. >>Les mer

05 august 2013

Tjener 24 kroner per passasjer.

IMG_0311( DN ) Utgifter til drivstoff, lønninger, catering, landingsavgifter og eventuelt leasing av fly spiser opp mye av flyselskapenes inntekter. Luftfartsorganisasjonen IATA anslår at verdens flyselskaper i år i gjennomsnitt kommer til å tjene 4 dollar - eller nær 24 norske kroner - per passasjer når alle utgifter er trukket fra. >>Les mer

05 august 2013

IAG sees recovery signs at Spanish airline Iberia.

Iberia Aviones en Madrid-Barajas_thumbnail( Reuters ) - International Airlines Group said the revamp of its Spanish carrier Iberia was starting to bear fruit as the group swung to a quarterly profit, sending its shares to an all-time high. IAG, Europe's third-biggest airline by market value, has spent around 700 million euros on restructuring Iberia, which reduced losses for the first time in almost three years in the second quarter. >>Les mer

05 august 2013

Flybe CFO resigns, three board members step down.

flybe175_thumb( Reuters ) - Europe's largest regional airline Flybe Group Plc, which appointed a new chief executive last month, said its chief financial officer had resigned. >>Les mer

05 august 2013

Lufthansa Group increases operating result before restructuring costs and one-off effects.

( Lufthansa ) Lufthansa A380 nr 2Operating result for first half-year 2013 up by EUR 233m after adjusting for restructuring costs and one-off effects • Reported operating result falls to a good EUR 72m (previous year: EUR 235m) • Forecast for the full year 2013 unchanged: revenue growth; operating profit up on reported earnings for last year • Simone Menne: “The restructuring of the Lufthansa Group is gaining speed.” >>Les mer

05 august 2013

Hva skjer i Parat?

paratMange penende kurs og konferanser er planlagt til høsten. Ta en titt på kurskalenderen og se hva som skjer. >>Les mer

05 august 2013

One Air Freight Dispute Settles Whilst Another Cargo and Passenger Labour Scenario Worsens.

Cargolux _GLH9924_TH( Handy Shipping Guide ) As one labour dispute at an air freight carrier seems to be heading for a resolution, another simply sees the relationship between a combined cargo and passenger carrier worsen. Our previous stories ( 1 ) ( 2 ) have outlined the problems besetting all cargo airline Cargolux and combination carrier Turkish Airlines (THY), but whilst the Luxembourg based outfit has announced details of an agreement with staff, international unions have yesterday lodged another complaint with the International Labour Organization (ILO), an official UN Body, alleging unlawful behaviour by both the national carrier and the Turkish government itself. >>Les mer

05 august 2013

Braathen vil fly i Norge igjen.

Braathens_logosvg( DN ) I løpet av to-tre år håper Per G. Braathen å fly med Braathens-logo igjen i Norge. Braathen mener Norge er et godt land å operere i. >>Les mer

05 august 2013

Internationalt ratingbureau løfter SAS' kreditvurdering.

q400_2( epn.dk ) Det internationale kreditvurderingsinstitut Standard & Poor's har løftet sin langsigtede rating for SAS AB til "B-" fra "CCC+". Det sker med stabile ratingudsigter, meddeler ratingbureauet, der henviser til fremskridt med refinansiering- og restruktureringsplanen, herunder især det planlagte salg af norske Widerøe. >>Les mer

05 august 2013

Norwegian Norges mest presise selskap i Juli.

Norges flagg(Flightstats) Norwegian er best i on-time-arrivals i Norge i Juli ifølge Flightstats. Norwegian hadde 90.77% av alle sine flygninger på rute noe som også betyr at selskapet kom på 8 plass i europa. Widerøe ble nr 2 med 89.55% på rute, mens SAS ble nr 3 med 85.19% på rute ved landing. SAS og Widerøe kom ikke inn blant topp 10 i europa. Osl endte på 3 plass i klassen "European Airports On-time Departures" med 84.43%.Se hele listen  her . >>Les mer

31 juli 2013

Emirates Voted ‘Best Airline Food and Wine’ by Frequent Business Traveler Readers.

EMIRATES A330-200Emirates , one of the world’s fastest growing airlines, has been awarded ‘Best Airline Food and Wine’ by the readers of Frequent Business Traveler (www.frequentbusinesstraveler.com), an online publication written for and by affluent frequent business travelers. >>Les mer

31 juli 2013

God ferieflyt i sikkerhetskontrollen.

Avinor_logo_sort( Avinor ) Flere sluser og høyere kapasitet gir god ferieflyt gjennom sikkerhetskontrollene ved flere av Avinors største lufthavner. Lange køer gjennom sikkerhetskontrollen er aldri en god start på ferien, men nye og utvidede sikkerhetskontroller ved Oslo Lufthavn, Stavanger lufthavn Sola, Trondheim lufthavn Værnes og Bodø lufthavn, gir flyt i gjennomstrømmingen av passasjerer. >>Les mer

31 juli 2013

Laveste antall laserhendelser siden 2008.

Luftfartstilsynet laserlysLuftfartstilsynet sikkerhetsindikatorer viser positive tendenser for første halvår 2013, blant annet det laveste antall registrerte laserhendelser siden 2008. Oversikten viser bildet for første halvår, fram til 1. juli 2013. I og med at Luftfartstilsynet oppdaterer sine sikkerhetsindikatorer fortløpende vil de enkelte statistikkene avvike noe med oppsummeringen under. >>Les mer

31 juli 2013

Ryanair-turen vil tage længere tid.

( epn.dk ) Høje brændstofpriser får Ryanairs topchef til at bede selskabets piloter om at sætte farten ned. >>Les mer

31 juli 2013

easyJet cabin crew fly high in style after designer’s uniform revamp.

Easyjet nye uniformerPassengers of easyJet , the UK’s largest airline will be greeted onboard by cabin crew in stylish new attire designed by designer Jeff Banks and his team of corporate wear specialists. A choice of six new pieces has been added for the airline’s over 4000 cabin crew to choose from in addition to the current uniform worn onboard easyJet’s 1300+ daily flights serving over 30 countries after a comprehensive design, trial and production period of six months. It is the first time since 2007 that easyJet has updated its cabin crew uniform. >>Les mer

31 juli 2013

SAS Group finalizes sale and leaseback of six aircraft.

Ny SAS logoAs part of the recently launched plan to improve the financial position of SAS Group, 4 Excellence Next Generation, SAS has now finalized the sale and leaseback of six Boeing 737-600's to Deucalion Capital X Limited (advised by the German Bank DVB Bank SE) and the Irish based engine leasing company ELFC (Engine Lease Finance Cooperation) acting jointly. >>Les mer

31 juli 2013

Lufthansa opens new Family Check-in counters at Munich Airport to coincide with the start of the school holidays.

Lufthansa family chekinPermanent service for families with children / Children also receive special “Best Friend” boarding pass for their teddy or cuddly toy. To mark the start of the school holidays in Bavaria, Lufthansa has today opened Family Check-in counters in Terminal 2 at Munich Airport. The new service is designed to make flying a memorable experience for children, right from the moment they arrive at the airport. >>Les mer

30 juli 2013

Airline worker, wife accused of stealing luggage diverted after Asiana crash.

( Reuters ) - A United Airlines customer services representative and his wife have been arrested in the theft of unclaimed luggage from a flight that had been diverted after the July 6 fatal crash of an Asiana Airlines plane, a county prosecutor said on Monday. >>Les mer

30 juli 2013

Sommertravlhed i CPH skaber ekstra jobs.

CPH GO_Logo_ThumnailÅrets travleste tid er godt i gang i Københavns Lufthavn . For flere hundrede unge, er det dog ikke ferien der lokker i lufthavnen. Det er muligheden for et godt sommerjob, der kan åbne døre til arbejdsmarkedet og give værdifuld erhvervserfaring. >>Les mer

30 juli 2013

Ønsker møte med Luftfartstilsynet om Ryanairs trusler.

( Moss Avis ) Arbeidstagerorganisasjonen Parat og Handel og Kontor har bedt om et møte med Luftfartstilsynet etter tilstandsrapporten som friskmeldte Ryanair. >>Les mer

30 juli 2013

Over tusen nominerte i jakten på landets minst bereiste personer.

NAS B737For to uker siden startet Norwegian jakten på Norges 10 minst bereiste personer. Responsen har vært enorm og så langt har over tusen personer blitt nominert. Mange har ikke engang vært utenfor Norges grenser. Nordmenn elsker å reise og de siste årene har vi reist både oftere og lengre. Norwegian var derfor spent på hvor mange som ville melde seg da jakten på Norges minst bereiste personer startet for to uker siden. >>Les mer

30 juli 2013

Anmält för könsdiskriminering.

SAS Kabin_3( Travel Report ) Anmälarna anser att det nya kollektivavtalet mellan SAS och fackförbundet Unionen leder till att kabinanställda diskrimineras jämfört med piloter. Det var i samband med konkurshotet i höstas som SAS och fackförbunden förhandlade om sina avtal för anställda på Arlanda och andra ställen. >>Les mer

26 juli 2013

Dårlige selgere på flyene får sparken.

Ryanair B737 kø( Aftenposten ) 17 sider sikkerhetsprosedyrer og 19 sider om å selge mest mulig. Slik er arbeidsinstruksen til Ryanairs kabinbesetning. Ansatte som ikke klarer å prakke tilstrekkelig med mat, drikke, togbilletter, skrapelodd og taxfree på passasjerene får sparken. >>Les mer

26 juli 2013

Ingen penge tilbage ved SAS-flyskifte.

SAS A340 2( Business Traveller ) Norwegian gav passagererne mulighed for at få pengene tilbage, da de var nødt til at indsætte ældre fly som erstatning for Dreamklineren. Hos SAS har man ikke samme politik. >>Les mer

24 juli 2013

Disse åtte norske flyplassene kan miste støtte.

( e24 ) Åtte mellomstore norske flyplasser ligger an til å miste statsstøtten som retter opp underskuddet deres. - Reagerer med avsky, sier ordfører. >>Les mer

24 juli 2013

Luftfartstilsynet har opprettet klagesak mot Norwegian.

Norwegian B787( Hangar.no ) Luftfartstilsynet har opprettet en klagesak basert på at Parat oversendte en klage på godkjennelse av innleie av Boeing 787 til Norwegian. I følge Parat hevdes det at godkjennelsen fra tilsynets side åpner for at Norwegian nå kan bruke asiatisk mannskap på asiatiske lønns- og arbeidsvilkår, ettersom det benyttes en irskregistrert 787 -maskin. Denne bruker Norwegiajn Long Haul til å fly til – og inne i – selve tariffområdet for Parats medlemmer som er ansatt i Norwegian. >>Les mer

18 juli 2013

US Airways, American offer EU concessions over merger deal.

Credit- Reuters:Mike Stone( Reuters ) - US Airways Group (LCC.N) and AMR Corp's (AAMRQ.PK) American Airlines have offered concessions to European Union antitrust regulators to win approval for their planned $11 billion merger to create the world's largest airline. >>Les mer

18 juli 2013

Finnair og Air Berlin får fælles check-in i CPH.

CPH Thumnailskilt( Standby ) FLYSELSKABER: Oneworld-partnerne har åbnet fælles check-in i Terminal 2 med mindst tre skranker til hhv. business, economy og bagage-drop. Finnair får stadig flere passagerer til Fjernøsten, mens Air Berlin lander codeshare-samarbejde med Virgin Australia. >>Les mer

18 juli 2013

A350 XWB achieves 92 flight test hours since first flight.

Airbus A350 nr 1( Airbus ) The A350 XWB MSN1 has performed well during the first 92 flight test hours already achieved since its maiden flight on June 14th 2013. The A350 XWB flight test campaign will total around 2,500 flight hours with a fleet of five development aircraft. During the first four weeks of the flight test campaign, ten Airbus experimental test pilots have flown MSN1 and have collectively put the aircraft through its paces to get to know its handling qualities and behaviour. >>Les mer

17 juli 2013

Når Luftfartstilsynet dummer seg ut!

Ny logo Luftfart skrift Albert småNår LT melder om uanmeldt tilsyn, blir alt bare så veldig veldig komisk. Ryanair saken beviser for alle at LT ikke har hatt, eller har, kontroll eller oversikt over det som skjer i bransjen, noe det har tatt LT 10 år å finne ut. Den såkalte "heksejakten" mot Ryanair er ikke en oppdiktet sak fra norske eller europeiske fagforeninger.    >>Les mer

17 juli 2013

– Burde tatt for seg flere forhold.

Hans_Erik_Sjæggerud_utsnitt_2912_0h3L35_160x120jpg( Nrk Østfold ) Fagforeningen Parat synes det er rart at Luftfartstilsynet ikke ga Ryanair flere pålegg knyttet til arbeidskontrakter. Tirsdag la Luftfartstilsynet frem sin rapport etter inspeksjonen ved Ryanairs base på Moss lufthavn Rygge. Under tilsynet ble det ikke avdekket grove brudd på den norske arbeidsmiljøloven. >>Les mer

16 juli 2013

NY judge to rule if WTC developer can seek damages from airlines.

9:11 1( Reuters ) - A federal judge is days away from deciding if New York developer Larry Silverstein can recover as much as $3.5 billion from airlines for damages to the World Trade Center on September 11, 2001, on top of more than $4 billion he has received from insurers. >>Les mer

16 juli 2013

SAS har fundet ny USA-partner.

SAS A340 2( check-in.dk ) SAS udvider samarbejdet med American Airlines og indgår et nyt billet- og prissamarbejde med Virgin America. SAS er for nylig blevet udelukket i deltagelsen af det transatlantiske rutesamarbejde, der under navnet "Atlantic Plus Plus" har Lufthansa. United og Air Canada som de bærende kræfter. >>Les mer

16 juli 2013

Danske Invest ejer 4,9 procent af Norwegian.

Norwegian avgang( check-in.dk ) Investeringsforeningene i Danske Bank-koncernen har kastet sin kærlighed på flyaktier i Norwegian. Samlet ejer Danske Invest aktier til en markedsværdi på næsten en halv milliard kroner i det norske lavprisflyselskab. >>Les mer

16 juli 2013

HMS-tilsyn med Ryanair.

Reuters Ryanair 1Luftfartstilsynet har kartlagt at Ryanair gjennomfører et godt og systematisk HMS-arbeid med involvering av de ansatte på flere plan. Det eksisterer aktive kanaler for å rapportere ulike forhold som relaterer seg til arbeidsmiljø eller sikkerhet og det er tilrettelagt for anonym innrapportering. Luftfartstilsynet har ikke funnet fysiske eller psykososiale faktorer som fremstår som spesielt ugunstig for de ansatte. >>Les mer

15 juli 2013

Fjerner væskeforbudet gradvis fra neste år.

Airport Logic_n(e24) Med nye EU-direktiver på plass i EØS-avtalen kan norske passasjerer håpe på en gradvis fjerning av væskeforbudet på flyreiser fra neste år. Blant mandagens vedtak i EØS-komiteen i Brussel er to direktiver som handler om sikkerhetskontroll av væske på flyplasser. >>Les mer

15 juli 2013

ESA godkjente charterfond.

Avinor_logo_sort( Avinor ) EFTA-landenes overvåkingsorgan, ESA, har godkjent et charterfond for nordnorske lufthavner. Charterfondet skal stimulere turoperatørene til å etablere charterruter direkte fra de store markedene i Europa inn til Nord-Norge. >>Les mer

12 juli 2013

Passengers file lawsuit over BA Heathrow emergency landing.

British Airways( Travelmole ) A group of British and Norwegian passengers who were involved in the emergency landing of a British Airways flight at Heathrow earlier this year are filing a lawsuit. The nine passengers claim the experience, when an engine caught fire, has left them with severe psychological trauma, including post-traumatic stress disorder, and a fear of flying which interferes with their personal and professional lives. >>Les mer

12 juli 2013

Ingen streik i LSG.

paratSeks timer før meklingsfristen gikk ut kom partene, LSG Sky Chefs og Parat, til enighet. Det betyr at flypassasjerene fortsatt får servert mat og drikke og kjøpt taxfree-varer ombord. Parats forhandlingsleder, Lars Petter Larsen og forhandlingsutvalget er fornøyd med resultatet. >>Les mer

12 juli 2013

Ny passasjerrekord i juni.

Avinor Pax( Avinor ) Det ble satt ny passasjerrekord for én måned på Oslo Lufthavn i juni, med nesten 2,2 millioner passasjerer, en vekst på 144 000 passasjerer eller 7 % fra samme måned i 2012. Veksten var sterkest på ruter til og fra utlandet, med hele 8,4 % vekst. >>Les mer

12 juli 2013

Aircraft in Lufthansa Group better utilised.

Lufthansa : AustrianThe aircraft of all airlines in the Lufthansa Group - Lufthansa German Airlines (including Germanwings and Lufthansa Regional), SWISS, Austrian Airlines and Lufthansa Cargo –were better utilised in the first half 2013. Increased utilisation is attributable to more demand-driven and more flexible steering of capacity measured in seat and freight-tonne kilometres than in the previous term. All in all, the Group airlines carried a total of around 49.5 million passengers in the first six months – virtually as many as in the previous year (minus 0.4 per cent) despite a smaller number of flights. >>Les mer

12 juli 2013

Iberia builds future with leaner, more flexible, and more efficient organisation.

iberia A330Iberia today unveiled its new organisational structure, which builds on the changes introduced by new CEO Luis Gallego in May, and is designed to contribute effectively to achieving the aims of enlarging revenues, improving customer perception, and establishing a competitive cost structure. >>Les mer

12 juli 2013

CPH: Meget travl start på sommeren.

Passagertallet i Københavns Lufthavn steg med 4,8 procent i juni. I alt 2.329.956 passagerer rejste igennem CPH i årets første sommermåned, der blev den travleste nogensinde i lufthavnen. År til dato er passagertallet steget med 2,2 procent. >>Les mer

11 juli 2013

Pilots in Asiana crash relied on automatic equipment for airspeed.

Asiana crash( Reuters ) The pilots aboard the Asiana Airlines Boeing 777 that crashed in San Francisco relied on automatic equipment - an auto-throttle system - to maintain airspeed and did not realize the plane was flying too slowly until it was just 200 feet (60 meters) above the ground, the head of the U.S. National Transportation Safety Board said on Tuesday. >>Les mer

11 juli 2013

U.S. airline pilots to need more flight time to qualify.

( Reuters ) - The United States will increase the flight experience required of pilots on U.S. airlines, a long-awaited move not related to the crash last weekend of an Asiana Airlines plane in San Francisco. >>Les mer

11 juli 2013

San Francisco-leger stiller spørsmål rundt beltebruk i fly.

( VG Nett ) Overlege mener flere av skadene etter Boeing 777-ulykken kunne vært unngått med en annen beltetype. 181 mennesker ble skadet da et Boeing 777 -fly fra Asiana Airlines krasjet under landing på den internasjonale flyplassen i San Francisco lørdag kveld. To 16-åringer mistet livet i ulykken. >>Les mer

11 juli 2013

Norwegian med et resultat før skatt på 277 millioner kroner – en forbedring på 152 millioner.

Norwegian fly lander

Norwegian legger i dag frem et kvartalsresultat før skatt (EBT) på 277 millioner kroner, en forbedring på 152 millioner fra samme kvartal i fjor. Kvartalet er preget av en markant kostnadsreduksjon, sterk produksjonsvekst og fulle fly. Selv med oppstartskostnader til langdistanse og nye baser i Europa går kostnadene ned, noe som er avgjørende for å sikre selskapet konkurransekraft fremover.

>>Les mer

10 juli 2013

Avinor velger IFS sitt system for kvalitetsrapportering.

Avinor_logo_sortEtter en anbudsrunde har Avinor valgt selskapet IFS som leverandør av en rapporteringssystem for HMS og risikohåndtering. >>Les mer

10 juli 2013

Fare for flymatstreik.

LSG HLereDersom partene ikke kommer til enighet hos Riksmekleren innen midnatt torsdag, vil 34 ansatte i flymatbedriften LSG Sky Chefs på Gardermoen gå ut i streik fredag morgen. En streik vil føre til at passasjerene med charterselskapene TUI og Novair verken får servert mat, drikke eller kjøpt tax-freevarer om bord. >>Les mer

10 juli 2013

Sykefraværet øker hos utmattede SAS-ansatte.

SAS Kabin_3( E24 ) Har ikke tid til lunsj og drikker mindre så de skal slippe å gå på do, hevder svenske ansatte. - Personalet betaler for den nye kollektivavtalen med sin helse. Den regulerer ikke arbeidstider og arbeidsforhold på en måte som er nødvendig for flybransjen. Konsekvensen er at våre kolleger ikke orker, sier Bente Ingebretsen i SAS svenske kabinforening til avisen Dagens Nyheter . >>Les mer

10 juli 2013

Norges hovedflyplass bytter navn.

Osl-farge_rgb_tcm181-90107( Aftenposten ) «Gardermoen» heter ikke lenger Gardermoen. - Flyplassen heter i dag Oslo Lufthavn, sier pressesjef i Avinor, Sindre Ånonsen. Etter at det statlige flyplasselskapet i juni gjennomførte en større profilendring, har stedsnavnet «Gardermoen» diskret blitt fjernet fra all offisiell presentasjon av flyplassen. >>Les mer

10 juli 2013

”Små spelare som SAS kan inte göra så mycket”

SAS 5( SVD ) Fler flygbolag försvinner och det blir dyrare att flyga framöver. Lufthansas mäktiga finanschef Simone Menne räknar med att det blir fem betydande flygbolag i Europa, men hon oroas av Norwegian som växer snabbt. Något köp av SAS finns däremot inte på kartan. >>Les mer

10 juli 2013

IT-rot gjør at SAS sliter med regningene.

Ny SAS logo( DN ) Nytt regnskapsprogram gjør at flyselskapet har problemer med å betale flere av kreditorene sine. Regnskapsprogrammet «Racer» som Skandinavias største flyselskap har innført for å håndtere ubetalte regninger, har oppstartsproblemer. >>Les mer

09 juli 2013

Norwegian mest præcis blandt de store flyselskaber.

Norwegian JRA_5300( Standby.dk ) FLYSELSKABER: Binter Canarias fra De kanariske Øer var i juni mest præcis blandt Europas 50 ruteflyselskaber. Norwegian toppede blandt de store med over 10.000 flyvninger, mens SAS samlet blev nr. 25. Med 11.201 flyvninger sidste måned og en rettidighed på 90,77 pct. toppede Norwegian som mest præcise europæiske ruteflyselskab med over 10.000 flyvninger i juni. >>Les mer

09 juli 2013

Flesland kan få langdistanse.

Norwegian B787 5( BA ) Det kan bli muligheter for ruter fra Bergen lufthavn til USA til neste år. Torsdag fløy Norwegian for første gang med passasjerer på sitt nye Dreamliner-fly. Flyselskapet med Bjørn Kjos i spissen satser stort på langdistanse, og planlegger å erobre USA med flere nye ruter. Ifølge Dagens Næringsliv kan det da også bli aktuelt med ruter fra mellomstore flyplasser, som i Bergen. >>Les mer

09 juli 2013

QATAR EXECUTIVE PROVIDES PRIVATE JET TRAVEL FOR UMRAH.

qatar airways logo white on purpleDoha, QATAR – In time for Ramadan, Qatar Executive, the business jet division of Qatar Airways , is gearing up to meet the increased number of travellers planning to fly to Mecca to perform Umrah during the Holy month and the upcoming Eid-al-Fitr holidays. Qatar Executive with its modern fleet of all-Bombardier private jets allows those on pilgrimage to easily and conveniently reach Mecca from Doha or other destinations in the Middle East. >>Les mer

09 juli 2013

Delta to begin renovations on Delta Flight Museum, set to open in 2014.

DeltaDelta Air Lines (NYSE: DAL ) will begin renovations funded by a $6.3 million grant from The Delta Air Lines Foundation and will kick-off a corporate sponsorship campaign to refurbish Delta's historic hangars on the company's corporate campus. Upon completion of the project, the facility will open to the public as the Delta Flight Museum offering daily tours and a unique private event facility. >>Les mer

09 juli 2013

Finnair Traffic Performance in June 2013.

Finnair haleIn June, Finnair traffic measured in Revenue Passenger Kilometres rose by 8.3 per cent and the overall capacity grew 6.0 per cent year‐on‐year. Passenger load factor improved by 1.8 percentage points and was 83.3 per cent. In June, the capacity in Asian traffic grew by 2.9 per cent and the traffic measured in Revenue Passenger Kilometres by 6.8 per cent year‐on‐year. >>Les mer

09 juli 2013

Investor places 6.5 mln Lufthansa shares.

Lufthansa A330( Reuters ) - An investor has placed 6.5 million shares in Deutsche Lufthansa, equivalent to a 1.4 percent stake, Germany's leading airline said on Tuesday. >>Les mer

08 juli 2013

The SAS Group Traffic figures June 2013.

Ny SAS logoSAS Group's June 2013 traffic figures:- SAS Group's capacity (ASK) was up by 3.8% and the Group's traffic (RPK) increased by 2.8%. - The SAS Group's load factor decreased by 0.8 p.u. to 79.5%. · SAS Group carried 2.7 million passengers in June, up 1.6%. >>Les mer

08 juli 2013

A sky-high record: 31,000 ideas.

Lufthansa A380 hale Lufthansa Cargo’s creative competition garners more aircraft names than there are jets operating in the sky. Lufthansa Cargo has sparked an online furore with its “Name the plane” creative campaign. Three weeks after the open competition for ideas began, Germany’s largest cargo airline has already received 31,000 suggested names for its fleet of aircraft. >>Les mer

08 juli 2013

Play fair, TUI boss tells Canary islands.

TUI( Travelmole ) TUI boss Peter Long has called on the Canary Islands for more support, claiming subsidises they provide to low-cost carriers are creating an unlevel playing field. In a brief address at an event for tourism officials and partners, Long urged the islands' government to treat all carriers equally.  >>Les mer

08 juli 2013

Statement from July 8th Press Conference on OZ214 Incident.

Asiana would like to provide a brief update regarding the status of OZ214. The special charter flight dispatched by Asiana Airlines yesterday at 13:33 (Korea Time) carrying twelve support staff, eight government inspectors and members of the Korean media has arrived on location in San Francisco. Its passengers have begun supporting the victims and their familes and assisting in the investigation. >>Les mer

08 juli 2013

Gratis nett for studenter og universitetsansatte på 19 flyplasser.

Avinor_logo_sort( Avinor ) Studenter og ansatte ved universiteter og høgskoler vil i sommer og ut over høsten få enkel og gratis trådløs nettilgang på flyplasser over hele landet gjennom en trådløs tjeneste som heter «eduroam». >>Les mer

08 juli 2013

airberlin: Significantly higher capacity utilization in the first half-year.

Air Berlin 1In June, airberlin was able to increase fleet capacity utilization by 3.4 percentage points to 84.85 percent in yearly comparison. Due to its optimization of the flight route network, Germany's second-largest airline company has more flights on offer on well-established routes and is therefore able to continuously increase the capacity utilization on individual flights. >>Les mer

08 juli 2013

Foie Gras Now Served in Coach Class as Airlines Spice Up Profit.

( Bloomberg ) The days of bland economy-class food are numbered, with Europe’s full-service carriers dishing up gourmet menus reminiscent of the golden age of air travel as they look for ways to squeeze more revenue out of passengers. >>Les mer

08 juli 2013

Aeroflot and Manchester United Football Club announce multi-year global partnership -First Global Sports Sponsorship for Russia’s No.1 Airline-.

aeroflot A330-300Aeroflot , Russia’s leading airline, has today been unveiled as the ‘Official Carrier of Manchester United Football Club’. The announcement was made at an exclusive launch at Old Trafford attended by Vitaly Saveliev, CEO of Aeroflot, Richard Arnold, Group Managing Director of Manchester United, David Moyes, Manchester United Manager, and members of the Manchester United squad. >>Les mer

06 juli 2013

Norwegian åpner base i USA.

norwegian_logo_rgb ( DN ) USA før Asia: I oktober åpner Norwegian sin egen flybase i USA med amerikanske ansatte. Norwegian-sjef Bjørn Kjos venter med å bli stor i Asia. De to første årene vil han vokse mest på flyruter til USA, skriver Dagens Næringsliv. >>Les mer

06 juli 2013

Widerøeansatte arrangerer tur for kreftsyke barn.

WF ansatte( Wideroe ) For 6. år på rad arrangerer ansatte, på dugnad, en drømmereise og en drømmedag for kreftsyke barn og deres familier. Initiativet startet i Bodø i 2008, nå er stafettpinnen tilbake i byen. Barna som får dette tilbudet er ofte låst til sitt sykehus gjennom hyppige og slitsomme behandlinger, noe som vanskeliggjør og fordyrer planleggingen og gjennomføringen av en ferietur for barna og deres familier. De ansatte i Widerøe vil derfor for 6. år på rad invitere barn og deres familier til en dag fylt med glede og opplevelser. Prosjektet er et samarbeid med Barnekreftforeningen, denne gang i Nordland. >>Les mer

04 juli 2013

Technical glitches delay two Dreamliner flights from Poland.

LOT B787( Reuters ) - Polish airline LOT had to cancel or postpone two Boeing Dreamliner flights because of technical glitches with the aircraft, an airline spokeswoman said on Thursday. A flight from Warsaw to Chicago that was scheduled to fly on Wednesday was cancelled because the aircraft had "problems with the power supply," said LOT spokeswoman Barbara Pijanowska-Kuras, without giving more details. >>Les mer

04 juli 2013

High-flying luxury: battle for Asia's jet-set is hotting up.

( Reuters ) - With limousine pick-ups and on-board chefs, Asia's premium airlines are investing hundreds of millions of dollars on luxury services in a bet on a rebound in business from the wealthy, even as low-cost carriers fly high with the booming middle class. >>Les mer

04 juli 2013

Leknes Lufthavn stengt 6. og 7.juli.

WF ogo( Wideroe ) På grunn av asfaltering holder Avinor lufthavnen stengt. All trafikk blir omdirigert til Svolvær i perioden. Passasjerer som er berørt av dette blir kontaktet. >>Les mer

04 juli 2013

Sterk trafikkvekst og god fylling for Norwegian i juni.

Norwegian_SUNSET2Vel 1,9 millioner passasjerer fløy med Norwegian i juni, en økning på 21 prosent. Selskapet vokser og øker kapasiteten både i Skandinavia og i nyere markeder. En høy fyllingsgrad bekrefter at ny kapasitet er blitt godt mottatt og at kundene fyller de nye setene som er satt i produksjon. >>Les mer

03 juli 2013

UK's Flybe names former easyJet and Air Berlin executive as CEO.

flybe175_thumb( Reuters ) - Europe's largest regional airline Flybe Group Plc said it named Saad Hammad, a former executive at rival easyJet and Air Berlin, as its chief executive officer with effect from August 1. >>Les mer

03 juli 2013

180 Million Euro Revolving Credit Facility for Finnair.

Finnair A330 nr 1A EUR 180 million syndicated revolving credit facility for Finnair Plc . with Handelsbanken as coordinator and Handelsbanken, Pohjola, Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken and Danske Bank as mandated lead arrangers was signed on 2nd July 2013. The Facility carries a maturity of 3 years. >>Les mer

03 juli 2013

Strong Passenger Growth Trend Continues.

IMG_0311Sydney - The International Air Transport Association ( IATA ) announced global passenger traffic results for May showing that air travel continued to expand at a healthy rate. Growth was led by emerging markets. Compared to the year-ago period, overall demand rose 5.6%, while capacity climbed 5.2% pushing the load factor up 0.3 percentage points to 78.1%. >>Les mer

03 juli 2013

Ryanair Deputy CEO To Step Down In March 2014.

Ryanair , Europe’s only Ultra Low Cost Carrier (ULCC), today (1 July 2013) announced that Michael Cawley, its Deputy CEO and Chief Commercial Officer, has decided to step down from his full-time Executive role in 10 months' time at the end of March 2014, as he wishes to pursue other business interests including a number of Non-Executive Board positions. >>Les mer

03 juli 2013

FINNAIR SEEKS APPROVAL TO JOIN CURRENT BRITISH AIRWAYS AND JAPAN AIRLINES JOINT BUSINESS AGREEMENT ON FLIGHTS BETWEEN JAPAN AND EUROPE.

JAL Logo 1 hi resThe first step has been taken to enable Finnair to join British Airways and Japan Airlines (JAL) in their successful joint business on flights between Europe and Japan. The three airlines intend to cooperate commercially by sharing revenue and by coordinating flight schedules and fares in order to offer greater benefits to customers travelling between Europe and Japan. The new joint business arrangement is subject to regulatory approvals. >>Les mer

03 juli 2013

Cathay Pacific offers the best of Russia coast-to-coast through new codeshare agreement with oneworld partner S7 Airlines.

S7Cathay Pacific’s own service to Moscow will now be complemented by three additional destinations in Russia as Hong Kong’s home carrier announces a new code-share agreement with oneworld partner, S7 Airlines. St. Petersburg in the west along with Vladivostok and Khabarovsk in the east will provide Cathay Pacific passengers with a coast-to-coast offering of important business and intriguing leisure destinations . >>Les mer

03 juli 2013

SAS dropper papir: Fly bliver 44 kilo lettere.

SAS 5( DN ) SAS følger etter en rekke andre flyselskaper og innfører papirløs cockpit. Ipader skal nå erstatte papirhaugene. Hvis du ser en SAS-pilot taste på en Ipad i cockpiten - ikke bli bekymret: Han gjør bare jobben sin. SAS har nemlig tatt første skritt i en prosess hvor flyselskapet i løpet av 2014 skal spare 44 kilo papirer i hvert eneste fly. Nordialog har levert 1600 Ipads og en løsning hvor pilotene automatisk får all informasjon for å gjennomføre flyvningen. >>Les mer

03 juli 2013

Norwegian lanserer verdens første Android™-baserte underholdningssystem om bord i Dreamlineren.

Norwegian IFE   

Norwegian og Panasonic Avionics Corporation har inngått et samarbeid om å utvikle verdens første Android ™-baserte underholdningssystem om bord i Norwegians nye langdistansefly, 787 Dreamliner. Norwegians passasjerer kan bruke forhåndsinstallerte Android-apper på en trykksskjerm for å bestille mat, drikke, filmer, spill og musikk under reisen. 

>>Les mer

02 juli 2013

Forsinkelse med utyggingen av Flesland?

FleslandIdag kan papirutgaven av Bergens Avisen melde om en mulig forsinkelse av "nye" Flesland. Finansieringen skal være problemet ifølge BA, men Avinor sjefen mener at de skal klare det i henhold til oppsatt rute. I mellomtiden kan du se filmen om hvordan Bergen Lufthavn Flesland skal se ut her . >>Les mer

02 juli 2013

Vueling sætter rekord.

Vueling NTB Scanpix( Business Traveler ) I højsæsonen vil fly fra det spanske lavprisflyselskab Vueling lette fra lufthavne i hele Europa hvert 2,5 minut. Det svarer til mere end 500 flyafgange om dagen. >>Les mer

02 juli 2013

Endringer i foreldrepermisjonsordningen.

parat( Parat ) Fra 1. juli vil foreldrepermisjonen bli tredelt. Både mor og far får 14 uker hver (til sammen 28 uker). Resten av permisjonen kan foreldrene dele som de vil. Samtidig øker den totale stønadsperioden med to uker. Dette innebærer at den totale foreldrepermisjonen er 49 uker ved 100 prosent uttak og, 59 uker ved 80 prosent uttak. >>Les mer

02 juli 2013

Lufthansa revamps budget airline Germanwings to take on rivals.

Reuters Lufthansa(Reuters ) - Lufthansa (LHAG.DE), Europe's biggest airline, launched its re-branded budget carrier Germanwings on Monday in an attempt to cut costs and win back passengers from no-frills rivals. Germanwings, which is taking over most of Lufthansa's short-haul flights in Europe, is seeking to re-position itself as a budget airline for business travelers offering extras such as champagne and more leg-room.

>>Les mer

02 juli 2013

Stelios to vote against easyJet's 'secret' Airbus deal.

EasyJet x 2(Reuters ) - Easyjet's (EZJ.L) estranged founder Stelios Haji-Ioannou said on Monday he would vote against the budget airline's plan to buy 135 new Airbus (EAD.PA) planes because they were not needed and their real cost had been kept secret. >>Les mer

02 juli 2013

SWISS announces new ex-Geneva fares and destinations.

Swiss A340 halerSwiss International Air Lines is to offer its customers from Geneva an innovative new fare system from 1 September onwards. SWISS will also be expanding its network of non-stop services from Geneva Airport to 24 destinations. Both actions are intended to align SWISS’s Geneva-based product even more closely to the needs of customers in Western Switzerland and adjacent French border areas. >>Les mer

02 juli 2013

New www.iberia.com site revolutionises digital panorama.

Iberia Fly_FriendsIberia has launched its new website with innovations that promises to revolutionise on-line relations between the airline and its customers. The new site, much easier to use, automatically adapts to the needs and tastes of each customer, providing personalised treatment and greater scope for interaction. Searches for flights, bookings, and on-line check-in procedures are all faster and more intuitive. >>Les mer

02 juli 2013

Brussels Airlines: the long wait for consummation with Lufthansa.

Brussels Airlines nr 2( CAPA ) Accounts filed in Jun-2013 with the National Bank of Belgium show that the operating loss of Brussels Airlines’ holding company SN Airholding widened in 2012. It has yet to make an operating profit since Lufthansa acquired 45% in 2009, although its ‘Beyond 2012-2013’ restructuring programme aims to bring the company back to profitability by 2014. >>Les mer

02 juli 2013

Flyselskaber: Guldkortet i fare.

Delta_Gold_CCSG( tic travel ) Alt tyder på at tiderne med at få et guldkort fra sit flysleskab baseret på miles er ved at være fortid. Amerikanske Delta og United går som de første i verden i spidsen og vil i løbet af 2014 og senest 1. januar 2015 kræve at kunderne - udover at flyve langt - også bruger et minimumsbeløb på køb af billetter og andre services fra selskabet. >>Les mer

01 juli 2013

Prisene på flybilletter tar av.

( DN ) Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at prisene på flybilletter til fritidsreiser har steget 23 prosent det siste året, skriver Dagens Næringsliv.  Veksten har ikke vært så stor siden 2006. Prisen på jobbreiser falt imidlertid med tre prosent i første kvartal, fra året før. >>Les mer

01 juli 2013

Historic Boeing 767 to Dreamliners fleet replacement.

LOT B787Warsaw, June 28, 2013 – The fifth Boeing 787 Dreamliner long-haul aircraft has been introduced today into the booking system of LOT Polish Airlines. This means that from August, 10 the Polish national carrier will offer long-distance flights on the Dreamliners only. >>Les mer

01 juli 2013

airberlin restructuring Cabin Crew Operations and Crew Operations.

airberlin_logo_rotFrom now on Thomas Klappert (52) will take over the role of Vice President Cabin Crew Operations and will be responsible for the Cabin Crew Team at airberlin. His area of responsibility will include, for example, the recruitment and training of flight attendants. >>Les mer

01 juli 2013

Gate Gourmet to strengthen its presence at New Zealand’s Auckland Airport.

gategroup_highloader_AAUCKLAND, July 1, 2013 – Gate Gourmet , the flagship brand of parent company gategroup, is pleased to announce that it is expanding its presence today in New Zealand to a full-service catering and provisioning operation, which includes last-mile delivery to aircraft. >>Les mer

01 juli 2013

JetBlue founder raising funds to purchase carrier, TAP: report.

JetBlue( Reuters ) - David Neeleman, founder of airline JetBlue Airways Corp (JBLU.O), is putting together a $3.2 billion investment fund to buy back control of the company and purchase Portuguese airline TAP TAPA.UL, Brazilian newspaper Folha de S.Paulo reported on Friday. >>Les mer

30 juni 2013

Norwegians Dreamliner landet på Gardermoen i formiddag.

Norwegian B787 OSL


Norwegians første 787 Dreamliner landet på Oslo lufthavn Gardermoen søndag formiddag. Se bilder av ankomsten og flyet her. - Det er fantastisk at vår aller første Dreamliner endelig er levert og kan settes i trafikk, sier administrerende direktør Bjørn Kjos i Norwegian. Dreamlineren brukte 8,20 h på flyturen mellom Seattle og Oslo. Bak spakene satt flygesjef Torstein Hoås og en av de nye 787-kapteinene, Fredrik Lambeck.

>>Les mer

29 juni 2013

Åpent brev til Anniken Huitfeldt og Marit Arnstad.

paratParat har skrevet brev til Huitfeldt og Arnstad rundt problematikken ved innleie av besetninger. Brevet, som er åpent for alle, ber om avklaringer på gitte spørsmål, før valget i september. Dermed håper vi at dette blir et tema i valgkampen som er nettopp startet. Les brevet nedenfor.   >>Les mer

28 juni 2013

Har du flymage? Slipp fisen fri!

prompsvg( VG ) Sprenger gassen i tarmene så snart flyet er i marsjhøyde? Det er ikke så rart, mener forskere, som anbefaler å lette på trykket. Det er slett ikke unaturlig om du synes magen blir litt oppblåst under flyturen. Når trykket i kabinen synker, begynner nemlig gassboblene som måtte befinne seg i fordøyelsessystemet ditt å utvide seg. >>Les mer

28 juni 2013

Høyre vil ikke la Kjos fly med asiatiske flyvertinner.

( e24.no ) Norwegian-sjef Bjørn Kjos kan vente seg lite hjelp fra en eventuell borgerlig regjering etter høstens stortingsvalg. - Vi er skeptiske til at Norge skal lede an i å tillate bruk av ansatte med asiatiske lønns- og arbeidsvilkår, sier Torbjørn Røe Isaksen, arbeidspolitisk talsmann i Høyre til Dagens Næringsliv. >>Les mer

28 juni 2013

Russia's Aeroflot considers leaving SkyTeam alliance.

Aeroflot haler( Reuters ) - Russian state-controlled airline Aeroflot (AFLT.MM) sees no benefits from its membership in the SkyTeam alliance, but a decision to leave the group is not for management to take, a source close to its board told Reuters. Aeroflot is considering leaving the SkyTeam alliance because of unfavorable agreements with other members, in particular U.S. Delta Air Lines Inc (DAL.N), the Kommersant daily reported on Friday. >>Les mer

28 juni 2013

Spain loses influence in IAG as Bankia sells stake.

Spanske flaggetMADRID, June 27 ( Reuters ) - Spain has lost its direct influence in International Airlines Group in the midst of its controversial restructuring, after nationalised lender Bankia sold its stake in the airline company for 675 million euros ($877 million). >>Les mer

28 juni 2013

Change Rings In For Phone Users Landing With British Airways.

British Airways will be the first airline in Europe to allow its customers to switch on their mobile phones and other handheld electronic devices after landing. Previously, customers have been forced to wait until their aircraft has come to a complete stop and the doors were opened before they could use their iPads, Kindles, eReaders and mobile phones. >>Les mer

28 juni 2013

Prisfall på fly til Europa i juli.

20130626_232742( Travelmarket.no ) Det er godt nytt til den som ennå ikke har bestilt flybilletter til sommerferien i en europeisk storby. Billettprisene er nemlig lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Prisfallet er på opptil 24 prosent i uke 30 viser Norsk Flyprisindeks nr. 51. >>Les mer

27 juni 2013

Godkjenner midlertidig innleie av irskregistrert fly.

Norwegian B787Luftfartstilsynet har godkjent søknad fra Norwegian om innleie av en irskregistrert B 787 Dreamliner, som selskapet vil bruke i sin langdistanseoperasjon. Godkjenningen gjelder for en periode på inntil seks måneder. >>Les mer

27 juni 2013

Tap mot Ryanair i tingretten, Parat anker.

paratMoss tingrett mener saken saken til Alessandra Cocca hører hjemme i irsk rett. Retten skriver at Cocca er ansatt i et irsk selskap, betaler skatt til Irland, er medlem av irsk folketrygd, mottar lønn til irsk lønnskonto, er forsikret i Irland og derfor er underlagt irsk rett. >>Les mer

27 juni 2013

Tone Lindberg Hofstad nytt styremedlem i Avinor AS.

Avinor_logo_sortPå generalforsamling i Avinor AS onsdag 26. juni ble Tone Lindberg Hofstad valgt som nytt styremedlem. Tone Lindberg Hofstad (født 1972) er CEO i Habu Technology AS. Hun er nestleder i Hovedstyret i Innovasjon Norge og har styreverv i Flytoget AS, Nammo AS, Narviksenteret, Krigsminnemuseet i Narvik og Nordlandsforskning. >>Les mer

27 juni 2013

British Airways launches $927 mln aircraft-backed bond.

British Airways 2( Reuters ) - British Airways (BA) launched a $927 million asset-backed bond on Wednesday, the first from a UK airline using new planes as collateral, a year after it was forced to cancel a debt issue backed by landing slots and U.S. routes due to lack of demand. >>Les mer

27 juni 2013

KLM Invests in Customers and Crew with iPad.

KLM new uniformsKLM Royal Dutch Airlines will today begin issuing iPads to around 5,000 pilots, seniors pursers and pursers. The tablet computer will support our flight personnel’s activities on board. A pilot project launched in late 2011 revealed that this new technology further improves customer service. >>Les mer

27 juni 2013

Dyrere å fly - flere tar bagasjegebyr.

IMG_0278GARDERMOEN ( VG ) Lavpris-flyselskapene er ikke lenger alene om å kreve gebyr for innsjekket flybagasje. KLM innførte bagasjegebyrer på sine økonomiklassebilletter i mai. Begrunnelsen er den samme vi i alle år har hørt fra blant andre Norwegian og Ryanair: Den som ikke har med seg bagasje, skal heller ikke betale for det. Da er de med på å holde billettprisene nede. >>Les mer

27 juni 2013

Tyvene forsyner seg fritt på Flesland.

( BA.no ) Her ved bagasjebåndet i ankomsthallen kan hvem som helst spasere inn og forsyne seg. Nå advarer politiet flypassasjerene. Politiførstebetjent ved lufthavnseksjonen, Håkon Nesse, sier at de merker en markant økning i antall tyverier på Bergen lufthavn Flesland. >>Les mer

26 juni 2013

easyJet statement in response to Gatwick’s proposed Q6 charges.

easyjet 2All the evidence shows that Gatwick is a monopoly airport and therefore should continue to be regulated. Without regulation passengers face the risk of higher fares. >>Les mer

26 juni 2013

Best & Beyond, Air France’s long-haul ambition.

Air France LongCourrier_630x0In recent years, new standards have emerged in the airline industry. These have naturally led Air France to want to complete its network strategy by upgrading its products and services. Named Best & Beyond, this project includes an investment of over 500 million euros in new products.  >>Les mer

26 juni 2013

Rolls Royce wins $1 billion order from Scandinavian airline SAS.

Reuters Rolls Royce( Reuters ) - Britain's Rolls-Royce (RR.L) said on Tuesday it had won a contract to supply engines and maintenance to 12 of Scandinavian airline SAS's (SAS.ST) Airbus planes in a deal worth $1 billion at list prices. >>Les mer

26 juni 2013

FBI probes missing $1.2 million in cash from NY-bound SWISS plane.

Swiss A340 haler( Reuters ) - The FBI on Tuesday was investigating the disappearance of $1.2 million in cash from a SWISS International Airline's jet that landed a day earlier at John F. Kennedy International Airport. >>Les mer

26 juni 2013

Eksperter: SAS halter efter Norwegian.

( TV2 Danmark ) SAS satser stærkt på langdistanceruter med indkøbet af 12 nye store Airbus-fly for samlet 19 mia. kr. til selskabets flåde. Men SAS halter stadig langt bagefter konkurrenten Norwegian på langdistanceflyvningerne, vurderer flere analytikere. Det skriver dagbladet Børsen. >>Les mer

25 juni 2013

Øker samarbeidet på norsk sokkel.

Avinor_logo_sort Avinor og Statoil har inngått en utvidet samarbeidsavtale om flysikringstjenester. Avtalen gjelder både flykontroll og teknisk navigasjonsutstyr, og er et viktig bidrag til en sikker og robust flykontroll i luftrommet over norsk sokkel. >>Les mer

25 juni 2013

Hvem fortjener YS' Likestillingspris 2013.

ny okt 07 YS_95x95_160_94U543_8_FgZT09Nå har du mulighet tuil å nominere kandidater til YS Likestillingspris . Prisen, som deles ut på YS-konferansen i oktober, skal stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme likestilling og like muligheter for alle, uansett kjønn, alder eller minoritetstilknytning (f.eks. etnisitet, seksuell orientering eller nedsatt funksjonsevne). >>Les mer

25 juni 2013

Iberia to allow larger hand luggage of flights.

Iberia Aviones en Madrid-Barajas_thumbnailAs of 3rd July, the new maximum dimensions for hand luggage allowed on board Iberia flights are 56 x 45 x 25 cm, substantially more generous than the current top measurements of 55 x 40 x 20 cm. In addition to one piece of hand luggage, tourist class passengers may also carry a personal item, like a purse or laptop case, on Iberia flights. There is no statutory weight limit, but hand luggage must be light enough for the passenger to be able to stow it in overhead storage compartments. >>Les mer

25 juni 2013

SAS signs with Airbus: Total renewal of long haul fleet.

SAS AirbusSAS and Airbus have signed a Memorandum of Understanding for the order of eight new A350-900 XWB and four A330-300 Enhanced. The agreement marks the launch of SAS' long haul strategy of an extensive fleet renewal plan, options for more aircraft and a total upgrade of passenger cabins on existing fleet. >>Les mer

24 juni 2013

Finnair klar til bryllup med SAS.

SAS 3( DN ) For rundt to måneder siden kvittet statskontrollerte Finnair seg med alle aksjene sine i Norwegian for i overkant av 400 millioner kroner. Nå åpner den ferske toppsjefen i Finnair, Pekka Vauramo, for en fusjon med SAS, skriver Børsen.dk. >>Les mer

24 juni 2013

Sammen for en trygg lufthavn.

Osl-farge_rgb_tcm181-90107Med sommeren i anmarsj og økt ferietrafikk ønsker Oslo Lufthavn i samarbeid med Gardermoen politistasjon å styrke fokuset på å gjøre flyplassen trygg og trivelig for de reisende. >>Les mer

24 juni 2013

Jättebeställningar ger långa väntetider för nya plan.

SAS A340 motorer( SVD ) De stora flygplanstillverkarna lyckades dra in beställningar på nya plan för enorma 900 miljarder kronor under den stora flygmässan i Paris. Men flödet av beställningar innebär också att väntetiderna blir långa för flygbolagen och det kan påverka SAS som snart ska köpa nya långdistansplan. >>Les mer

24 juni 2013

Norwegian skal få sin første Dreamliner denne uken.

Norwegian B787( Aftenposten ) Norwegians første nye langdistansefly av typen Boeing 787 lander for første gang i Norge førstkommende søndag. Det er datoen Norwegian selv opererer med, men informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen tør ikke love noe bastant. Derfor tar han fremdeles et lite forbehold: - Hvis Boeing leverer som lovet, vil vår første 787 lande i Oslo 30. juni. Vi er mer enn klare for å sette flyet i trafikk nå, sier han til Aftenposten.

>>Les mer

24 juni 2013

Lufthansa receives award for its First Class lounges.

Lufthansa loungeTop rankings for Lufthansa at the “World Airline Awards 2013” in the categories “Best First Class Airline Lounge”, “Best Western European Airline” and “Best Transatlantic Airline”. >>Les mer

24 juni 2013

Delta responds to court decision on Ex-Im financing.

USA FLAG"Today the D.C. Circuit Court of Appeals upheld a challenge by Delta Air Lines and the Air Line Pilots Association to the Export-Import Bank's issuance of loan guarantees for the sale of 30 long-range, widebody aircraft to Air India. Delta and ALPA had argued that the subsidies would have harmful effects on U.S. airlines and their employees. The federal appeals court held that, before issuing its loan guarantees to Air India, the Bank was required by its governing statute to consider the effects that the loan guarantees would have on U.S. industries and U.S. jobs". >>Les mer

21 juni 2013

No warning strike at airberlin.

Airberlin A330airberlin and the pilots’ union Cockpit have today reached a basic agreement on the essential principles of the wage negotiations.Flights operated by Germany’s second largest airline will therefore not be subject to any restrictions, since the previously announced warning strikes will not take place. The parties involved in the wage negotiations will set down the detailed provisions of the wage agreement over the coming two weeks. >>Les mer

21 juni 2013

Finnair continues flights to Tel Aviv on winter season, five weekly flights to Dubai.

Finnair A330Finnair continues service to Tel Aviv on winter season. Starting November Finnair serves Tel Aviv with two weekly flights on Mondays and Fridays, as on ongoing summer season, but the schedule is modified to increase connectivity from European and Asian flights. >>Les mer

21 juni 2013

Ny maskine laver billigere piloter.

( epn.dk ) Ny flysimulator vises frem på verdens største flymesse i Paris.På den store flymesse Paris Air Show bliver alskens isenkram vist frem: fra de nyeste jagerfly til små, smarte opfindelser. >>Les mer

21 juni 2013

British airline Flybe reports bigger full-year loss.

flybe175_thumb( Reuters ) - Struggling British carrier Flybe Group Plc reported a bigger full-year loss, after a turbulent year of battling soaring fuel costs, falling passenger counts and higher airport charges, particularly in London. >>Les mer

21 juni 2013

Vurderer ny modell for USA-flyvninger.

Ryanair fra siden( e24 ) Ryanair-sjef Michael O'Leary pønsker ut en helt ny modell for interkontinentale flyvninger. Europas største flyselskap har foreløpig ingen langdistanseruter. Men nå flørter Ryanair-sjefen med planer om å frakte passasjerer over Atlanteren. >>Les mer

21 juni 2013

Bruker du Compendia?

Parat CompendiajpgSom medlem av Parat har du gratis tilgang til Compendia, en lovsamling og et elektronisk oppslagsverk. Compendia gir deg raskt, enkelt og med enkelt språk svar på dine spørsmål. I tillegg til forhold om arbeidsplassen, finner du svar på mange spørsmål om for eksempel ferie og arv- og familierett. >>Les mer

21 juni 2013

Norwegian fløy i flint.

lasse sandaker( journalisten.no ) I april fikk frilansjournalist Inga Ragnhild Holst avslag på en forespørsel om sponset billett med Norwegian på selskapets nye langrute til New York. I et intervju med VG tirsdag slaktet hun servicen på Norwegians New York-fly. – Servicen ombord var overraskende klønete og dårlig, uttalte Holst til VG. I artikkelen beskrives hun som en svært reisevant journalist som blant annet har skrevet for VG. >>Les mer

21 juni 2013

Ryanair: with or without frills?

Ryanair B737( Travelmole ) Ryanair has begun a crack-down on publications, including TravelMole and the Telegraph, which still refer to it as a "no-frills" airline. The airline's head of communications Robin Kiely has written to various editors insisting that they remove any references to the term "no-frills" in Ryanair coverage. >>Les mer

20 juni 2013

ELFAA welcomes European Commission’s decision to launch an in-depth investigation into state aid for SAS.

The European Low Fares Airline Association ( ELFAA ) welcomes today’s announcements by the European Commission and the EFTA Surveillance Authority that they are launching formal, in-depth investigations into the latest tranche of support by the Governments of Sweden Denmark and Norway for the ailing flag carrier SAS. >>Les mer

20 juni 2013

Legger til rette for økt luftrafikk.

Avinor Fly_kondensstriper_1_tcm181-142855Avinor har besluttet å innføre en ny luftromsorganisering for store deler av Vestlandet, Møre og Trøndelag. - Hensikten med omleggingen er å øke flysikkerheten, sikre tilstrekkelig kapasitet i luftrommet, standardisere og effektivisere tjenesten, samt videreføre en god miljøprofil for lufttrafikken samtidig som en forventer vekst i trafikken, sier flysikringsdirektør Anders Kirsebom i Avinor. >>Les mer

20 juni 2013

US Airways chief warns lawmakers of potential service cuts.

Credit- Reuters:Mike StoneWASHINGTON, June 19 (Reuters) - Forcing a combined American Airlines and US Airways Group to surrender slots at Reagan National Airport would risk fewer flights to small and medium-sized cities, US Airways CEO Doug Parker told lawmakers on Wednesday.  Parker was testifying to a Senate subcommittee on the impact of the proposed merger of the two airlines. >>Les mer

20 juni 2013

Air France-KLM finalizes a firm order for 25 Airbus A350.

airfranceColorThis morning, Air France-KLM finalized a firm order with the European manufacturer Airbus for 25 A350-900 plus a further 25 on option. The signing took place at the 50th International Air Show at Le Bourget near Paris, in the presence of Alexandre de Juniac, Chairman and CEO of the Air France-KLM Group as of 1 July 2013 and Fabrice Brégier, Chairman and CEO of Airbus. >>Les mer

20 juni 2013

Ryanair CEO says working on Boeing 737 MAX order.

Reuters Ryanair 1( Reuters ) - The head of low-cost carrier Ryanair (RYA.I) said on Wednesday that the airline could order 200 or more Boeing (BA.N) 737 MAX aircraft by the end of the year, though the timing was not certain. Michael O'Leary said at the Paris Airshow that if the order was not at least 200 planes, "it wouldn't be worth doing." >>Les mer

20 juni 2013

THAI signs up for airport mapping data from Lufthansa Systems.

Thai A380Thai Airways International Public Company Limited (THAI) has selected Lido/AMDB from Lufthansa Systems to provide airport mapping data for its new A380 fleet for 5 years. >>Les mer

20 juni 2013

Horizon - A new era in airline management.

SITA_STRAP_ML_RGB_C_30mm SITA today unveiled Horizon , its next generation passenger services system (PSS), at the Air Transport IT Summit in Brussels. SITA is the only major supplier to design and build an end-to-end passenger system on a third generation platform. >>Les mer

19 juni 2013

EU etterforsker SAS-redning.

Ny SAS logo( e24 ) Kommisjonen mistenker at SAS fikk skjult statsstøtte da selskapet unngikk konkurs i fjor høst. EU-kommisjonen og EFTAS overvåkingsorgan ESA mistenker at den norske, svenske og danske statlige hjelpen til SAS i fjor høst kan være skjult og ulovlig statsstøtte. >>Les mer

19 juni 2013

Skytrax Awards 2013.

SAS _ NorwegianÅrest Skytrax World Airline Awards ble utdelt igår og Norwegian hadde en god kveld. Selskapet ble europas beste lavprisslskap, ble nr 6 på listen over verdens beste lavprisselskap, og nr 44 av verdens beste flyselskap uansett klasse. SAS ble her nr 54. Begge selskapene har rykket kraftig opp på listene. For alle resultatene se Skytrax World Airline Awards . >>Les mer

19 juni 2013

Världens snabbast växande flygbolag.

A320_VUELING_03( Travelreport.se ) Stora flygbolag som United, Delta, Lufthansa och British Airways växer långsamt – eller inte alls. I stället är det lågprisflygbolagen som växer snabbast och som upptar en allt större del av den totala flygmarknaden. Och allt tyder på att trenden fortsätter. Mest av alla växer spanska budgetbolaget Vueling, med en passagerarökning på 40,4 procent sedan 2011, enligt Cnbc. Norwegian tar en åttondeplats på listan över snabbast växande flygbolag. >>Les mer

19 juni 2013

Simply drop off your bags yourself.

Lufthansa innsjekk Lufthansa is investing in innovative technologies that provide greater comfort for passengers. Just in time for the summer travelling season, passengers at Frankfurt, Munich and Hamburg airports can now take advantage of the 39 baggage machines and drop off their luggage themselves. >>Les mer

19 juni 2013

airBaltic Load Factor improves in May 2013.

airbaltic_logoLatvian airline airBaltic carried 268,892 passengers in May 2013 in its network spanning Europe, Scandinavia, Russia, CIS and the Middle East. During the first five months of 2013, airBaltic transported a total of 1,043,315 passengers. >>Les mer

19 juni 2013

Russia's Suhkoi jet delivers first Superjet to Mexico's Interjet.

Reuters Sukhoijet( Reuters ) - Russian planemaker Sukhoi delivered its first Superjet 100 plane to Mexico's Interjet airline at the Paris Airshow, the Mexican company said on Tuesday. Another 19 aircraft from Russia's first post-Soviet civil plane project are due to be delivered in the coming months to Interjet, which is mulling plans to go public. >>Les mer

19 juni 2013

Fremtiden for norsk luftfart.

paratSeniorrådgiver i Avinor Jon Inge Lian er oppnevnt av samferdselsdepartementet til å lede en «departement-sammensatt» gruppe som skal utrede spørsmål om fremtiden til norsk luftfart. Gruppen møter tirsdag Parat for å få innspill. >>Les mer

18 juni 2013

Unge står i kø for å få jobbe i krisebransje.

SAS Kabin_4

Norwegian flyvertinne

( Aftenposten ) Glamouren ble borte for minst et par tiår siden. Nå er det hard jobb, lengre arbeidstid, lav lønn og mange dager borte fra familien. Det ser ikke ut til å skremme unge mennesker. Når SAS og Norwegian i dag skal lete etter nye kabinansatte kan de velge og vrake.

>>Les mer

18 juni 2013

oneworld now holds five 'best alliance' titles with latest Skytrax award.

Oneworld logoeroneworld® has been named the World's Best Airline Alliance in the 2013 World Airline Awards presented by the independent Skytrax airline quality ratings agency. It means oneworld is now the current holder of five of the leading "best airline alliance" titles available in the various industry award schemes, as also: Global Traveler magazine's Best Airline Alliance in its GT Tested Reader Survey 2012 Awards for the third year running. >>Les mer

18 juni 2013

Norwegian kåret til Europas beste lavprisselskap.

Norwegian avgangNorwegian er kåret til Europas beste lavprisselskap av anerkjente SkyTrax World Airline Awards. Det er flypassasjerene selv som bedømmer over 200 flyselskaper over hele verden i det som er betegnes som den mest prestisjefylte anerkjente prisutdelingen i flybransjen. Administrerende direktør Bjørn Kjos tok imot prisen under Paris Air Show tirsdag formiddag. >>Les mer

18 juni 2013

Countdown To New Aircraft Begins.

British AirwaysBritish Airways is poised to become the first airline in Europe to introduce both the Airbus A380 and the Boeing 787 into its fleet. The airline will take delivery into the UK of its first two 787s on consecutive days, June 26 and 27, followed by its first A380 on July 4. They will arrive around mid-morning. >>Les mer

18 juni 2013

EasyJet sets sights on Airbus A320neo for future fleet development.

easyJet 1After a thorough technical evaluation, easyJet has earmarked the Airbus A320neo for its future fleet requirements. Based on the company’s growth forecasts, the A320 was selected for offering the best productivity, lowest operating cost and best fuel efficiency of any single aisle aircraft in the 180 seat sector. Currently easyJet operates a fleet largely based on the smaller A319 seating 156 passengers. >>Les mer

18 juni 2013

Emirates set to open world’s first Aviation Experience in London.

In a world first Emirates , one of the world’s fastest growing airlines, has today announced plans to open an indoor aviation themed attraction in London this July. London’s newest public attraction, the Emirates Aviation Experience, will be the first of its kind globally. The Emirates Aviation Experience, located at the South side of the Emirates Air Line in London, will cover an area of almost 300 square metres and will provide an insight into the operations and modern achievements of commercial air travel. >>Les mer

18 juni 2013

Development of future twin-aisle airplanes on track.

boeing-building_smLE BOURGET, France, June 18, 2013 /PRNewswire/ -- Boeing (NYSE: BA) today highlighted its twin-aisle family, noting that with the offering of the 777X, it will have an airplane serving every major segment of the market. The 747-8, 777 and 787 Dreamliner families of airplanes offer a complete family with a high degree of commonality that will deliver superior value for operators. >>Les mer

18 juni 2013

IATA Confirms Ryanair Is The World’s Favourite Airline.

Ryanair-3_4019_40063C_160x120jpgRyanair , Europe’s only ultra-low cost carrier (ULCC), today (17 June) welcomed confirmation from IATA that Ryanair remains the world’s favourite airline after IATA’s 2012 World Airline Transport Statistics showed Ryanair once again carried more international passengers than any other airline. >>Les mer

18 juni 2013

Fly and Bike til Norges perler.

WF hale( Widerøe ) På lufthavnene i Lofoten, Helgeland og Hammerfest tilbyr vi nå et nytt konsept som legger til rette for utforsking av nærmiljøet fra sykkelsetet. Etter ankomst til lufthavnen henter du ut din leiesykkel og tråkker av gårde til naturperler og opplevelser du sent vil glemme. >>Les mer

17 juni 2013

Test af SAS' nye koncept: Sådan adskiller Plus sig fra det gamle Business Class.

SAS_MajaMaach_web_759541y( Politiken.dk ) Ud med porcelæn og glas. Ind med pap og plastik. Turengårtil.dk fløj med på sidste europæiske flyvning på businessclass og testede det nye koncept på hjemvejen. Den mørkeblå rullevogn med mad og drikke spærrer midtergangen i længere tid end vanligt. For stewarden må bruge ekstra tid på at forklare den nye mad, som SAS-maskinen fra Rom til København har fået med i luften. >>Les mer

17 juni 2013

Dårlig samsvar mellom pris og kvalitet ved norske flyplasser.

Skjermbilde 2013-06-17 kl 095005( Boarding ) EPSI Norge har i dag lagt ut en studie om brukertilfredsheten med norske flyplasser. Det er første gang EPSI studerer flyplasser i Norge. Det er tydelig at tilfredsheten samlet sett er gjennomsnittlig, men at hovedflyplassen kommer godt ut. Studien viser samtidig at de reisende ved norske flyplasser opplever dårlig samsvar mellom pris og kvalitet. >>Les mer

17 juni 2013

EgyptAir plane diverted after 'fire' threat.

Egypt Air( Reuters ) - An EgyptAir jet heading to New York from Cairo was diverted and landed in Scotland on Saturday after a passenger found a note in a toilet containing a threat to set the plane on fire, the Egyptian airline told Reuters. >>Les mer

17 juni 2013

LOT 2012 net loss spikes to PLN 400 mln after writedowns.

LOT B787( Reuters ) - Poland's troubled airline LOT saw its net loss rise to 400 million zlotys ($126.15 million) in 2012 after a writedown on the value of the company's property, the company said in a statement late on Friday. >>Les mer

17 juni 2013

Skal samarbeide for mer effektive flygninger i Nord-Europa.

Avinor_logo_sort( Avinor ) Yterne av flysikringstjenester i Danmark, Sverige, Finland, Estland, Latvia og Norge har besluttet å samarbeide om innføringen av Free Route Airspace i landenes luftrom. >>Les mer

17 juni 2013

QATAR AIRWAYS FLIES NEWEST BOEING 787 TO PARIS AIR SHOW.

Qatar 787-PRParis, FRANCE –  Qatar Airways will proudly take part in the 50th International Paris Air Show this week with its newest Boeing 787 Dreamliner taking centre stage during one of the world’s largest aerospace events. The Doha-based airline took delivery of its sixth Dreamliner this morning following its direct flight from Seattle to the show venue Le Bourget. Qatar Airways traditionally has a strong presence at the Paris Air Show, held every two years, by having a static aircraft on display. This year the airline’s Boeing 787 will make its debut for the first time in France, at Le Bourget. >>Les mer

17 juni 2013

Qantas and Boeing celebrate 250 aircraft.

Qantas B707Qantas today celebrated its 100th Boeing 737 – and 250th Boeing aircraft overall – since the partnership between the two companies began in the 1950s. Qantas’ first Boeing aircraft, a 707, was delivered in 1959 at the outset of the passenger jet age. At the time Qantas was the first airline outside of the United States to operate the 707. >>Les mer

17 juni 2013

Danske piloter flyver dødtrætte.

( epn.dk ) En ny undersøgelse, som 21 Søndag har lavet, bekymrer både piloter og flere eksperter. Vi kan i dag flyve til London eller Paris for kun få hundrede kroner. Men med på rejsen følger tilsyneladende også udkørte piloter, der flyver selv om de ikke burde. Simpelthen fordi de er alt for trætte. >>Les mer

17 juni 2013

Johnsen vil kaste ut selskaper fra oljefondet.

Ny logo Luftfart skrift Albert småIfølge e24 skal "selskaper som bryter menneskerettigheter eller som står for grove miljøødeleggelser skal ut av oljefondet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap)". Da Sigbjørn venter vi i spenning på at Ryanair kastes ut! >>Les mer

14 juni 2013

Kenya Airways swings to pretax loss.

Kenya Airways( Reuters ) - Kenya Airways posted an annual pretax loss, hit by a drop in passenger numbers after several foreign governments advised their citizens against travelling to the country due to security concerns. >>Les mer

14 juni 2013

SAS launches new winter destinations.

SAS 5As part of the route launches for the winter timetable 2013/14, SAS customers will have direct access to the German city of Bremen and the oil region of Humberside in northern England. This brings the total number of new routes for SAS in 2013 up to 52. Furthermore, SAS' direct route to Bangkok reopens in November. >>Les mer

14 juni 2013

Roste Parats arbeid.

paratAnette Trettebergstuen fra Ap, roste Parat for arbeidet mot sosial dumping, da hun møtte Parats hovedstyre i går. - Dere har en tydelig stemme, og setter fokus på de riktige sakene, sa hun og innrømmet samtidig at myndighetenes arbeid i Ryanairsaken ikke har vært bra nok. >>Les mer

14 juni 2013

Faren til VG: - Monica er i fysisk god form!

MonikaATHEN/OSLO ( VG Nett ) Savnede Monica Barstad (26) er funnet på en McDonalds-restaurant i Athen. - Jeg sitter sammen med Monica nå, sier faren til VG. - Hun har ringt familien sin i Norge, sier svigerinnen Diana Larsen til VG. - Vi har funnet henne, sier stebror Tom Gramstad til VG.  Familien fant den 26 år gamle kvinnen på en McDonalds-restaurant i Athen sentrum. 26-åringen skal etter forholdene ha det bra.   >>Les mer

14 juni 2013

Kanari-avtale gir pengedryss.

norwegian_logo_rgb( e24 ) Norwegian Air Shuttle melder fredag at selskapet har skrevet kontrakter med operatøren TUI Nordic - som består av Star Tour, svenske Fritisresor og finske Finnmatkat, Thomas Cook Northern Europe, Kristina Cruises og Vitaltours. >>Les mer

14 juni 2013

Widerøes resultat første halvår 2013 (nov. 2012 – apr. 2013).

WF ogoWiderøe fikk et overskudd på 71,5 millioner kroner i første halvår. I fjor var overskuddet i samme periode 117,7 mill kroner. Selv om resultatet i 2013 isolert sett er godt, er Widerøe ikke fornøyd med nedgangen fra fjoråret. >>Les mer

14 juni 2013

SAS reforhandlet gjelden etter Widerøe-salg.

Ny SAS logo( e24 ) SAS har fått grønt lys av Konkurransetilsynet for å selge Widerøe. Det feiret de med å reforhandle gjelden. SAS melder at salget av 80 prosent av Widerøe til en investorgruppe ledet av Torghatten nå har fått klarsignal fra norske konkurransemyndigheter. >>Les mer

14 juni 2013

Norwegians nye fly registrert i Irland.

Norwegian B787(DN ) Norwegian har registrert sine nye Dreamliner-fly i Irland. Og flere vil trolig følge etter. – Vi har bare fått ett Dreamliner-fly så langt, og det er ikke tatt stilling til hva vi skal gjøre med de andre. Men det er naturlig å tenke seg at også de blir registrert i Irland, med mindre det kommer regelendringer her hjemme, sier kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik i Norwegian til NTB.

>>Les mer

12 juni 2013

Ryanair får bøde for reklame-fusk.

Ryanair B737( avisen.dk ) Lavprisselskabet Ryanair har fået et rap over fingrene af den danske forbrugervagthund, Forbrugerombudsmanden. Ryanair har måtte betale en bøde på 75.000 kroner for ikke at have fortalt hele sandheden om selskabets slagtilbud på flybilletter til én krone fra en aviskampagne. >>Les mer

12 juni 2013

DREAMS COME TRUE FOR CAMBODIAN CHILDREN AS QATAR AIRWAYS TAKES YOUNGSTERS ON TOUR OF AIRCRAFT.

Qatar : KambodsjaPhnom Penh, CAMBODIA – Qatar Airways recently partnered with Cambodia Airports offering 15 youngsters the opportunity to tour one of its aircraft on International Children’s Day and celebrating the carrier’s 100th flight to the capital Phnom Penh. The aircraft visit was a dream come true for the children as they were welcomed by Qatar Airways’ pilots and cabin crew onboard the airline’s Airbus A330. >>Les mer

12 juni 2013

SAS Group Interim report November 2012-April 2013.

SAS vingeSAS continues to deliver on its established 4XNG strategy plan. The unit cost fell 10.7% and the yield development was good. After yet another eventful quarter tangible effects on the earnings can be noticed. Focus is still on implementing the strategy plan and the forecast of achieving positive income for the full-year remains firmly in place. SAS is on the right way with the launch of 50 new routes and the development of the new standard for service onboard and on the ground with the introduction of SAS Go and SAS Plus. >>Les mer

11 juni 2013

European flights to be hit by three-day air traffic strike.

Franske flagget( Travelmole ) Air passengers across Europe face delays and cancellations starting tomorrow as air traffic controllers in France go on strike for three days. All airlines using French airports have been asked to cancel half of their services, but flights over France also will be affected. >>Les mer

11 juni 2013

Heathrow traffic and business commentary May 2013.

HeathrowHeathrow saw 6.1 million passengers in May, a 4.7% increase on May 2012. The average number of passengers on each flight rose to almost 152, equating to a load factor of 74.7%, up 1.1 percentage points. The average number of seats per aircraft was 202.9, up 3.8%. >>Les mer

11 juni 2013

Bank: Nyt stort SAS-underskud på vej.

SAS Haler( Tv2 Finans ) SAS kommer onsdag med regnskab for andet kvartal, dækkende februar til april, og her venter Handelsbanken at se et underskud 446 mio. skr. Det begrunder banken med, at 2. kvartal er et sæsonmæssigt svagt kvartal, og at SAS oplever stigende konkurrence fra især Norwegian. >>Les mer

11 juni 2013

Finnair Traffic Performance in May 2013.

Finnair haleIn May, Finnair traffic measured in Revenue Passenger Kilometres rose by 4.9 per cent and the overall capacity grew 3.9 per cent year‐on‐year. Passenger load factor improved by 0.7 percentage points and was 75.1 per cent. The capacity in Asian traffic grew by 2.1 per cent and the traffic measured in Revenue Passenger Kilometres by 5.3 per cent year‐on‐year. >>Les mer

11 juni 2013

Ryanair vil fjerne streikeretten for europeiske flygeledere!

Ryanair fra sidenRyanair condemned the EU Commission’s continuing failure to act on its repeated call for the removal of the right to strike from Europe’s air traffic controllers, who are again attempting to blackmail Europe’s passengers with strikes and urged the EU and French Government to intervene to prevent further cancellations and delays on Wednesday and Thursday. >>Les mer

11 juni 2013

Sikkerhetskontrollen – fra science fiction til virkelighet.

Framtidens sikkerhetskontroll_tcm181-157571( Avinor ) I 2030 er det ikke usannsynlig at dagens sikkerhetskontroller på lufthavnene er erstattet med en korridor vi kan gå gjennom med alle ytterklær og gjenstander på oss - og med håndbagasjen i hånden. I actionfilmen «Total Recall» fra 1990 går skuespilleren Arnold Schwarzenegger gjennom en korridor der alle passasjerer og håndbagasje gjennomlyses.  Det er ikke så langt fra virkeligheten når vi snakker om hvilke prinsipper framtidens sikkerhetskontroll vil basere seg på, sier securityrådgiver i Avinor, Ole Folkestad. >>Les mer

11 juni 2013

Ledig stilling som rådgiver ved regionkontoret i Tønsberg.

paratParat har ledig fast stilling som rådgiver i region Sør med kontorsted i Tønsberg. Region sør dekker fylkene Aust- og Vest-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud og ivaretar ca. 4 600 av Parats 32 000 medlemmer. I region Sør vil det være ansatt tre rådgivere, to i Tønsberg og en i Kristiansand. >>Les mer

10 juni 2013

Rolls-Royce wins Singapore Airlines engine deal.

( Reuters ) - Britain's Rolls-Royce has won a contract to supply engines and support 50 of Singapore Airlines' Boeing Dreamliner jets in a deal worth $4 billion at list prices. >>Les mer

10 juni 2013

Alitalia in deal with unions to cut workers' salaries, CEO pay.

AlItalia A330( Reuters ) - Money-losing Alitalia said on Thursday it had signed a deal with unions to cut salaries, paving the way for launching a new strategic plan for Italy's flagship airline.  >>Les mer

10 juni 2013

Turkish Airlines staff puts out impressive safety video to support strike.

Turkish a330( Huffingtonpost ) Striking staff members of Turkish Airlines joined the protests in Istanbul on Wednesday, tying their ongoing battle for better working conditions to the mass demonstrations against the Erdogan government that started last week. To raise awareness, the airline’s flight attendants put out a quite remarkable in-flight safety briefing. >>Les mer

07 juni 2013

easyJet annual passenger numbers soar to over 60m.

Easyjet 60 millionereasyJet , the UK’s largest airline, has announced today that it has reached the milestone of more than 60m passengers who have travelled with the airline in the past 12 months to 31 May 2013. When easyJet was founded in November 1995 the airline first took to the skies with just two aircraft flying between two domestic UK destinations. Eighteen years on, the airline now operates 212 aircraft flying to 137 airports in 33 countries spanning Europe and North Africa. >>Les mer

07 juni 2013

Zurich to join Emirates A380 network early next year.

Emirates’ A380 Network li 1_tcm133-595521June 2013 Emirates , one of the fastest growing airlines in the world, will boost its services to Switzerland with the start of a daily A380 service to Zurich. From 1st January 2014, EK087 from Dubai to Zurich and its return sector EK088 will be operated by an A380, offering an increased capacity of more than 1,100 additional seats every week in each direction. The service is currently operated by a Boeing 777-300ER. Emirates will continue to serve Zurich with a double daily operation, which will equate to more than 870 seats on offer per day. >>Les mer

07 juni 2013

Ryanair Celebrates 1st Greek Domestic Chania- Thessaloniki Flight.

Ryanair-3_4019_40063C_160x120jpgRyanair , Europe’s only ultra-low cost carrier (ULCC), today (4 June) celebrated the launch of its first Greek domestic flights between Chania and Thessaloniki and noted it could be the first of many inter-Greek routes should the Greek Government accept Ryanair’s tourism rescue plan for Greece. Ryanair has carried over 2m passengers to/from Greece in less than 3 years and will operate 85 Greek routes from 10 airports (including 2 new airports at Kalamata and Zakynthos) this summer, delivering over 1.4m passengers p.a. and supporting 1,400* Greek jobs. >>Les mer

07 juni 2013

Thai-up with Bangkok Airways.

BA logoFrom 11 June, British Airways’ customers will be able to fly to the popular Thai holiday hotspots of Phuket, Koh Samui and Chiang Mai thanks to a new agreement between the airline and Bangkok Airways. >>Les mer

07 juni 2013

Luftfartstilsynet sjekket Ryanair.

Ryanair fra siden( e24 ) Tilsynet fant sted på Ryanairs største base i Norden, Moss lufthavn Rygge, skriver Moss Avis. Det irske flyselskapet har de siste månedene blitt kritisert for dårlige lønns- og arbeidsvilkår. >>Les mer

06 juni 2013

Statement on failure of Qatar’s ICAO relocation bid.

Itf( ITF ) Commenting on the failure and withdrawal of the Qatari government’s bid to have the ICAO (International Civil Aviation Organization) headquarters relocated from Canada to the country’s capital, Doha, ITF president Paddy Crumlin said: “This is great news. Democracy, common sense and a respect for workers’ rights have triumphed. Qatar has to change. The outrage that their plan met with provesthat. Trade unions can feel glad that they helped doom this outrageous attempt to snatch this institution. It proves that there are some things that money just can’t buy.” >>Les mer

06 juni 2013

Dette bør du vite om ferie.

Parat feriejpg( Parat ) Sommerferien nærmer seg. Men vet du hvilke rettigheter og plikter du har? Er begreper og regler som ferieår, opptjeningsår, feriefastsetting, feriefritid, den tariffestede femte ferieuken litt uklare for deg. I Parats ”ferieguide” finner du svar på det vanligste spørsmålene om ferie. >>Les mer

06 juni 2013

Airlines push new booking platform, IT firms wary.

( Reuters ) - The airline industry is set to allow consumers to see more details of what they are booking using a new online reservation platform, a project that poses a threat to many travel technology firms working with older systems. >>Les mer

06 juni 2013

Passasjerrekord og solid punktlighet for Norwegian i mai.

Norwegian fly 1

Nærmere 1,9 millioner passasjerer fløy med Norwegian i mai – det høyeste passasjertallet Norwegian noen gang har hatt i en enkeltmåned. Punktligheten for mai ble 90,1 prosent for hele rutenettet. Helsinki-basen topper statistikken med hele 94,5 prosent punktlighet, tett fulgt av Bergen og Alicante.

>>Les mer

06 juni 2013

Take off: A new SAS in Europe.

Ny SAS logoSunday 9 June marks the launch of the new SAS service concept. SAS Go and SAS Plus will replace Business Class, Economy Extra and Economy Class. This change is a pro-active investment on SAS' journey to create the most modern flight experience in Europe. This new service concept was developed in close dialogue with SAS customers and employees. Ideas have also been posted in the My SAS Idea forum. >>Les mer

06 juni 2013

Norwegian tapte pensjonssak.

Norwegian pilot( Boarding ) Arbeidsretten gav Norwegianpilotene medhold i pensjonsaken som ble anlagt mot selskapet. Norwegian ble også pålagt saksomkostninger på 318.900 kroner. Les dommen her. >>Les mer

05 juni 2013

SAS-sjefen:- Jeg er dypt bekymret.

CRJ900_SAS( Hegnar Online ) - Det er viktig at politikerne passer på, så det blir like vilkår for alle, sier konsernsjef Rickard Gustafson i SAS. >>Les mer

05 juni 2013

Low-cost airline Vueling to surpass Iberia in coming years -IAG head.

A320_VUELING_03( Reuters ) - Spanish airline Vueling will be bigger than loss-making flag carrier Iberia within three to five years, International Airlines Group Chief Executive Willie Walsh was quoted on Wednesday as saying. >>Les mer

05 juni 2013

AMR can send restructuring plan to creditors for a vote: judge.

American 737_800( Reuters ) - American Airlines' bankrupt parent received court permission on Tuesday to send its restructuring plan to creditors for a vote, bringing its planned $11 billion merger with US Airways Group (LCC.N) a step closer to reality. >>Les mer

05 juni 2013

Bombardier Discloses Gulf Air as Airline Customer for 10 CSeries Aircraft and Options for Another Six.

Gulf_Air-LT Bombardier Aerospace and Gulf Air disclosed today that a previous firm order for 10 CS100 aircraft, with options for an additional six aircraft, was placed by Gulf Air, the national carrier of the Kingdom of Bahrain. The firm order was announced by Bombardier on June 20, 2011. The CSeries aircraft was selected following a detailed and thorough evaluation, including other competing aircraft, conducted by Gulf Air in accordance with the Bahrain Tender Board rules. >>Les mer

05 juni 2013

Økte rammer til utbyggingen på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Osl-farge_rgb_tcm181-90107Utbyggingen ved Oslo Lufthavn påvirkes av et stramt bygg- og anleggsmarked. Som omtalt i media, er det få tilbydere i anbudskonkurransene og prisene presses opp. I tillegg opplever prosjektet at en stor trafikkøkning øker kompleksiteten og derved kostnadene ved parallell drift og utbygging. >>Les mer

05 juni 2013

Norwegian vil fly 787 Dreamliner på flere europeiske ruter i sommer.

Norwegian DreamlinerNorwegian vil fly Boeing 787 Dreamliner på flere europeiske ruter i sommer. De reisende vil få gleden av å oppleve selskapets splitter nye langdistansefly på utvalgte ruter mellom Oslo og London, Alicante, Malaga, Nice og Barcelona.  Norwegians første 787 Dreamliner er planlagt levert fra Boeing-fabrikken i slutten av juni. Før flyet settes inn på langrutene til New York og Bangkok, skal det flys på utvalgte europeiske ruter fra Oslo.  >>Les mer

04 juni 2013

EU asks Russia to delay airline passenger data measure.

Russisk flagg( Reuters ) - The European Union will ask Russia to delay the introduction of a decree allowing authorities there to collect data on European airline passengers because of doubts over whether the new rules respect EU law, EU officials said on Monday. >>Les mer

04 juni 2013

Emirates takes off to Haneda.

Emirates solnedgangEmirates on Monday celebrated the start of its daily, non-stop service from Dubai to Tokyo International Airport (Haneda) with the launch of its inaugural flight. “We value our partnership with Tokyo International Airport; it is one that helps to connect two global hubs of development and growth - Japan and the UAE. We know that Haneda will play an integral role in our route network and the launch of services demonstrates Emirates’ commitment to Japan,” said Thierry Antinori, Emirates’ Executive Vice President, Passenger Sales Worldwide.

>>Les mer

04 juni 2013

QATAR AIRWAYS LAUNCHES FOURTH DESTINATION IN REPUBLIC OF IRAQ.

qatar airways tailfinsBasra, REPUBLIC OF IRAQ – Qatar Airways today launched flights to its fourth destination in the Republic of Iraq – to the southern port city of Basra. The new services, operating four-times-a-week non-stop from the airline’s Doha hub, takes the carrier’s global network to 128 destinations worldwide. >>Les mer

04 juni 2013

Åpnet nytt tårn i Kristiansand.

NyttTårnKjevik-2_tcm181-157384( Avinor ) Mandag var det høytidelig åpning av det nye tårnet ved Kristiansand lufthavn, Kjevik. Det nye tårnet gir bedre utsikt for flygelederne og et langt bedre miljø å arbeide i. Det gamle tårnet ved Kjevik lufthavn sto ferdig på midten av 60-tallet. Etter snart femti år i bruk, var det modent for utskifting. Søndag morgen klokken 0600 ble det nye tårnet satt i drift, og mandag var det høytidelig åpning. >>Les mer

04 juni 2013

Dutch airline excused from 'underwear bomber' suit.

KLM helside( Reuters ) - A U.S. judge on Monday dismissed claims against KLM Royal Dutch Airlines in a lawsuit holding it liable for injuries a New York man says he sustained while helping to stop the so-called "underwear bomber" from blowing up a plane in 2009. U.S. District Judge Colleen McMahon ruled that the federal court in New York lacked jurisdiction to rule on KLM, in part because the company is based in the Netherlands. >>Les mer

04 juni 2013

Kurs og utdanning.

paratParats utviklingsprogram gir våre tillitsvalgte høy kompetanse. Sammen med et profesjonelt støtteapparat skal Parats medlemmer være sikret effektiv og god rådgivning og saksbehandling i saker om arbeidsforholdet. Se kurskalenderen her. >>Les mer

04 juni 2013

Passasjerene raser - Norwegian beklager.

norwegian_logo_rgb( DN ) Bare få dager etter oppstarten torsdag fusker langdistanse-maskineriet til flyselskapet. Igår måtte fortvilte New York-passasjerer vente over fem timer på Bangkok-flyet før de kom seg avgårde. >>Les mer

03 juni 2013

Betaler for utslipp med omstridte klimakvoter.

Norwegian fly( BT ) Norwegian har storhandlet klimakvoter fra u-landsprosjekter som nå er svartelistet. En av leverandørene anklages for giftige utslipp og helsekader i India. Fra 1. januar i fjor ble all norsk luftfart tatt inn i det europeiske kvotesystemet. Norwegian og Widerøe måtte da begynne å kjøpe kvoter for å kompensere for klimagassutslippene fra selskapenes flyginger. >>Les mer

03 juni 2013

Simit Sarayi And LSG Sky Chefs Incorporate Joint Venture in Turkey.

LSG_A380_03Istanbul, Turkey / Neu-Isenburg, Germany – Leading Turkish food retailer Simit Sarayi and LSG Sky Chefs , the world’s largest provider of in-flight services, have announced the launch of a new cooperation in Turkey. Starfood Antalya Gida Sanayi ve Ticaret A.S. (Starfood Antalya) produces convenience foods, bakery products and processed produce. The contract was signed by Haluk Okutur Head of the Executive Board of Simit Sarayi, Abdullah Kavukcu, Vice President and CEO of Simit Sarayi and Atila Ergenç, Managing Director LSG Sky Chefs Turkey. >>Les mer

03 juni 2013

Civil aviation focus on Latin America and Caribbean.

LAN streik(ITF) Affiliates at the ITF civil aviation regional conference in Buenos Aires on May 7-8 discussed labour issues in major airlines in Latin America and the Caribbean and created the first ITF pilots committee. Representatives of ITF-affiliated unions in the region and special guest Enrique Carmona, president of the European Transport Workers' Federation (ETF) civil aviation committee, met to discuss labour violations, government limitations and restrictions which impede the professional development of workers, fare policies and unions’ commitment to develop proposals to tackle these issues. >>Les mer

03 juni 2013

First A350 XWB’s engines powered up.

A350( Airbus ) Rolls-Royce’s Trent XWB engines have run for the first time on the A350 XWB (MSN1) following the start-up of the Auxiliary Power Unit (APU), as part of the preparations for the aircraft’s maiden flight. Combined with the A350 XWB’s lightweight structure and advanced aerodynamics, these latest generation engines with their exceptionally low fuel consumption help cut fuel burn by 25% compared to previous generation competing long-range twins. >>Les mer

03 juni 2013

Gulf Air and Royal Jordanian Celebrate a Successful First Year of their Codeshare Partnership.

Royal Jordanian logoGulf Air, the Kingdom of Bahrain’s national carrier, and Royal Jordanian , the national carrier of the Hashemite Kingdom of Jordan announced that the number of passengers transported by Gulf Air between Bahrain and Amman surged by 216% after a year of signing a codeshare partnership between the two carriers. >>Les mer

03 juni 2013

Omstridt lavprismodel truer SAS.

Pål Strand 2( epn.dk ) Lavprisselskaberne dumper løn- og arbejdsvilkår for piloter og stewardesser. Det kan udløse ny spareplan i SAS. Kreative ansættelsesvilkår og skattemæssige krumspring for det flyvende personale er en hastigt voksende trussel mod SAS. >>Les mer

03 juni 2013

Flytid og punktlighet.

Norwegian flyfraktAftenpostens oppslag i dag om at beregnet flytid har noe med punktlighet å gjøre er tatt fullstendig ut av løse lufta. Flytid beregnes ut fra en ren operativ vurdering, og er satt slik at den skal være så realistisk som mulig. Relevante faktorer er blant annet erfaring med ruten og beregning av trafikkmengden inn til flyplassene på ulike tider av døgnet, samtidig som pilotene generelt skal fly mest mulig økonomisk og spare miljøet. >>Les mer

31 mai 2013

Aeroflot Retro-Jet is in Service.

Aeroflot retro

The only air plane in retro livery in Russia has joined the  Aeroflot fleet celebrating the 90-th Anniversary of the national flag carrier. In late 2012 Aeroflot organized a voting in social networks to choose the best livery for its retro-jet. More than 2500 people participated in the voting process, and the livery of one of the first world’s jet airliners — Tupolev-104 (appeared in 1956) was declared a winner. In the opinion of the majority of voters this very livery is carrying the spirit of «romantic» 1950’s, the time when the air transport industry in the country was rapidly growing and significant achievements were made in the national air construction.

>>Les mer

31 mai 2013

Proposed Purchase of 60 Narrow-Bodied Boeing 737 MAX Aircraft.

Tui FlyTUI Travel PLC (“TUI Travel” or “the Group”), one of the world’s leading leisure travel companies, is pleased to announce, subject to shareholder approval, a commitment to purchase 60 narrow-body Boeing 737 MAX aircraft from The Boeing Company (“Boeing”) as part of its fleet renewal strategy and move to Modern Mainstream. >>Les mer

31 mai 2013

HIV/AIDS and Civil Aviation Resource Pack now available in French, Spanish and Arabic.

Aids( ITF ) HIV/AIDS and Civil Aviation – A Resource Pack for Unions is now available in French, Spanish and Arabic. Hard copies of the pack can be send to you on request and can also be downloaded from here . The resource pack was first unveiled in English to representatives of worldwide aviation unions meeting at the ITF in London on October 2012. It is the direct result of a survey on how HIV/AIDS affects aviation personnel, which was released by the ITF on World AIDS Day 2010. >>Les mer

31 mai 2013

Spår ny dobling i Norwegian.

Norwegian nr 50( DN ) Norwegian-aksjen har vært et eventyr for aksjonærene og doblet seg siden nyttår. Forvalter Håkon Persen Søderstrøm i Danske Capital tror på ny dobling i løpet av et år eller to, skriver Finansavisen fredag. >>Les mer

31 mai 2013

Cathay Pacific Group’s HK$2 million donation to support UNICEF relief efforts in Sichuan Province.

Cathay Pacific gallery_777-300er_02The Cathay Pacific Group today announced that it has raised HK$2 million through a corporate-wide appeal that will go to support UNICEF’s relief efforts in Ya’an, Sichuan in Mainland China, where an earthquake on 20 April took a devastating toll. The donation includes around HK$850,000 contributed by Hong Kong and overseas staff between 29 April and 10 May, together with dollar-for-dollar matching by the company. >>Les mer

31 mai 2013

Labour Court Pension Recommendation.

Aer Lingus logo 2smallDublin & London, 31 May 2013: The Board of Aer Lingus Group plc (“Aer Lingus”) and Aer Lingus Limited (“the Company”) has now considered the detail of the final recommendation issued by the Labour Court (“the Recommendation”) regarding the funding issues in the Irish Airlines (General Employees) Superannuation Scheme (“the IASS”). >>Les mer

31 mai 2013

easyJet to launch direct flights from Tel Aviv to Rome.

Easyjet A-319-165-125-photo003 easyJet , Europe's number 1 air transport network, today (30 May) announced bi-weekly flights between Tel Aviv and Rome Fiumicino (FCO). Flights will start from 24 September 2013 and are on sale now at www.easyJet.com and easyJet’s mobile application . >>Les mer

31 mai 2013

Parkerer 800 fly om dagen.

Flyparkering OSL( Avinor ) Ved Oslo Lufthavn parkeres over 800 fly i døgnet på det som i øyeblikket er en av landets største anleggsplasser. 80 meter over bakken og med utsikt så langt øyet rekker sitter trafikkplanleggerne ved Oslo Lufthavn. Fra operatørplassene sine har de en betydelig finger med i spillet når du og jeg reiser eller ankommer lufthavnen. I de travleste periodene skal over 30 fly i timen bli anvist parkeringsplass. >>Les mer

31 mai 2013

Prosecutors say Ryanair broke French labor law.

Ryanair( Reuters ) - French prosecutors who accuse Ryanair (RYA.I) of employing French-based staff on Irish contracts said on Friday the low-cost airline should be fined the market value of four aircraft if it is found guilty of breaking labor laws. >>Les mer

30 mai 2013

ETF ønsker global rettferdighet.

ETFMer enn 40 tillitsvalgte fra Norge deltar på ETF-kongressen i Berlin som arrangeres denne uken. Kongressen avgjør hvilke politiske strategier som skal prioriteres frem til 2017. Nestleder i Parat Vegard Einan fremmer en resolusjon mot flytting av ICAO. >>Les mer

30 mai 2013

Dette er verdens 20 dårligste flyselskap.

Ryanair( e24 ) Dårlig service, trangt sete og elendig mat. Ryanair blant verstingene i ny kåring. Å reise med fly kan være kjipt. Særlig på økonomiklasse, skriver Business Insider Australia, som har rangert de 20 dårligste flyselskapene i verden. >>Les mer

30 mai 2013

RPT-UK says may force Ryanair to sell Aer Lingus stake.

 Aer Lingus A321_2May 30 ( Reuters ) - Britain's Competition Commission said it was considering forcing Ryanair to sell its entire 30 percent stake in Aer Lingus, which it said allows the low-cost airline to influence its Irish rival's strategy. Ryanair's chief executive Michael O'Leary responded by saying the competition commission was in breach of EU law. >>Les mer

30 mai 2013

Demand for Air Travel Stays Firm but with Regional Variations.

Geneva - The International Air Transport Association ( IATA ) announced global passenger traffic results for April showing a 3.2% increase in demand over the previous April. Emerging markets are continuing to lead air travel growth, with all regions reporting year-over-year gains. The timing of the Easter holiday (which occurred in March 2013 and in April 2012) is largely responsible for the apparent decline from March performance (when year-on-year demand showed a 6.2% increase). The seasonally adjusted rate for April showed demand up almost 5%, which is in line with the long term historical trend. >>Les mer

30 mai 2013

Singapore Airlines to order $17 billion aircraft from Airbus, Boeing.

Reuters Singapore Airlines( Reuters ) - Singapore Airlines Ltd (SIAL.SI) agreed to spend $17 billion to buy 30 Airbus (EAD.PA) and 30 Boeing Co. (BA.N) aircraft, underscoring the airline's bet on a pick-up in the struggling premium class market. The significant orders announced on Thursday make Singapore Airlines (SIA) the long-awaited launch customer for a proposed stretched version of the 787 Dreamliner, boosting Boeing's plans to offer a 320-seat aircraft designed in large part for crowded intra-Asian routes.

Credit: Reuters/Edgar Su

>>Les mer

30 mai 2013

Norwegian-sjef Bjørn Kjos: - Dette liker ikke SAS.

Bjørn Kjos i SKY-kabin_smil (DN) I dag fester Norwegians aller første New York-passasjerer setebeltene. Sjefen selv var selvfølgelig på plass på Gardermoen for å markere åpningen av flyselskapets mye omtalte langdistansesatsning. >>Les mer

30 mai 2013

Norwegians første langdistanserute på vei til New York.

Norwegian USA premiere

Norwegians aller første langdistanseflygning tok av fra Oslo lufthavn Gardermoen torsdag ettermiddag med kurs for New York. – At vi nå er i gang med våre interkontinentale ruter er en viktig milepæl i Norwegians historie. Ikke minst er vi opptatt av å leve opp til vår målsetting om at enda flere reisende skal ha råd til å fly, sier administrerende direktør Bjørn Kjos.

>>Les mer

29 mai 2013

Parat på ETF-konferanse.

Logo_ETF_4081_440400_160x120jpgLeder i SAS Norge Kabinforening Anneli Nyberg deltar på ETF-kongressen i Berlin. Kongressen åpner med en kvinnekonferanse der kvinners rettigheter i arbeidslivet står på agendaen. Dagens Europa er preget av finanskrisen, en krise Nyberg mener rammer kvinner hardere enn menn. >>Les mer

29 mai 2013

Teamsters union seeks to displace union at American Airlines.

American Airlines logo( Reuters ) - The Teamsters union on Tuesday ramped up its effort to displace the unions representing ground workers at American Airlines and US Airways Group (LCC.N), which plan to merge this year and form the world's biggest airline. >>Les mer

29 mai 2013

Lufthansa adjusts take-off procedure.

Lufthansa : Austrian( Lufthansa ) From 1 June, 1000-foot acceleration outside Germany • New take-off procedure reduces CO2 emissions and fuel consumption • Transparent measurement procedure planned at Frankfurt Airport prior to introduction in Germany. >>Les mer

29 mai 2013

Emirates and CAE open second flight training centre in Dubai.

CAE_exterior_of_Emirates-CAE_facility_DSOEmirates and CAE today officially inaugurated their ultra-modern pilot training facility at the world-class commercial park Dubai Silicon Oasis (DSO), hosting an event attended by customers and officials from around the world. The DSO centre is the second training centre owned and operated by Emirates-CAE Flight Training (ECFT). >>Les mer

29 mai 2013

Delta, the Port Authority of New York & New Jersey, JFKIAT Open New $1.4 Billion Terminal 4 at JFK International Airport.

DELTA check-in-originalDelta Air Lines (NYSE: DAL), the Port Authority of New York & New Jersey and JFK International Air Terminal LLC (JFKIAT) today opened the new Terminal 4 at New York's John F. Kennedy International Airport, part of a $1.4 billion redevelopment program at JFK. >>Les mer

29 mai 2013

easyJet launches Euro Currency Prepaid card - card offers competitive exchange rate.

easyjet 2easyJet , the UK’s largest airline has announced the launch of its Euro Currency Prepaid Card today – 28 May 2013 to help millions of passengers annually to spend currency abroad easily and securely. >>Les mer

29 mai 2013

CPH er Skandinaviens billigste skønhedsmekka.

Parfume, kosmetik og hudplejeprodukter er billigst i Københavns Lufthavns Tax Free . Det konkluderer et skandinavisk pristjek foretaget af den norske avis Aftenposten. >>Les mer

29 mai 2013

Ryanair Supports Charity Single In Memory Of Ryanair Pilot.

Reuters Ryanair“DRIVE HER ON”AVAILABLE ON RYANAIR.COM FOR THE MONTH OF JUNE.
Ryanair , Europe’s only ultra-low cost airline, today (29 May) announced its support for the charity single “Drive Her On”, released in memory of Captain Eamon Wall, a Ryanair pilot who sadly passed away in January. The song was written by Captain Wall’s close friend and colleague, Captain Sean Kelly, Ryanair’s Base Captain at Glasgow Prestwick Airport, and will be available on the Ryanair.com website for the month of June. >>Les mer

27 mai 2013

Avinor endrer sine incentivprogram fra og med 30. juni.

avinor_logo_100px_tcm181-3457030 juni i år introduserer Avinor mer omfattende oppstartrabatter for interkontinentale flygninger, og avvikler samtidig oppstartstøtte til innenriks ruter. Det vil også åpnes for å gi bonus for passasjervekst på interkontinentale ruter som mottar oppstartstøtte. >>Les mer

27 mai 2013

Rekord i norsk luftrom.

IMG_0311( Avinor ) April 2013 ble en rekordmåned for flygninger i norsk luftrom, med få forsinkelser og lavere priser enn tidligere år. Det er en jevn økning i flytrafikken over Norge. Fra 2010 til 2012 økte antallet flygninger med 7,9 %. Økningen hittil i 2013 er på 1,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, og april var det 51 270 flygninger i norsk luftrom. >>Les mer

27 mai 2013

ITF calls for urgent investigation into THY 'missing crew' claims.

Itf( Travel Daily News ) The ITF (International Transport Workers’ Federation) is calling on international aviation authorities to investigate allegations that Turkish Airlines (THY) is playing with safety by flying airplanes with insufficient or unqualified crew in order to get around a strike by THY workers protesting at unfair sackings. >>Les mer

27 mai 2013

Medlemsfordelene i Gjensidige på mobil.

YS-fordelene_på_mobilen_4075_1L049H_160x120jpgLurer du på hvilke tilbud Gjensidige kan gi deg som Parat og YS-medlem? Nå blir det lettere å finne ut av det. Legg YS-fordelene som snarvei på mobiltelefonen din, og du får enkelt oversikt over medlemsfordelene på bank og forsikring. >>Les mer

27 mai 2013

To måneder lang streik i luftfarten er over.

( e24 ) Streiken ved seks flyplasser i nord er over etter at NHO Luftfart og Luftfartens funksjonærforening søndag kveld ble enige. >>Les mer

27 mai 2013

Lobbying in American-US Airways deal focuses on small cities.

aa_usair_tails cropped( Reuters ) - US Airways Group and American Airlines, seeking approval for a merger that would create the world's largest airline, are warning lawmakers that a requirement to divest certain airport slots would lead to less service for small and medium-sized cities, sources close to the effort told Reuters. >>Les mer

27 mai 2013

Norwegian er vokset 450 pct. i Danmark.

Norwegian snute 1( epn.dk ) Men luftfartsselskabet er stadig ikke det største i landet. De seneste fem år har Norwegian, SAS' nu rent finske produktionsselskab Blue 1, Easyjet og Air Berlin haft de største procentvise stigninger i antal udbudte flysæder på det danske marked, primært på Københavns Lufthavn - Norwegian flyver som eneste af de fire også på andre danske lufthavne. >>Les mer

27 mai 2013

Emirates Opens Luxury Refurbished Lounge in Paris Charles de Gaulle Airport.

Emirates new CDG lounge - Image 3_tcm133-1234840Emirates , one of the world's fastest growing airlines, has inaugurated its refurbished Paris Charles de Gaulle Lounge for First Class and Business Class passengers as well as Platinum and Gold members of Emirates Skywards - the airline’s frequent flyer programme. It is the first of the airline’s existing worldwide network of lounges to be refurbished in the new interior design, originally unveiled within Emirates’ Concourse A Lounges in Dubai earlier this year. >>Les mer

27 mai 2013

airberlin continues to expand congress and events segment.

( airberlin ) airberlin_logo_rotGermany's second largest airline has expanded its expertise in the MICE (meetings, incentive trips, congresses and events) sector and is now offering even more customised solutions for the congress and events industry under the name airberlin meeting & event solutions. >>Les mer

24 mai 2013

Boeing Bleeding Cash As 787 Dreamliners Cost $200M But Sell For $116M, But Productivity Is Improving.

B787 fatigue airframe testing( Forbes ) After the Dreamliner battery fiasco, Boeing BA +1.86% managed to get its  B787s up in the air again and resumed deliveries. The company has improved its cash costs and thus reduced its cash burn over the coming years, according to UBS , but Boeing will have to push hard if it expects bring those costs down to about $110 million per unit, the point at which it will stop losing money selling Dreamliners. >>Les mer

24 mai 2013

Check-in-system driller SAS.

SAS check in( epn.dk ) Overgangen til et nyt system har givet visse udfordringer, lyder det fra flyselskabet.  Systemet kører, men det giver af og til nogle udfordringerne for medarbejderne." Sådan forklarer pressechefen i luftfartsselskabet SAS, Trine Kromann-Mikkelsen, de begyndervanskeligheder, som selskabet har oplevet med sit nye check-in-system. >>Les mer

24 mai 2013

Norwegians nye Dreamliner-uniformer er klare.

nknblmmdvdwytygd7zx3


Norwegian viser i dag for første gang frem de nye uniformene til selskapets langdistanseflygninger. Uniformene til piloter og kabinpersonale er designet av Moods of Norway i samarbeid med Norwegian.  -Vi er svært godt fornøyd med de flotte uniformene Moods har designet til pilotene og de kabinansatte på våre langdistanseflygninger. Designet er nytt og moderne, og jeg ser virkelig fram til vi får vist dem frem når flygningene våre starter. Moods har – i likhet med oss – satset i et internasjonalt marked og vi ser begge betydningen av å kunne profilere oss på en måte som kanskje skiller seg litt ut, også internasjonalt, sier administrerende direktør Bjørn Kjos i Norwegian. Uniformene vil være i bruk allerede på de første flygningene som starter 30. mai.

>>Les mer

24 mai 2013

Pensjonsspørsmål avgjøres av Arbeidsretten. Norwegian erkjenner tariffbrudd !

Christen H JohannessenjpgPensjonsordningen for pilotene i Norwegian var innfelt i deres tariffavtale, noe selskapet valgte å ignorere i desember 2012 og endret pilotenes ytelsespensjon til en innskuddsbasert ordning. Arbeidsretten har i to dager behandlet spørsmålet om tariffestet pensjon.  >>Les mer

23 mai 2013

Flybe sells some Gatwick slots, delays aircraft deliveries.

flybe175_thumb( Reuters ) - Struggling British carrier Flybe Group Plc said it would sell some slots at London Gatwick Airport to easyJet Plc and push back the delivery of 16 new aircraft by three to four years to help it return to profitability. >>Les mer

23 mai 2013

5.000 nye bonuskunder til SAS.

Ny SAS logo( Aftenposten ) 5000 nye bonuskunder til SAS på to dager. Nå lanserer flyselskapene hurtigkøer og lounger på innlandsreiser også. I forrige uke besluttet Regjeringen helt overraskende å oppheve det 11 år game forbudet mot å opptjene bonuspoeng på innenlands flyreiser. SAS har i alle år ivret for å fjerne forbudet og kjørte straks i gang hele sitt markedsapparat for å bygge opp igjen den norske medlemsmassen i lojalitetsprogrammet EuroBonus. >>Les mer

23 mai 2013

Delta Airlines wants to stop Ex-Im bank help on big jets.

USA FLAG( Reuters ) - Delta Air Lines wants the U.S. Export-Import Bank to stop helping state-owned foreign airlines buy wide-body jets from Boeing Co, and would be willing to forgo such support for its own purchases of smaller jets if all such subsidies were eliminated, the chief executive said on Wednesday. >>Les mer

23 mai 2013

oneworld enters events and conventions travel market.

One World logooneworld ®, the premier global airline alliance, today unveiled a new, one-stop, easy-to-use service to meet the travel needs for conventions, conferences, exhibitions and special events – offering attractive discounts on flights across a network spanning 850 destinations globally served by some of the world’s leading airlines. >>Les mer

23 mai 2013

Norwegian innfører fordelsprogram på innenriksflygninger i Norge.

Norwegian winge tipNorwegian har i dag innført fordelsprogrammet Norwegian Reward på innenriksflygninger i Norge. Over to millioner kunder er allerede medlem av selskapets fordelsprogram. Fra og med i dag, kan reisende som er medlem av Norwegians fordelsprogram, Norwegian Reward, tjene poeng på innenriksflygninger i Norge. Norwegian Reward har mer enn to millioner medlemmer i hele Europa. >>Les mer

22 mai 2013

Norwegian-piloter ble kastet over på ny pensjonsordning: - Et ran!

Halvor Norwegian-WEB( DN ) - Vinner vi i Arbeidsretten og får tilbake ytelsespensjonen vår, vil det koste skjorta for Norwegian, sier Halvor Vatnar, leder av Norwegian pilotforening (NPF). Vatnar kaller lavprisflyselskapets pensjonsomlegging for et ran: - En 40-50-åring taper svært mye penger på å gå fra ytelsespensjon til innskuddsbasert pensjon. Ja, det er hva jeg vil kalle et ran, sier pilotlederen til DN.no. >>Les mer

22 mai 2013

Air Arabia raises $350 mln loan to fund aircraft buys.

Air Arabia hale( Reuters ) - Budget airline Air Arabia , the only publicly-listed carrier in the United Arab Emirates, signed a $350 million loan to finance its purchase of 10 new Airbus A320 aircraft, the airline said in a statement on Tuesday. >>Les mer

22 mai 2013

Widerøe lanserer direkterute mellom Molde og København.

WF ogo1. september starter Widerøe helgerute mellom Molde og København. Ruten vil ha avgang både fredag og søndag, og er skreddersydd for helgereiser begge veier. Danmark er et viktig marked for reiselivet i Fjord Norge med 117 500 gjestedøgn. Danmark er så langt vestlandets femte største utenlandsmarked og har hatt en vekst på 20% de siste fem år. >>Les mer

22 mai 2013

Hun kan ha reddet SAS fra kjempebot.

Rigmor Aasrud( e24 ) Det vil ikke komme noen reaksjoner på SAS' bonus-stunt, opplyser Konkurransetilsynet. - Vi har besluttet å legge vekk saken, og da blir det feil av meg å spekulere, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet til E24. >>Les mer

22 mai 2013

New pilot survey and petition update.

Ryanair fra sidenOn the 25th April, we wrote to the IAA requesting their response to the Chief pilot’s memo threatening dismissal for any pilot signing a petition addressed to the IAA and EASA safety regulators. The IAA responded on the 07th May. Copies of the RPG letter to the IAA and their response are attached. Les hele brevet fra Ryanair pilotene her. >>Les mer

22 mai 2013

– Presser seg på jobb.

( Nrk ) Tilsynet med Ryanair i juni vil i utgangspunktet ikke se på kontraktsforhold. – Det holder ikke, mener fagforeningen Parat. >>Les mer

21 mai 2013

Større underskud for Virgin Atlantic.

Virgin( Takeoff ) Virgin Atlantic anfører de seneste års barske økonomiske klima og lavere efterspørgsel efter business rejser på grund af OL i London, som væsentlige årsager til større underskud. >>Les mer

21 mai 2013

Finnmarksrutene trolig trygge.

Bjørn Kjos( Nrk ) Norwegian-sjef Bjørn Kjos tror ikke de planlagte rutekuttene vil få konsekvenser for vårt nordligste fylke. – Jeg tror ikke det vil ha noen spesiell konsekvens for Finnmark, der er det så mye utbygging som skjer eksempelvis i Alta-regionen med oljeutbygging fremover. Så jeg tror ikke det vil skje så mye på Finnmark, sier han. >>Les mer

21 mai 2013

Emirates renews sponsorship of Ligue 1 Champions Paris Saint-Germain through to 2018/2019 season.

PSG Image 2_tcm133-1225773Emirates , one of the world’s fastest growing airlines and 2012/2013 Ligue 1 Champions Paris Saint-Germain have today announced a new sponsorship deal, granting the airline a five-year extension to their partnership with the Club until the end of the 2018/2019 season. >>Les mer

21 mai 2013

easyJet launches ‘affjordable’ daily flights to Bergen.

easyjet 3easyJet , the UK's largest airline, has today launched its first ever services from London Gatwick to Bergen, Norway. Fares to the Norway's second largest city, also known as the 'Gateway to the Fjords,' start from £31.99* one way including taxes. >>Les mer

21 mai 2013

Star Alliance Launches Navigator iPad App.

Star Alliance navigator_iPad385x200FRANKFURT, Germany, - May 21st, 2013 - Star Alliance has expanded its mobile device offer by introducing the customised Navigator app for the iPad. The new app complements the existing iPhone app and is a continuation of the Alliance's strategy of providing easy mobile access to its products and services. The hallmark of the new tool is an interactive 3D globe which visually depicts the 27 airline network of more than 21,900 daily flights covering 1,329 world-wide destinations. >>Les mer

21 mai 2013

LOT recieved Deaminer no 3.

LOT logoWarsaw, May 17, 2013 – The third Dreamliner of LOT Polish Airlines with the registration number SP-LRC landed today at 16:22 at Warsaw Frederic Chopin Airport. The aircraft flew directly from Paine Field Airport near Seattle next to Everett factory in which the Being 787 Dreamliners are manufactured. The airplane was piloted by LOT captain Jerzy Makula, who brought the first Dreamliner to Poland, captain Andrzej Szymański and captain Krzysztof Turkiewicz. >>Les mer

20 mai 2013

Join Ryanair! See the world! But we'll only pay you for nine months a year.

Ryanair-3_4019_40063C_160x120jpg( The Independent ) Glamorous myth of the flight attendant lifestyle undermined by angry employee's claims of 'exploitation'. They tend to look pretty miserable, and now perhaps we will understand why. A former member of Ryanair's cabin crew has blown the whistle on the conditions of work at Europe's largest budget airline. >>Les mer

20 mai 2013

Norwegian åpner flybase på Tenerife.

Norwegian nr 50( Canaria Journalen ) Flyselskapet Norwegian oppretter en ny base på Tenerife i oktober. I fjor opprettet flyselskapet en base på Gran Canaria, og nå blir det altså en på Tenerife også. To fly skal være stasjonert på den sørlige flyplassen på Tenerife i vintersesongen, og et fly i sommersesongen. >>Les mer

20 mai 2013

20 May - Full Year Results 2013.

Ryanair , Europe’s only ultra-low cost carrier (ULCC) today (May 20) announced (record) annual profits of €569m, up 13% on last year despite higher oil costs. Revenues rose 13% to €4.88bn as traffic grew 5% to 79.3m passengers. Unit costs rose 8% mainly due to an 18% (€292m) increase in fuel. Excluding fuel unit costs rose by 3%, while avg. fares improved by 6%. >>Les mer

20 mai 2013

Ryanair to sue EU Commission for failing to investigate state aid complaint.

a330200-alitalia(The Telegraph) LONDON (Thomson Financial) - Ryanair Holdings PLC has said it will sue the European Commission (EC) in the European Courts for their apparent failure to take action on a number of state aid complaints involving Air France, Lufthansa, Alitalia and Olympic Airways, which were submitted to the Commission over a year ago. >>Les mer

19 mai 2013

Jobben kan få bonuspoengene dine.

Ny SAS logo( DN ) Rgjeringen vil nå utrede hvordan bonuspoeng som opptjenes i arbeidsforhold kan tilfalle den som betaler reisen, som normalt er arbeidsgiveren. Flyselskapet SAS er meget skeptisk til forslaget om å skille mellom private poeng og dem som tjenes opp i et arbeidsforhold, skriver Dagens Næringsliv lørdag. >>Les mer

19 mai 2013

US Airways plane makes unusual belly landing at Newark airport.

US Airways Hale( Reuters ) - A US Airways flight made an emergency landing on its belly at Newark Liberty International Airport early on Saturday after the plane's landing gear failed to deploy, but no one was injured, airline and government officials said. >>Les mer

19 mai 2013

Lufthansa Cargo quickens the pace with eFreight.

Lufthansa CargoCargo carrier signs worldwide agreement with International Air Transport Asssociation (IATA) on the use of electronic Airway Bill. Lufthansa Cargo is pushing the electronic Air Waybill (eAWB). The cargo carrier signed an agreement with IATA this week enabling electronic Air Waybills to be used significantly easier and more efficiently in future. >>Les mer

19 mai 2013

CPH indfører selvbetjenings bagage-drop.

Københavns Lufthavn indfører selvbetjente bagage-drop. Dermed bliver vejen gennem lufthavnen endnu hurtigere og nemmere for de rejsende, ligesom flyselskabernes omkostninger bliver reduceret. Løsningen gælder i første omgang passagerer hos SAS og Norwegian. >>Les mer

17 mai 2013

Hipp hipp hurra!

Norges flaggGratulerer med dagen til alle ! >>Les mer

17 mai 2013

Norwegian vurderer nedlegging av distriktsruter etter bonus-nederlag.

norwegian_logo_rgb( Nrk ) Regjeringens grønt lys til bonuspoeng på innenriksruter vil kunne bety slutten for flere av Norwegians distriktsruter, advarer Bjørn Kjos. Norwegian-sjefen var ikke uventet svært lite fornøyd da regjeringen i går besluttet å oppheve forbudet mot bonuspoeng på innenriksruter. Nå varsler han at dette vil få betydelige konsekvenser for flypassasjerer i deler av landet – med nedleggelse av ruter som et høyst sannsynlig scenario. >>Les mer

17 mai 2013

- Dette er bare et nytt støttetiltak for SAS.

( DN ) Norwegian mener SAS får hjelp fra sin eier når staten nå opphever bonusforbudet på innenriksruter i Norge. - Rent tøv, svarer SAS. Sent torsdag ettermiddag kom meldingen fra regjeringen: Bonusforbudet på norske innenriksflyvninger oppheves. >>Les mer

16 mai 2013

Klage over psykisk arbejdsmiljø i Aalborg Lufthavn.

( Takeoff ) Det psykiske arbejdsmiljø i sikkerhedskontrollen i Aalborg Lufthavn er så dårligt, at det i 2012 har fået 3F Aalborg til at fremsende flere klagepunkter til lufthavnens formand, Henning G. Jensen, der også er Aalborgs borgmester. >>Les mer

16 mai 2013

Struggling Singapore Airlines fights back to boost growth.

Singapore Airlines logo og fly( Reuters ) - Singapore Airlines Ltd , caught between the rapid emergence of Gulf carriers and low cost Asian rivals, is attempting a big strategy overhaul to revive growth, pushing into the low-cost segment and expanding its regional network.State-backed Emirates Airline, Etihad Airways and Qatar Airways are stitching deals, while Gulf states race to become regional hubs linking the Asia-Pacific region and Europe. >>Les mer

16 mai 2013

EasyJet first half improves as fleet decision nears.

EasyJet x 2( Reuters ) - Low-cost airline easyJet (EZJ.L) cut its losses in half in the six months to April and is nearing a decision on whether to upgrade its fleet with updated Airbus or Boeing jets.Europe's second-largest budget carrier behind Ryanair (RYA.I) said on Wednesday it was in the "final stages" of choosing whether to go with re-engined Airbus (EAD.PA) A320neo planes or Boeing's (BA.N) 737 MAX. >>Les mer

16 mai 2013

Regulering av grunnbeløpet og pensjonene fra 1.mai 2013.

Anniken_Huitfeldt_100x75( AD ) - Jeg er glad for at regjeringen og organisasjonene er enige om tallgrunnlaget for årets regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.  >>Les mer

16 mai 2013

Bonusopptjening tillates på innenlandske flyruter.

SAS motor(FAD) Regjeringen har i dag besluttet å oppheve forskriften fra 2007 som forbyr bonusprogram i innenriks luftfart. - 11 år med bonusforbud i luftfarten har virket. Bonusforbudet har vært viktig for å sikre etablering av mer enn ett flyselskap i Norge, og for å opprettholde konkurransen i luftfarten, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud. >>Les mer

15 mai 2013

Passenger groups question Dreamliner safety.

LOT B787( Travelmole ) Two airline passenger groups in the US have challenged the safety of the Boeing 787 Dreamliner. They are demanding the US government limit flights on the new widebody jets until the safety of its lithium-ion batteries is proven. FlyersRights.org and the Aviation Consumer Action Project have petitioned the Federal Aviation Administration (FAA) and the Department of Transportation (DOT) for a two-hour limit from the nearest airport on 787 flights. >>Les mer

15 mai 2013

Ryanair holiday flight lands at wrong Greek airport.

Ryanair fra siden( Travelmole ) Passengers on a Ryanair flight from Stansted to Greece were left confused when the pilot landed at the wrong airport. Instead of flying straight to the island of Kefalonia, the pilot touched down in Thessaloniki on the Greek mainland.Those on board the holiday flight at first believed the plane had run out of fuel, but later they were told night-time landing restrictions at Kefalonia prevented the aircraft from landing there. >>Les mer

15 mai 2013

Norwegian lanserer 20 nye direkteruter.

Norwegian flyNorwegian lanserer ytterligere 20 nye direkteruter i årets vinterprogram som starter opp til høsten. Fra Norge lanserer selskapet direkteruter til Tenerife fra Trondheim, Bergen og Rygge, samt Tromsø-Alicante. Norwegian lanserer også flere ruter og øker antall avganger på eksisterende ruter fra Finland, Danmark, Sverige og England. Samtidig kommer en nysatsing i Tyskland med til sammen 11 nye ruter fra Hamburg, Køln og München til flere spanske destinasjoner. >>Les mer

15 mai 2013

airberlin confirms outlook for 2013.

Air Berlin 1( Air Berlin ) Turbine turnaround program makes significant progress.Two-thirds of the earnings contributions from Turbine for financial year 2013 already secured. Results strained by one-off charges. Adjusted quarterly results comparable with level of previous year. Higher yield and considerable rise in capacity utilisation. Only slightly reduced revenue despite significant capacity reduction. Strong passenger figure increase on joint network with Etihad Airways. >>Les mer

15 mai 2013

Turkish Airlines faces strike as union deadline approaches.

Turkish( Reuters ) - Turkish Airlines staff are highly likely to go on strike from Wednesday, a union official said, raising the prospect of flight delays and cancellations in a dispute over pay and the reinstatement of sacked workers. Aviation union Hava-Is, which says it represents 14,000 of the airline's 15,800 workers, is demanding that the company rehires 305 employees dismissed after industrial action that grounded hundreds of flights in May last year. >>Les mer

15 mai 2013

Strejke i Bruxelles lufthavn.

Swissport 4 logo( Takeoff ) Handlingselskabet Swissport strejker i Bruxelles lufthavn – blandt de berørte selskaber er Brussels Airlines, der råder passagerer til kun at medtage håndbagage på flyvningerne. >>Les mer

15 mai 2013

Air France-KLM April traffic rises 2.3 pct.

KLM AIR FRANCE( Reuters ) - Franco-Dutch airline Air France-KLM said on Tuesday that passenger traffic rose 2.3 percent in April, lifted by new routes to the Americas. The passenger load factor, a measure of the portion of capacity filled, slipped 0.4 percentage points last month to 82.8 percent, the airline said in a statement. >>Les mer

15 mai 2013

MAS may fly to profit by end-2014.

Malaysian a330-300 image_final for posting( Business Times ) NATIONAL carrier Malaysian Airline System Bhd (MAS) is on track to be profitable again by end-2014, group chief executive officer (CEO) Ahmad Jauhari Yahya says. He also said the airline is getting strong support from its shareholders for its RM3.1 billion cash call announced last November. MAS expects to be financially-independent by end-2014, allowing it to self-finance its aircraft pur-chases, he said.

>>Les mer

15 mai 2013

Trade union chiefs refute criticisms by Qatar Air CEO.

Qatar( arabianbusiness.com ) International trade union bosses have hit out at claims by Qatar Airways CEO Akbar Al Baker the western world would not be faced with the stagnant growth and unemployment problems it is currently straddled with and blamed trade unions for “undermining successful institutions”. >>Les mer

15 mai 2013

Harde fronter i flyplassstreiken.

Dette var status i konflikten mellom NHO-forbundet og Luftfartens Funksjonærforening tirsdag ettermiddag. Og som gjør at Svolvær og fem andre lufthavner fortsatt holder stengt. – Vårt møte med Odd Nymoen og de øvrige i NHO mandag, ble en sjokkopplevelse. De var arrogante og ikke villige til å diskutere noe som helst, sier LFF-leder, Asbjørn Wikestad til Lofotposten . >>Les mer

14 mai 2013

Masser af SAS-ansatte drømmer om job hos rival.

SAS Kabin_3( epn.dk ) En stor del af de kabineansatte ville hellere flyve med lavpriskonkurrent. Der er tirsdag morgen nyt til investorerne i SAS, idet en ny undersøgelse fra fagforeningen Cabin Attendants Union ( CAU ) viser, at en stor del af SAS's kabinepersonale hellere vil arbejde for konkurrenten Norwegian. Det skriver Berlingske Business. >>Les mer

14 mai 2013

Ryanair Launches Ryanairtalk Smartphone App.

Ryanair , Europe’s only ultra-low cost airline, today (8 May) announced the launch of RyanairTalk, a smartphone app which allows Ryanair passengers avoid extortionate roaming charges from their network providers and to enjoy cheap calls home when travelling and cheap international calls when at home. >>Les mer

14 mai 2013

Tøvete av NHO.

paratLeder i Parat Hans Erik Skjæggerud reagerer på NHOs påstand om at YS og Parat bløffer om pensjon. Han mener direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard, bør holde seg for god til denne type karakteristikker selv om han ikke liker resultatet i Widerøe-oppgjøret. >>Les mer

14 mai 2013

Norwegian åpner nye direkteruter mellom Tyskland og Spania.

Norwegian JRA_5300Norwegian lanserer nye ruter fra Hamburg, Köln og München til flere spanske destinasjoner i høst. Dette er Norwegians første direkteruter fra Tyskland til destinasjoner utenfor Norden, og et ledd i selskapets strategi for å styrke seg i det europeiske markedet.   >>Les mer

14 mai 2013

SWISS Management Board to forgo part of their salary.

Swiss A340 halerThe six members of the Extended Management Board of SWISS have resolved to forgo 5% of their salary from 1 July 2013 until the end of 2015.  Their action is being taken in the light of the persisting extreme difficulties that are being faced by the airline business. Yields are still very low, while fuel costs are likely to remain an additional burden for the foreseeable future. SWISS is also facing the further competitive challenge of a strong Swiss franc. >>Les mer

14 mai 2013

Sterk vekst i april på Oslo Lufthavn.

Osl-farge_rgb_tcm181-90107Trafikktallene for Oslo Lufthavn i april viser en sterk vekst i passasjertallet på 12,1 % i forhold til april 2012. På grunn av bevegelige helligdager, blir det mest riktig å vurdere mars og april i sammenheng. Det gir en vekst på 3,8 %, og Oslo Lufthavn er tilbake på vekstsporet. >>Les mer

14 mai 2013

Norwegian og Virgin Atlantic med Dreamliner-samarbeid.

Norwegian & VirginNorwegian starter nå et helt nytt samarbeid med det britiske flyselskapet Virgin Atlantic. Mens Norwegian får tilgang på Virgins mangeårige kompetanse på langdistanseflygninger, vil Virgin få trene sine piloter om bord i Norwegians splitter nye 787-8 Dreamliner. Norwegians første Dreamliner planlegges levert i slutten av juni. >>Les mer

14 mai 2013

Emirates Group announces 25th consecutive year of profit.

Emirates Reuters The Emirates Group has today announced it 25th consecutive year of profit and company-wide growth ending the year in a strong position despite continuing high fuel prices and a weak global economic environment. The financial year also ended with some very positive newly reached capacity milestones throughout the business. >>Les mer

14 mai 2013

First A350 XWB painting completed in Toulouse.

Airbus A350Painting of the first A350 XWB “MSN001” was today fully completed as it emerged in its Airbus livery out from the paintshop in Toulouse. This latest milestone shows that MSN001 is progressing well on its route to first flight. The aircraft painting was achieved in less than seven days and follows the recent completion of MSN001’s flight-test-instrumentation (FTI) verification. Last month the aircraft underwent its engines installation, and passed a subsequent intensive phase of ground vibration tests. MSN001 will soon start the final tests before its maiden flight this summer. >>Les mer

14 mai 2013

Delta Announces Plan to Return More Than $1 Billion to Shareholders Over Next Three Years.

DeltaIn a broad financial plan released today, Delta Air Lines (NYSE:DAL) announced a balanced capital deployment program aimed at creating up to $5 billion of value for shareholders, including returning more than $1 billion to shareholders over the next three years. >>Les mer

11 mai 2013

Widerøe-streiken er over.

WF streikevakter BGOWiderøe kabinforening har vunnet frem og får innflytelse på pensjonsrettigheter. Streiken i selskapet er dermed slutt. Ledelsen i Widerøe valgte lørdag å imøtekomme de kabinansattes krav om garantier for egen pensjonsordning. >>Les mer

08 mai 2013

Mayrhuber named Lufthansa chairman after stormy AGM.

Reuters Lufthansa logo( Reuters ) - Wolfgang Mayrhuber was named chairman of Lufthansa's supervisory board on Tuesday after a stormy meeting where major shareholders voiced their displeasure with the return of the German airline's longtime chief executive.The 66-year-old Austrian, who ran Lufthansa for seven years before stepping down at the end of 2010, had withdrawn his candidacy for the board a day before the annual general meeting (AGM) in Cologne, only to change tack hours later and re-enter the race. >>Les mer

08 mai 2013

Enighet om lønnsoppgjøret i Avinor.

avinor_logo_100px_tcm181-34570Avinor har kommet til enighet med alle fagforeningene om lønnsoppgjøret for 2013. - Oppgjøret er på linje med samfunnet for øvrig. Det er viktig med tanke på de utfordringene bransjen vår står overfor. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle involverte for et oppgjør preget av en løsningsorientert og god dialog, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

>>Les mer

08 mai 2013

DAT øker på Rygge.

DAT( Moss Avis ) Belegget på DAT-rutene fra Moss lufthavn Rygge viser nå en klar økning. ‑ Vi har opplevd fremgang på alle ruter, og det kommer som en fortsettelse av den gode trenden vi har sett denne våren, sier administrerende direktør Jesper Rungholm i DAT. >>Les mer

08 mai 2013

Flygbolag lanserar bank i Sverige.

( SVD ) Norska flygbolaget Norwegian drar igång internetbanken Bank Norwegian i Sverige. Banken har funnits i Norge sedan 2007. Internetbanken Bank Norwegian ägs till 20 procent av Norwegian Air Shuttle och inriktar sig på privatmarknaden. Banken släpper också kreditkortet Bank Norwegian på den svenska marknaden. >>Les mer

08 mai 2013

Norwegian knuser SAS på punktlighet.

SAS _ Norwegian( Aftenposten ) I fjor var SAS Europas mest punktlige flyselskap. Etter nyttår har selskapet rast nedover listen og må også se seg grundig slått av erkekonkurrenten Norwegian. SAS satser knallhardt på å profilere seg som det flyselskapet i Europa som holder tidtabellen best. Etter nyttår har selskapets punktlighet brutt sammen, og SAS er for tiden på en niendeplass blant de store flyselskapene i Europa. >>Les mer

08 mai 2013

SAS Group's April 2013 traffic figures.

Ny SAS logo· SAS Group's capacity (ASK) was up by 10.4% and the Group's traffic (RPK) increased by 1.5%. · The SAS Group's load factor decreased by 6.1 p.u. to 69.5%. · SAS Group carried 2.5 million passengers in April, up 6.5%. >>Les mer

08 mai 2013

Allergier – ett växande dilemma för flygbolagen.

( SVD ) Allt fler resenärer anmäler allergier innan de ska resa. Flygbolagen tar problemet på största allvar, men kan inte garantera jordnötsfria flygningar. >>Les mer

08 mai 2013

Streik i Widerøe.

WF streikevakter BGO(Parat) Meklingen i tariffoppgjøret mellom Widerøe og de kabinansatte har ikke ført fram, og streik vil lamme hele selskapet fra onsdag morgen. Streiken fører til full stopp i alle Widerøes flygninger, fra Kristiansand i sør til Mehamn i nord.Widerøes kabinforening har ifølge forhandlingsleder i Parat Lars Petter Larsen ikke fremsatt krav om kortere arbeidstid eller høyere lønn, men krever innflytelse på sin egen pensjonsordning. >>Les mer

08 mai 2013

easyJet to test AVOID ash detection technology through creation of artificial volcanic ash cloud.

EasyJet x 2easyJet and its partners Airbus and Nicarnica are planning the final stage of testing for the AVOID technology. Last week easyJet flew back a tonne of volcanic ash from Iceland collected by the Institute of Earth Sciences in Reykjavik. The ash, dried to create the consistency of fine talc, will be used in a unique experiment which is planned for this summer. The next phase of testing will involve two Airbus test planes, one of which has the ability to disperse the ash into the atmosphere, thereby creating an artificial ash cloud for a second Airbus test aircraft with the AVOID technology fitted to detect and avoid at over 30,000ft. >>Les mer

08 mai 2013

Full splid mellom piloter og kabinansatte i Widerøe.

GARDERMOEN ( Aftenposten.no ): Lederen for pilotene i Widerøe er sjokkert over at de kabinansatte har valgt å gå ut i streik fordi de ikke får rett til å forandle om egen pensjon. >>Les mer

08 mai 2013

ETSC Position on Flight Time Limitations.

alarm_clock_faceThe European Transport Safety Council (ETSC) recognises that fatigue is a significant contribution to accident risk across the transport modes. It also recognises that the management of fatigue is a complex process and that the proposals from the European Aviation Safety Agency represent a comprehensive attempt to resolve this problem. However, it believes that the proposals do not fully and properly reflect the scientific evidence that should underpin fatigue management. Nor do they fully incorporate the scientific evidence which EASA itself commissioned. >>Les mer

07 mai 2013

Køber Airbus A330 for at erstatte Dreamliners.

qatar airways logo white on purple( Takeoff ) Qatar Airways forhandler køb med den europæiske flyproducent på grund af forsinkelserne med levering af Boeing 787 Dreamliner. >>Les mer

07 mai 2013

Rolls Royce to replace engine on grounded LOT Dreamliner: airline.

LOT 787-functional-flight1( Reuters ) - Rolls Royce RROYC.UL will replace one of the engines of a Boeing (BA.N) Dreamliner owned by Polish carrier LOT LOT.UL and grounded in Chicago, LOT's spokesman said on Monday, citing a technical issue. >>Les mer

07 mai 2013

Mayrhuber back in running for Lufthansa supervisory board.

Mayrhuber( Reuters ) - Former Lufthansa (LHAG.DE) Chief Executive Wolfgang Mayrhuber is back in the running to become supervisory board chairman of Germany's biggest airline after overcoming shareholder opposition to his candidacy. >>Les mer

07 mai 2013

Fare for streik blant kabinansatte i Widerøe.

WF haleDet er brudd i de sentrale forhandlingene mellom Parat og NHO Luftfart om revisjon av tariffavtale for kabinpersonalet i Widerøe's Flyveselskap AS . Mekling mellom partene starter tirsdag 7. mai og frist for enighet er satt til klokken 24:00 samme dag. For å redusere eventuelle skadevirkninger og utfordringer våre passasjerer står overfor har vi valgt å midlertidig tilby mulighet for ombooking eller refusjon. >>Les mer

07 mai 2013

Parats kommentarer til regjeringens tiltakspakke mot sosial dumping.

paratLeder i Parat Hans Erik Skjæggerud er glad regjeringen endelig setter luftfart på dagsorden når de nå sier de vil styrke HMS-kompetansen innenfor Luftfartstilsynet, og bidra til at det opprettes et trepartsutvalg for Luftfartstilsynets tilsyn med arbeidsmiljø, etter modell fra Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet. >>Les mer

07 mai 2013

SAS raser på omdømmemåling.

SAS 5( NA24 ) Norwegian øker ledelsen, og befester sin posisjon som det best likte selskapet innen transportsektoren på omdømmemåling RepTrak Norge 2013. SAS derimot står for et av de største fallene i år. Flyselskapet får en score på 66,8 av 100 mulige. De faller hele 9,6 poeng fra i fjor, og ramler ned i kategorien ‹‹middels godt omdømme. >>Les mer

06 mai 2013

Widerøe nekter ansatte innflytelse på egen pensjon .

I et intervju med NTB sier kommunikasjonsdirektør i Widerøe Richard Kongsteien at det er umulig for selskapet å gi de kabinansatte forhandlingsrett om pensjonsordningen. Direktør Geir Tore Nygaard i Norwegian Insurance Partner, og medlem av Banklovkommisjonen, sier det ikke finnes hjemmel eller juridisk grunnlag for en slik påstand. Fredag uttalte Kongsteien at dagens pensjonsordning er en kollektiv ordning for hele Widerøe, der pilotene har forhandlingsrett og at det er praktisk umulig å slippe de kabinansatte til i forhandlingene om pensjon i tillegg til pilotene. Man kan spørre seg hvilken hjemmel Kongsteien her forholder seg til, den finnes ikke, og det finnes heller ikke juridisk grunnlag for en slik påstand. Man kan avtale individuelle tariffavtaler som omhandler pensjon, selv om den kollektive pensjonsavtalen skal være lik for alle ansatte i samme selskap, sier Nygaard.  >>Les mer

06 mai 2013

350.000 kr. for en flyvning til Mallorca.

Jet time hale( Standby ) LUFTFART: Det er en ca. omkostning for JetTime, og der bliver kun 8.000 kr. tilbage, når resultatet på bundlinjen kommer frem. Ikke meget, og flyselskabets overskud skulle gerne vokse til mere end tre procent af omsætningen, siger bestyrelsesformand. >>Les mer

06 mai 2013

Air India: stewardesse slog autopiloten fra.

16538( Standby ) Mens de to piloter på Air India-fly sov på business class under en flyvning fra Bangkok til Delhi, slog stewardesse ved en fejl autopiloten fra. Fire er nu suspenderet. >>Les mer

06 mai 2013

Lufthansa says former CEO will no longer run for chairman.

MayrhuberFRANKFURT, May 6 ( Reuters ) - Lufthansa's former chief executive Wolfgang Mayrhuber has withdrawn as a candidate to become chairman of Germany's largest airline following protests from shareholders, the company said on Monday. Daily newspaper Frankfurter Allgemeine Zeitung said proxy advisory firm ISS had recommended shareholders vote against Mayrhuber because he has amassed too many supervisory board positions. >>Les mer

06 mai 2013

Gulf airlines prepare for Boeing's 777X offering.

DUBAI, May 5 ( Reuters ) - As they prepare to buy Boeing's new 777X jet, Gulf airline giants Emirates and Qatar Airways are warning that Boeing must avoid the mistakes of the 787 Dreamliner, which cost customers millions of dollars when its batteries failed. >>Les mer

06 mai 2013

Uvanlig sterk passasjervekst for Norwegian i april.

Norwegian JRA_5300Norwegian fikk en uvanlig høy passasjervekst i april, takket være åpningen av to nye baser i England og Spania, og oppstart av en rekke nye ruter. Over 1,7 millioner passasjerer fløy med Norwegian denne måneden. Det er 364 986 flere enn samme periode i fjor, en økning på 27 prosent. Passasjerene reiser i snitt lenger enn i fjor, hvilket økte trafikken med hele 36 prosent. Kapasiteten ble økt med 40 prosent. >>Les mer

04 mai 2013

Splid og medlemsflukt i Norsk kabinforening.

(E24 ) Etter å ha blitt kastet fra styrelederjobben i fjor høst er Elisabeth Goffeng nå tilbake som leder i Norsk Kabinforening. - Vi føler oss sviktet, sier dansk fagforeningsleder. E24 har vært i kontakt med en rekke medlemmer i Norsk kabinforening som forteller om en intens intern splid etter at de ansatte i SAS måtte forhandle om nye lønns- og arbeidsvilkår i november i fjor. >>Les mer

04 mai 2013

- 175.000 i året er bra nok.

Michael OLeary( DN ) Ryanair-sjefen mener de ansatte får god nok lønn. De har jo godt med fritid og får oppleve verden, sier han. Det er i et intervju med Dagsavisen lørdag at Ryanair-sjef Michael O'Leary sier de ansatte får nok lønn. Flyselskapets lavest lønnede kabinpersonale tjente i fjor 175.000 kroner, mens de høytlønnede tjente 270.000 kroner, ifølge O'Leary. >>Les mer

03 mai 2013

Prisraset er i gang.

USA FLAG( NA24 ) Norwegians inntreden på ruter til Bangkok og New York gir tidenes prisras.  Norwegians kommende entré på det interkontinentale lavprismarkedet har allerede hatt en god effekt på prisene på flybilletter til Bangkok og New York. De har falt med cen fjerdedel.  >>Les mer

03 mai 2013

Fagforening skuffet over SAS-afløser.

Swissport 4 logo( Standby ) LUFTHAVNE: Handlinggiganten Swissport overtager til efteråret 51 pct. af SAS Ground Handling, der alene i Københavns Lufthavn håndterer over 2/3 af passagererne. Men det første møde med Swissport var ”skuffende”, siger lufthavnens største fagforening, 3F. >>Les mer

03 mai 2013

Informasjonsløft for passasjerer og flyselskap.

Avinor innsjekk1_161_tcm181-121876I 2014 skal Avinor ha et nytt trafikkinformasjonssystem på plass som vil forbedre informasjonsflyten mellom lufthavnene og passasjerer, fly- og handlingselskap. For passasjerene vil systemet kalt ALTi (Avinor lufttrafikkinformasjon) vil kunne gi mer presis og raskere informasjon om forsinkelser og rutetilbud – og informasjonen vil distribueres gjennom alle kommunikasjonskanaler som mobil, internett og monitorer på lufthavnen. >>Les mer

03 mai 2013

Derfor får SAS baghjul af Norwegian.

Norwegian snute( epn.dk ) Norwegian er nu over 10 mia. kr. værd. Ekspert forklarer selskabets succes. 103,89 pct. Så meget er Norwegians aktie steget på Oslo Børs siden nytår. Torsdag steg aktien med 5,9 pct. til rekordhøje 288,35 kr. Det betyder, at flyselskabet nu har en markedsværdi på 10,1 mia. kr. Til sammenligning har SAS en markedsværdi på knap 4 mia. kr. >>Les mer

03 mai 2013

Passenger Traffic Shows Continued Strength.

IMG_0311Geneva - The International Air Transport Association ( IATA ) announced global passenger traffic results for March showing strong demand growth led by emerging markets with all regions showing gains. Total traffic rose 5.9% compared to March 2012. >>Les mer

03 mai 2013

Emirates SkyCargo wins Cargo Airline of the year 2013.

Emirates SkyCargo, the freight division of Emirates, has won Cargo Airline of the Year 2013 at Air Cargo News’ awards evening. The airline was also named Best Middle East Cargo Airline for the 25th consecutive year. >>Les mer

03 mai 2013

Turkish Airlines forbyder stewardesser at bruge rød læbestift.

Turkish B777( Takeoff ) Det hastigt ekspanderende Star Alliance-medlem kritiseres for at bøje sig for konservative muslimer med forbuddet mod bestemte farver læbestift – selskabet stoppede for nylig servering af alkohol på indenrigsruter. >>Les mer

03 mai 2013

SAS sells Widerøe to an investor group led by Torghatten.

WF ogoSAS Group ("SAS") has today signed an agreement to sell 80% of its shares in Widerøe's Flyveselskap AS ("Widerøe") to a group of investors consisting of Torghatten ASA, Fjord1 AS and Nordland Fylkeskommune (together referred to as the "Investor Group"). SAS will retain a 20% share in Widerøe but will have an option to transfer full ownership of Widerøe in 2016. >>Les mer

03 mai 2013

Streik kan lamme Widerøe fra onsdag.

WF ansatte( Adressa ) Alle flyavganger med nysolgte Widerøe kan bli kansellert fra onsdag dersom det ikke oppnås enighet med 330 kabinansatte om pensjonsordningen deres. Varselet om plassfratredelse for 312 av totalt 330 medlemmer i Widerøes kabinforening ble meldt inn til Riksmekleren i april. Meklingen starter tirsdag, og dersom partene ikke kommer til enighet innen midnatt tirsdag vil alle flyselskapets avganger bli rammet fra onsdag morgen. >>Les mer

02 mai 2013

Ryanair vil redde græsk turisme.

Ryanair B737 kø( Takeoff ) Lavprisselskabet har præsenteret en redningsplan for transportminister Kostas Chatzidakis. Den går ud på, at Ryanair med sin første base i Grækenland i Chania på Kreta vil vokse til 10 millioner passagerer i 2016. >>Les mer

02 mai 2013

Mini-jumbo war beckons as Boeing starts selling 777X.

boeing-building_sm( Reuters ) - Boeing (BA.N) has started offering its long-awaited 777X long-range jet, paving the way for a 'mini-jumbo' war with European rival Airbus, industry sources said on Wednesday. >>Les mer

02 mai 2013

Widerøe lanserer Bodø-Bergen og Bodø-Tromsø.

q400_2 Widerøe lanserer to nye helårs direkteruter mellom Bergen og Nord Norge. Widerøe har hatt stor pågang fra kunder som ønsker et forbedret rutetilbud mellom Bergen og Nord Norge. Fra 24. juni blir det mulig å reise direkte fra Bergen til Bodø og Tromsø med en flytid på henholdsvis 1t50 minutter til Bodø og 2t 20 minutter til Tromsø. Rutene vil trafikkeres av flytypen DH8-Q400 med 78 seter. >>Les mer

02 mai 2013

Air Traffic Employers’ Association (AGVL) and ver.di reached agreement at pay negotiations for Lufthansa ground staff.

Reuters Lufthansa halerAt the fourth round of wage talks for around 33,000 Lufthansa ground staff in Germany, the Air Traffic Employers’ Association (AGVL) and the ver.di union reached agreement on 1 May. The agreement provides for pay rises differentiated for the first time according to the performances of the different business segments. It is valid for 26 months from 1 February 2013 to 31 March 2015. >>Les mer

30 april 2013

Hava-Is close to strike at Turkish Airlines.

Turkish B737ITF affiliate Turkish Civil Aviation Unions (Hava-İş) has announced strike action in May at every company owned by Turkish Airlines (THY), following the alleged refusal by the company to enter dialogue about the reinstatement of 305 workers sacked when they protested against a proposed strike ban. >>Les mer

30 april 2013

LATAM Airlines mulls capital boost to regain investment grade.

latam logo hi res( Reuters ) - LATAM Airlines Group SA is mulling a capital increase to boost its finances and regain its investment grade, the regional carrier said on Monday, adding it could launch the operation later this year. >>Les mer

30 april 2013

The SAS Group publishes the 2nd interim report on 12 June 2013.

Ny SAS logoOn 8 August 2012, the SAS Group announced that it planned to publish its 2nd interim report on 11 June 2013 for the fiscal year 2012/13. Due to administrative reasons, the SAS Group has decided to change the publication of the second interim report to 12 June 2013. >>Les mer

30 april 2013

Delta Air Lines Announces March Quarter Profit.

DeltaDelta's net profit for the March 2013 quarter was $85 million, or $0.10 per diluted share, excluding special items1. This result is a $124 million improvement year-over-year.  Including $78 million in special items, Delta's GAAP net income was $7 million, or $0.01 per diluted share. Results include $20 million of profit sharing expense in recognition of Delta employees' contributions to the company's financial performance.Delta generated $1.1 billion of operating cash flow and $457 million of free cash flow in the March 2013 quarter, and ended the period with adjusted net debt of just under $11.0 billion. >>Les mer

30 april 2013

Austrian to go sailing in future.

Austrian B767Austrian Airlines is expanding its range of products in the private travel segment. Amongst other products, the largest domestic airline is now also offering sailing trips organised in collaboration with Ecker Yachting and ‘eybl Reisen by ruefa’. Sailing enthusiasts can either book a relaxing swimming holiday on the ship or a more adventure-based package, the ‘Water & Bread Survival trip’, with the Austrian extreme sportsman Christian Schiester. >>Les mer

30 april 2013

Construction of New Facility in Auckland, NZ, Begins.

LSG cateringNeu-Isenburg, Germany – The ground breaking ceremony of the future facility in Auckland on Friday, April 19, marked the beginning of a new era for LSG Sky Chefs’ long-standing operations in New Zealand, and the company’s strategicpartnership with the country’s national airline, Air New Zealand. >>Les mer

30 april 2013

Ryanair fra Rygge og Torp til Kanariøyene.

Reuters Ryanair( Boarding ) Ryanair starter vinterflyvninger til Gran Canaria og Tenerife fra Moss lufthavn Rygge og til Tenerife fra Torp Sandefjord. Det blir totalt åtte ukentlige rundturer mellom de to Oslofjordflyplassene og Kanariøyene. Flyvningene starter i oktober og varer ut mars neste år. >>Les mer

30 april 2013

Norwegian snuser på polske LOT.

LOT_787_takeoff_med__thumbnail( DN ) Det statlige polske flyselskapet LOT er i økonomiske problemer, og må selges. Trolig billig. Norwegian-sjef Bjørn Kjos er i ferd med å innhente informasjon om selskapet for muligens å legge inn et bud, skriver Dagens Næringsliv. >>Les mer

30 april 2013

Ryanair-sjefen: - Lover å gjøre Olav Thon enda rikere.

( DN ) Hotellkonge Olav Thon, som også eier 40 prosent av Rygge flyplass, kan ikke forstå kritikken mot Ryanair. Nå lover Ryanair-sjef Michael O´Leary å satse enda mer på Norge - og gjøre Olav Thon til en enda rikere mann. >>Les mer

29 april 2013

Norwegian etablerer irsk skuffeselskab.

Norwegian 787-8_sonja_left_new_large( Check-in.dk ) En irsk advokatvirksomhed har for fire uger siden registreret et skuffeselskab kaldet Norwegian Air International Limited. Det er angiveligt det selskab, der skal varetage en mulig irsk indregistrering af Norwegians langdistancefly. >>Les mer

29 april 2013

CPH satser på kineserne med guides, kort og APP.

KastrupDer er rift om de velhavende kinesere, der rejser til Europa på ferie og forretning. Derfor har Københavns Lufthavn blandt andet ansat kinesiske guides og lavet kinesisk hjemmeside med wayfinding. Og mere er på vej for at få kineserne til at føle sig velkomne i Danmark. >>Les mer

29 april 2013

Norwegian-pilot død kort før afgang.

Norwegian NOG( Ekstra Bladet ) En pilot døde kort før afgang til Aalborg efter et ildebefindende. Det var noget af en tragisk hændelse, som flypassagerer og kolleger i et Norwegian fly blev vidner til i går i et fly fra Malaga til Aalborg. >>Les mer

28 april 2013

Part of 9/11 plane landing gear found in lower Manhattan.

9:11 1(Reuters) - A piece of landing gear believed to be from one of the commercial airplanes that crashed into the World Trade Center on Sept. 11, 2001, has been discovered wedged between two lower Manhattan buildings, police said on Friday. The piece of landing gear discovered in a narrow alleyway behind 51 Park Place and 50 Murray Street in Manhattan's financial district includes a "clearly visible" Boeing identification number, according to a New York City Police spokesman. >>Les mer

26 april 2013

Financial performance in January–March 2013.

Finnair A330 Finnair’s turnover in the period under review was largely unchanged from the corresponding period in 2012, totalling 593.2 million euros (591.8). Capacity grew by 0.8 per cent year-on-year. Operational costs excluding fuel costs totalled 446.3 million euros (452.6). Fuel costs, including hedging and costs incurred from emissions trading, were 169.4 million euros (167.6). Personnel costs declined by 9.9 per cent to 102.1 million euros (113.4) due to the personnel reductions implemented after the comparison period, but part of the costs previously included in personnel costs are now seen in the costs for outsourced catering and maintenance services. >>Les mer

26 april 2013

REGIONAL AUSTRALIA BENEFITS FROM QANTAS-EMIRATES TRAFFIC BOOST.

Emirates and Qantas 1_tcm133-1079666Regional Australia is set to benefit from increased international visitors as the Qantas -Emirates network delivers on its promise to boost inbound tourism. Outside the city gateways, regional centres such as Cairns, Coffs Harbour and Hobart are showing positive initial signs as new destinations on the Emirates network. Since selling on the joint network began in January, Emirates customers from the United Kingdom, Europe, North Africa, South East Asia and the Middle East have purchased an average of three times more fares to leading regional centres including Hobart, Coffs Harbour and Cairns than under the previous partnership. >>Les mer

26 april 2013

Union threatens Lufthansa with further strikes in wage dispute.

Reuters Lufthansa haler( Reuters ) - A German trade union has threatened Lufthansa (LHAG.DE) with another round of strikes if the airline fails to present a better pay offer when wage talks resume next week. ""If Lufthansa continues to refuse to present a negotiable offer that secures jobs and increases wages appropriately, there will be more strikes," Verdi wage negotiator Christine Behle said on Friday. >>Les mer

26 april 2013

Irsk landing.

( DN ) Det blir en tung kamp å sikre norsk tarifflønn på internasjonale langdistanseflyvninger. En skal ha tungen rett i munnen for å følge med på den geografiske stolleken i lavprisselskapene. >>Les mer

26 april 2013

China’s CAS signs GTA with Airbus for 60 aircraft.

airbus-generic-logo1( Airbus ) China Aviation Supplies Holding Company (CAS) has signed a General Terms Agreement (GTA) with Airbus for the purchase of 60 Airbus aircraft, which includes 42 A320 Family aircraft and 18 A330 aircraft. >>Les mer

26 april 2013

Results for the three months ended 31 March 2013.

Heathrow haler Heathrow passenger traffic up 1.8% to a Q1 record of 16.0 million. Terminal 5 voted world’s best terminal again as passenger satisfaction reaches record levels. Revenue up 6.1% reflecting increased traffic and higher tariff. Adjusted EBITDA up 10.4% supporting Heathrow’s substantial investment programme. Debt reduced due to Stansted disposal. Civil Aviation Authority to publish shortly initial price cap proposals for next regulatory period.  >>Les mer

26 april 2013

Tull om boikott av Norwegian.

Vegard_Einan_II_utsnitt_3929_1B4360_160x120jpgNestleder i Parat Vegard Einan avviste torsdag spørsmålet om å boikotte Norwegian. Einan mener de som vil boikotte Norwegian ikke har forstått hva som er forskjellen på Ryanairs lovbrudd og Norwegians ønske om å endre regelverket. >>Les mer

25 april 2013

Parat Luftfart har passert 4000 medlemmer.

Jan Levi pressebilde svart hvittParat Luftfart har vokst kraftig det siste året. Medlemstallet er nå 4200, noe leder Jan Levi Skogvang er veldig fornøyd med. Dermed befester Parat Luftfart sin posisjon som norges største bransjeorganisasjon for ansatte i luftfarten. "Vi er veldig fornøyde med økningen i antall medlemmer. Det jobbes hardt mot både arbeidsgivere og myndigheter. I en beinhard bransje er det viktig å ha en seriøs og tilstedeværende organisasjon i ryggen. Medlemmene ser at Parat Luftfart er den organisasjonen som er nettopp det". Samtidig advarer Skogvang mot trendene innen bransjen. "De stadige endringene i bransjen gjør at det å være organisert er viktig. Da er det hyggelig  se at vi er det naturlige valget for ansatte i luftfarten".  >>Les mer

25 april 2013

Norwegian vil flagge ut til Irland.

Norwegian 787-8_sonja_left_new_large( e24 ) Norwegian vil flagge ut til Ryanairs hjemland Irland for å benytte personell med asiatisk lønns- og arbeidsvilkår. Luftfartstilsynet behandler nå saken. >>Les mer

25 april 2013

Croatia seeks partner for struggling airline, malaise regional.

Croatia Airlines A319( Reuters ) Croatia is looking to sell a stake in troubled Croatia Airlines, joining the regional struggle to keep small and ailing carriers in the former Yugoslavia in the air. Since being formed after Croatia gained independence in 1991, the almost entirely state-owned flag carrier has largely survived on government subsidies to keep it airborne in the face of competition from larger budget airlines. >>Les mer

25 april 2013

Ethiopian Airlines to resume Dreamliner flights-sources.

( Reuters ) - Ethiopian Airlines is set to become the world's first carrier to resume flying Boeing Co's 787 Dreamliner passenger jets, with a commercial flight on Saturday to neighbouring Kenya, two airline sources said. >>Les mer

25 april 2013

Flying start for SAS app.

SAS app videoOn April 9, SAS launched its new app which can be used to book trips to all its destinations directly on a smart phone or tablet device. SAS customers can now easily book, check in, choose a seat on board and receive their mobile boarding pass on their phone or device. The SAS app has already been downloaded nearly 100,000 times and is ranked as the no 1 free app in Sweden, Denmark and Norway. This is just one of the ways in which SAS is continuing to create innovative solutions that make traveling easier for its customers. >>Les mer

25 april 2013

Så mye tjener de kabinansatte.

( DN ) Flyselskapene kutter til benet i jaget etter å tilby kundene stadig billigere billetter. >>Les mer

25 april 2013

Gate Gourmet dømt til å betale millionerstatning.

GG søksmåljpgParat vant, på vegne av sine medlemmer, saken mot Gate Gourmet i Øvre Romerike tingrett. Gate Gourmet må betale en økonomisk erstatning på 6 millioner kroner til 25 tidligere ansatte som følge av diskriminering knyttet til fagforeningstilhørighet. >>Les mer

25 april 2013

Norwegian får blankt avslag fra Regjeringen.

norwegian_logo_rgb(Aftenposten ) - Det er synd at Norwegian gjør dette, men det er ikke aktuelt for meg å inngå kompromisser som kan sette norske lønns- og arbeidsvilkår på spill, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt om flyelskapets ønske om å få lov til å fly med irskregistrerte fly i Norge. >>Les mer

23 april 2013

Aircraft air quality.

ITF Contaminated Air Education - Cabin Crew Checklist: a look at the problem of aircraft air contamination. Contaminated air inside aircraft is a real concern for us all, as aviation workers and trade unionists. The ITF is determined to do what it can to address this problem, and as part of that effort we have launched these new web pages at www.cabinairquality.org where you can see a new film on the subject, find advice, and download materials to help you find out more and publicise the problem. >>Les mer

22 april 2013

Norwegian etablerer nytt fraktselskap.

Norwegian flyfraktNorwegian har etablert et eget fraktselskap. Selskapet skal koordinere og utnytte kapasiteten i hele rutenettet til flyselskapet ved å knytte til seg flere samarbeidspartnere. Norwegian Cargo AS er et Norwegian-selskap som skal administrere de forskjellige internasjonale markedene via et bredt nettverk av General Sales Agents-avtaler (GSA). Markedet internt i Norden vil bli håndtert direkte av selskapet, noe som åpner muligheten for flere direkte avtaler. >>Les mer

22 april 2013

LO bistår YS og Parat i Ryanair-saken.

Handel og Kontor vil bistå i søksmålet Parat har fremmet på vegne av Alessandra Cocca. Ryanair er saksøkt for usaklig oppsigelse og saken vil avklare spørsmålet om hvilken domstol som skal behandle saken og hvilket lovvalg som gjelder. >>Les mer

22 april 2013

Finnair has sold its shareholding in Norwegian for approximately 53 million euros and records a capital gain of approximately 34 million euros.

Finnair haleFinnair has sold today its entire holding of 1,649,862 shares, representing 4.69% of total shares, in Norwegian Air Shuttle ASA (Norwegian). The shares were sold for approximately 53 million euros, and Finnair's capital gain for the transaction totalled approximately 34 million euros. It will be recorded as financial income in Finnair's second quarter 2013 accounts. >>Les mer

22 april 2013

airberlin and JatAirways are planning codeshare agreement.

airberlin_logo_rotairberlin and JatAirways, the national carrier of Serbia, are planning a codeshare agreement, which will be put in place in the course of this summer. The agreement is aimed at collaboration between the two airlines on selected routes within Europe and to the United States of America. >>Les mer

22 april 2013

Streik ved lufthavnene i Brønnøysund, Svolvær, Vardø , Vadsø, Mehamn og Honningsvåg.

WF ogo( Widerøe ) På grunn av konflikt mellom NHO Luftfart og Luftfartens Funksjonærforening, har våre agenter i Brønnøysund og Svolvær vært i streik siden hhv. 12. mars og 30. mars, mens Vardø og Vadsø ble rammet f.o.m 12. april. 16.april ble også Mehamn og Honningsvåg tatt ut i streik. >>Les mer

22 april 2013

Air Canada Provides First Quarter Preliminary Results and Updated Full Year 2013 Guidance.

Air CanadaAir Canada is issuing this news release pursuant to its obligations under applicable Canadian securities laws to enable it to disclose this information in meetings as it explores a range of debt financing opportunities. Air Canada does not intend to continue to provide preliminary results or to provide guidance for future periods in respect of RASM, EBITDAR, operating income, net income, adjusted net income and adjusted net debt. >>Les mer

22 april 2013

Lufthansa grounded by strike at German airports.

Lufthansa streik( Reuters ) - Lufthansa (LHAG.DE) was virtually grounded on Monday, Germany's largest airline cancelling nearly all of its flights because of a second strike in a month over workers' pay. Lufthansa scrapped 1,700 flights, leaving only about 30 running, after all-day strike action was announced at Germany's biggest airports, including Frankfurt, Munich and Hamburg. >>Les mer

22 april 2013

Ryanair Extends Reserved Seating To 8 Rows.

Ryanair-3_4019_40063C_160x120jpgRyanair , Europe’s only ultra-low cost carrier (ULCC), today (22 Apr) announced an extension of its reserved seating service, moving from 6 to 8 rows on all aircraft with the addition of rows 32 & 33, which will allow up to 45 passengers per flight to pre-book their preferred seats on 8 reserved rows (1, 2, 5, 15, 16, 17, 32 & 33). >>Les mer

22 april 2013

Svært gode søkertall til flygelederstudiet.

Flygeleder( Avinor ) Rekrutteringen av kandidater til flygelederstudiet har gått svært bra i år. Til sammen har 798 søkt om studieplass for å BLI FLYGELDER. -I fjor fikk vi inn totalt 536 søkere. Vi er svært fornøyd med å havne på 798 i år. Ut fra dette skal vi ha svært gode muligheter til å nå årets mål om å finne 28 gode kandidater, sier sjef for utdanning og trening i Avinors flysikringsdivisjon, Jesper Krogh. >>Les mer

22 april 2013

Israeli airlines stay grounded, strike to shut airport Tuesday.

EL AL( Reuters ) - Flights at Israeli flag carrier El Al and two smaller airlines remained grounded for a second straight day on Monday due to a strike by workers protesting against a new open skies deal with Europe which they fear could cost them their jobs. >>Les mer

22 april 2013

Øver for å takle vulkanutbrudd.

Vulkan 2(Luftfartstilsynet) 23. og 24. april 2013 holdes det en europeisk fellesøvelse som skal teste nasjonale prosedyrer og beredskapsplaner i forbindelse med vulkanutbrudd og vulkansk aske i luftrommet. >>Les mer

19 april 2013

Flybe estimates profit at lower end of its expectations.

flybe175_thumb( Reuters ) - British carrier Flybe Group Plc said underlying loss for the full year would be at the lower end of its previous expectations and revenue growth would be relatively muted.Flybe, Europe's largest regional airline, said revenue for the year ended March 2013 would be in line with the year earlier, at the lower end of its previous forecast. >>Les mer

19 april 2013

Lufthansa workers to strike on Monday over pay.

Lufthansa Cabin CrewFRANKFURT, April 19 ( Reuters ) - Trade union Verdi has called on thousands of workers at German airline Lufthansa to go on strike on Monday to increase pressure on management in pay negotiations. Verdi, representing about 33,000 employees, described a pay offer put forward by Lufthansa management on Wednesday as "scandalous" and said that it would represent a drop in pay in real terms over the next 12 months. >>Les mer

19 april 2013

Iberia vil skære endnu dybere.

Iberia Aviones en Madrid-Barajas_thumbnail( Takeoff ) Det spanske flyselskab vil nu skære 18% i lønningerne til piloter og kabinepersonale og 11% for jordpersonalet. Nedskæringerne er fire procentpoint højere end de nedskæringer, der indgik i forhandlingerne tidligere. >>Les mer

19 april 2013

Widerøe-ansatte saksøker fagforening.

WF ogo( NRK ) 18. mars kalte Luftfartens Funksjonærforening (LFF) navngitte Widerøe-ansatte streikebrytere og offentligfjorde navnene deres. Nå saksøker Widerøe LFF for ærekrenkelse. >>Les mer

18 april 2013

Norwegian forbedrer resultatet med 238 millioner.

NAS B737Norwegian legger i dag frem et kvartalsresultat før skatt som er 238 millioner kroner over fjoråret og ett av selskapets beste førstekvartalsresultat. Kvartalet er også preget av god trafikkvekst og internasjonal ekspansjon, og ikke minst en kraftig reduksjon i kostnader som styrker konkurranseevnen i en internasjonal bransje med sterk konkurranse. >>Les mer

18 april 2013

Tilsyn med Ryanair i april.

paratParat, LO og Norsk Flygerforbund møtte i dag Samferdselsdepartementet og Arbeidsdepartementet for å diskutere manglende samarbeid i norsk luftfart. Førstesekretær i LO, Trine Lise Sundnes, sier hun forventer tilsyn av Ryanair nå i april. >>Les mer

18 april 2013

Støtter Parats kamp mot Ryanair.

Safe_Logo_3614_40D939_160x120jpgForbundsstryet i SAFE har vedtatt en støtteerklaæring til Parat i søsterforbundets kamp mot sosial dumping i flyselskapet Ryanair. Med støtteerklæringen følger også en symbolsk bevilgning til arbeidet for ansattes faglige rettigheter i Ryanair. >>Les mer

17 april 2013

SAS and Turkish Airlines commence code-share partnership.

SAS vingeSAS and Star Alliance partner Turkish Airlines are today entering into a code-share agreement that offers Scandinavian travelers easy access to six destinations in Turkey. As of today, SAS customers are able to book Turkish Airlines operated flights with a SK flight code on www.flysas.com (or with a travel agency) from Copenhagen, Oslo, Stockholm, Gothenburg, Helsinki, Aalborg and Billund to Istanbul and further on to Ankara, Antalya, Bodrum, Dalaman and Izmir. In addition, Turkish Airlines will add their code to more than 20 destinations in Scandinavia and Finland. >>Les mer

17 april 2013

Survey: Copenhagen Airport has the best security in the world.

Kastrup med tårn(epn.dk) Copenhagen Airport is rated first place for security and is looking to improve on both security and service through a pair of new initiatives. Not only is Copenhagen Airport the largest in Scandinavia, it is the best in the world. Well, at least when it comes to airport security, according to a survey of over 12 million travellers. >>Les mer

17 april 2013

Singapore Changi Airport is named the World's Best Airport at the 2013 Skytrax World Airport Awards.

Singapore Changi Airport is named as the World's Best Airport at the 2013 Skytrax World Airport Awards held at the Passenger Terminal EXPO in Geneva. It is the fourth time Changi Airport has achieved this top prize, last claiming victory back in 2010. >>Les mer

17 april 2013

737 Inspections: FAA Orders Examinations Of More Than 1,000 Boeing Jets.

Norwegian_SUNSET2( Huff Post ) The Federal Aviation Administration (FAA) has ordered an inspection of more than 1,000 U.S.-registered Boeing 737 jets to examine the tail planes for a potentially faulty part, which it said could cause pilots to lose control of the aircraft if it failed. >>Les mer

17 april 2013

easyJet introduces new, ergonomically-designed, lightweight seat on all new aircraft.

easyJet_sl3510 2_kleineasyJet, the UK's largest airline, is today introducing new, lightweight and more comfortable seats onboard all of its new aircraft. The first of 14 new aircraft with the new seats onboard is being delivered today with the remainder due for delivery between now and the end of next summer. >>Les mer

17 april 2013

Streik ved lufthavnene i Brønnøysund, Svolvær, Vardø , Vadsø, Mehamn og Honningsvåg.

WF ogo( Widerøe ) På grunn av konflikt mellom NHO Luftfart og Luftfartens Funksjonærforening, har våre agenter i Brønnøysund og Svolvær vært i streik siden hhv. 12. mars og 30. mars, og fra 12. april også våre agentstasjoner i Vadsø og Vardø. F.o.m 16.april tas også våre agentstasjoner i Mehamn og Honningsvåg ut i streik. >>Les mer

16 april 2013

Ny radar for luftrommet over Oslo.

VardaasenRadar (1 of 1)_tcm181-156114( Avinor ) Natt til 16. april setter Avinor en ny radar for luftrommet over Oslo i drift. Radaren, på Vardåsen i Nannestad kommune, skal erstatte Haukåsen radar i Oslo kommune som skal vurderes for oppgradering. Avinor moderniserer infrastrukturen rundt Oslo Lufthavn for å håndtere flytrafikken i årene fremover. I forbindelse med at den nye radaren tas i bruk, vil det kunne bli noen forsinkelser i morgentrafikken tirsdag morgen.  >>Les mer

16 april 2013

New Equipment Brand Launched.

LSG cateringNeu-Isenburg, Germany – LSG Sky Chefs , the world’s largest provider of quality in-flight catering, today unveiled “ SPIRIANT ,” a new brand for its worldwide in-flight equipment business area, at its booth at the World Travel Catering Expo (WTCE) in Hamburg. >>Les mer

16 april 2013

Ønsker ingen innblanding.

DSC_0088( Rogalandsavis ) Flyselskapene og deres ansatte er svært misfornøyde med at regjeringen holder dem utenfor i arbeidet med morgendagens lovverk for luftfarten. – Den siste tidens hendelser viser at regjeringen ikke har peiling på hva som foregår i luftfarten. Da er det svært uheldig at dette arbeidet skal gjøres av et lukket myndighetsorgan, sier nestleder Vegar Einan i Parat til NTB. >>Les mer

16 april 2013

Krever skatt fra Ryanair-ansatte.

sigbjorn_johnsen_v_133x180( DN ) Finansminister Sigbjørn Johnsen griper inn i Ryanair-saken. Finansministeren gjør det klart at Ryanair-sjef Michael O'Leary tar feil når han hevder at hans medarbeidere som bor i Norge skal skatte til Irland. Norske skattemyndigheter vil kreve dem for skatt i Norge, melder NRK Dagsrevyen. >>Les mer

16 april 2013

Ny sikkerhetskontroll på Værnes.

sikkerhetskontroll trondheim_161_tcm181-156122( Avinor ) Tirsdag 16. april åpnet Avinor og Trondheim lufthavn Værnes en ny og utvidet sikkerhetskontroll. Større og mer luftige lokaler, sammen med økt kapasitet og ny teknologi skal bidra til at opplevelsen for de reisende blir bedre. >>Les mer

16 april 2013

AMR files bankruptcy exit plan in step towards merger with US Airways.

Credit- Reuters:Mike Stone( Reuters ) - AMR Corp, the parent company of American Airlines, filed formal plans to exit bankruptcy on Monday, bringing its proposed $11 billion merger with US Airways Group closer to reality. The reorganization plan, which details some executive compensation and outlines measures for creditors and shareholders, is a necessary step before the two companies can come together to create the world's largest airline. The plan requires both court and creditor approval. >>Les mer

15 april 2013

Norwegian med ny langrute fra Oslo til Fort Lauderdale.

Ft LauderdaleNorwegian lanserer Fort Lauderdale i Florida som ny destinasjon fra Oslo. Dette er selskapets tredje langdistanserute fra den norske hovedflyplassen, og innebærer at Norwegian nå er det selskapet med flest direkte langdistanse-destinasjoner ut fra OSL. -Markedet for langdistanseflygninger har i altfor lang tid vært preget av høye billettpriser og lite fleksibilitet. Den gode mottakelsen Norwegians ruter til New York og Bangkok har fått, viser at det er et stort behov for flere gode tilbud til USA og Asia, sier administrerende direktør Bjørn Kjos. >>Les mer

15 april 2013

Hjertesyke vil ha boikott.

( Dagsavisen ) RYANAIR: Dårlige arbeidsforhold og sultne og slitne kabinansatte kan utgjøre en helserisiko for hjerte- og lungesyke flypassasjerer som kan få plutselig behov for rask hjelp i lufta. >>Les mer

15 april 2013

Lion Air crash pilot felt jet "dragged" from sky.

LION Air K65561_th( Reuters ) - The pilot whose Indonesian jet slumped into the sea while trying to land in Bali has described how he felt it "dragged" down by wind while he struggled to regain control, a person familiar with the matter said. >>Les mer

15 april 2013

FIMI fund to acquire up to 47 pct of Israel's El Al Airlines.

EL AL( Reuters ) - The FIMI fund agreed to invest up to $75 million in El Al Israel Airlines in return for up to 47 percent of the flag carrier, Israel's largest private investment fund said on Sunday. >>Les mer

15 april 2013

Flagger trolig ut deler av Norwegian, sier Kjos.

Bjørn Kjos i SKY-kabin_smil( Aftenbladet ) Norwegian-sjef Bjørn Kjos sier at han trolig flagger ut deler av flyselskapet når regjeringen nå sier nei til ansette personale på asiatiske vilkår. - Ubetenksomt, sier Kjos etter at regjeringen onsdag sa nei til å lempe på kravene som stilles til utenlandske ansatte på norske fly. >>Les mer

15 april 2013

Forsinket gjennomføring av forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer - Regulation on Aircrew.

Luftfartstilsynet har tidligere informert om arbeidet med gjennomføring av nye sertifiseringsbestemmelser for besetningsmedlemmer - Regulation on Aircrew. I informasjonen overfor blant annet flyselskaper, skoler, piloter og andre besetningsmedlemmer er det lagt vekt på at ikrafttredelsesdato for nytt regelverk vil være 8. april 2013. Regelverkets ikrafttreden er dessverre utsatt inntil videre. >>Les mer

15 april 2013

- Flyet kan hackes med mobilen.

( Nettavisen ) Men det er antagelig én livsviktig detalj som hindrer at det skjer. Forsker i sikkerhetsselskapet N.Runs og tidligere pilot Hugo Teso har skapt røre på internett de siste dagene etter et foredrag på konferansen «Hack In The Box» i Amsterdam. >>Les mer

15 april 2013

Ducati CEO in pole for Alitalia's top seat -reports.

a330200-alitalia( Reuters ) - Gabriele Del Torchio, chief executive of Italian motorcycle maker Ducati, is the front-runner to take on the driver's seat at loss-making airline Alitalia, Italian newspapers reported on Saturday. Alitalia's former chief executive Andrea Ragnetti quit after only a year in the job in February as the struggling airline company reported a net loss of 280 million euros ($367 million) in 2012. >>Les mer

15 april 2013

SAS vant app-kappløpet mot Norwegian.

SAS _ Norwegian( Aftenbladet ) Mens de store internasjonale flyselskapene for lengst har lansert sine apper som gjør det mulig å bestille flybilletter på mobiltelefonen, har verken Norwegian eller SAS klart å levere denne servicen overfor sine reisende. Før nå. >>Les mer

14 april 2013

Folkemøte om Moss lufthavn.

( Moss Avis ) 29. april blir det folkemøte i Rygge om den nye konsesjonssøknaden for Moss lufthavn. >>Les mer

14 april 2013

Parat dokumenterer.

Ryanair-3_4019_40063C_160x120jpgParat har saksøkt Ryanair for å få slått fast at det er norsk arbeidsmiljølov som gjelder i Norge. Statsminister Jens Stoltenberg er blitt grillet om Ryanair-saken i Stortinget og det er sendt brev til Samferdselsdepartementet og Arbeidsdepartementet med krav om at Arbeidstilsynet umiddelbart må ta tilbake ansvaret fra Luftfartstilsynet. >>Les mer

13 april 2013

Starter direkterute fra Oslo til Florida.

Norwegian 787-8_sonja_left_new_large( VG Nett ) Gardermoen får direkterute til Florida. Norwegian begynner å fly dit like før jul. Fort Lauderdale, ikke langt fra Miami, blir Norwegians fjerde langdistanserute fra Gardermoen - etter New York, Bangkok og Dubai (vinteren). >>Les mer

13 april 2013

Judge denies $20 million severance to outgoing AMR chief.

( Reuters ) - A judge has rejected a proposed severance package of nearly $20 million for Thomas Horton, the chairman and chief executive officer of American Airlines parent AMR Corp, saying the payout was not allowed under federal bankruptcy law. >>Les mer

12 april 2013

Verdens første teateroppsetning på et Norwegian-fly.

Norwegian interiørDet kan være duket for en aldri så liten verdensrekord når ”Peer Gynt” skal spilles 10.000 meter over bakken – om bord på et Norwegian-fly. 2. mai vil ”Peer Gynt” utspille seg om bord på Norwegians rute DY624 mellom Oslo og Bergen. Teateropplevelsen starter på Oslo lufthavn Gardermoen, fortsetter om bord og runder av på Bergen Lufthavn Flesland. >>Les mer

12 april 2013

Øystein Stray Spetalen's sanne ansikt.

( Na24 ) - Michael O'Leary er min store helt i internasjonal næringsliv. Akkurat som Bjørn Kjos har han hatt suksess «against all odds», sier Spetalen. >>Les mer

12 april 2013

Qatar Airways hopes its Dreamliners fly again in April.

qatar airways logo white on purple( Reuters ) - Qatar Airways Chief Executive Officer Akbar Al Baker said he hopes that all five of the airline's Boeing 787s will be back in service by the end of April, as confidence grows in the industry that regulators may be close to declaring the jet safe. >>Les mer

12 april 2013

Minister stopper omstridt fly.

Nick-Haekkerup3_275( epn.dk ) Forsvarskommandoen har nu gennem DSV bedt Small Planet Airlines om at dokumentere deres sikkerhedscertifikater og lønforhold for piloterne. »Som socialdemokratisk minister vil jeg ikke risikere, at jeg er med til at skabe løndumping. Der skal være ordentlige arbejdsforhold, når vi flyver med vores soldater,« siger Nick Hækkerup. >>Les mer

12 april 2013

Tar Ryanair til Høyesterett om nødvendig.

Ryanair fra siden(DN) Fagforeningen Parat er forberedt på en årelang kamp mot Ryanair. - Dette kommer til å bli en lang kamp, sier Vegard Einan til DN.no . >>Les mer

11 april 2013

Oljefondet satser penger på Ryanair.

Reuters Ryanair( DN ) Statens pensjonsfond utland hadde ved utgangen av 2012 aksjer for mer enn 632 millioner kroner i Ryanair Holdings PLC, morselskapet som eier Ryanair. Statens pensjonsfond utland, også kjent som Oljefondet, eier 1,26 prosent av aksjene i Ryanair Holdings, skriver Klassekampen. >>Les mer

11 april 2013

IAG chief says won't merge Spanish airline Vueling with Iberia.

Willie_Walsh( Reuters ) - International Airline Group will not merge Spanish low-cost airline Vueling with its Iberia unit if its takeover bid is successful, IAG's chief executive Willie Walsh said on Wednesday.The board of Vueling on Tuesday unanimously recommended shareholders accept an improved offer of 9.25 euros per share from IAG. >>Les mer

11 april 2013

India's Kingfisher submits plan to regulator to restart airline: CEO.

kingfisher a320 air-to-air hi res( Reuters ) - India's grounded Kingfisher Airlines (KING.NS) has submitted a plan to the country's aviation regulator to restart operations, asking for its license to be renewed with the help of funds from its parent UB Group, its Chief Executive said on Wednesday. >>Les mer

11 april 2013

Airlines in the Lufthansa Group further improve utilisation of their aircraft.

Reuters Lufthansa haleAll the airlines in the Lufthansa Group profited in the first quarter of the year from improved capacity steering and, as expected lifted the utilisation of their aircraft in comparison with the year-earlier level. The Lufthansa Group raised the seat load factor in passenger traffic by 1.9 percentage points year-on-year to 76.1 per cent. The cargo load factor rose by 0.6 percentage points to 70.5 per cent. >>Les mer

11 april 2013

– Folk velger Ryanair på grunn av pris.

– Det er vanskelig å hakke hull på en så solid forretningsmodell som Ryanair har. Vi må huske at det er mest Parat og SAS som står for kritikken. Og det er heller ikke første gang konkurrentene roper, sier Tandberg til FB . >>Les mer

11 april 2013

Ryanair hasteinnkaller til pressekonferanse.

Michael OLeary( Moss Avis ) Med toppsjef Michael O' Leary i front, har Ryanair hasteinnkalt til pressekonferanse på Moss lufthavn Rygge i ettermiddag. Pressekonferansen kommer i kjølvannet av en meget sterk kritikk mot Ryanair for å la sine ansatte jobbe på slavekontrakter. >>Les mer

11 april 2013

Parat uten tillit til Luftfartstilsynet.

paratParat har i dag skrevet brev til samferdselsministeren og arbeidsministeren for umiddelbart å få tilbakeført tilsynet i luftfarten til Arbeidstilsynet. Vegard Einan begrunner dette med hensynet til de ansattes arbeidsmiljø og sikkerheten i norsk luftfart. >>Les mer

10 april 2013

Kundetilfredsheden daler hos SAS.

SAS check in( epn.dk ) Det er ikke mange måneder siden, at tilfredsheden var større end længe. Så sent som i november satte SAS rekord med den højeste kundetilfredshed i mere end et årti, men siden da er kundetilfredsheden dalet mærkbart. >>Les mer

10 april 2013

Spain's Vueling accepts takeover bid from IAG.

A320_VUELING_03( Reuters ) - The board of Spanish low-cost airline Vueling (VULG.MC) on Tuesday unanimously recommended shareholders accept an improved takeover offer of 9.25 euros per share from International Airline Group. >>Les mer

10 april 2013

Den grønne boken som nesten tok livet av SAS.

SAS B737-700( DN ) I SAS har det lenge eksistert en grønn bok, på flere hundre sider, med et innhold så langt unna arbeidsvilkårene for kabinansatte i Ryanair som det er mulig å komme. >>Les mer

10 april 2013

Transatlantic flights 'to get more turbulent'.

( BBC ) Flights across the North Atlantic could get a lot bumpier in the future if the climate changes as scientists expect. Planes are already encountering stronger winds, and could now face more turbulence, according to research led from Reading University, UK. >>Les mer

10 april 2013

- Myndighetene aksepterer slavekontrakter.

Vegard Einan( e24 ) Parat-nestleder Vegard Einan venter fortsatt på svar etter at han leverte et brev om arbeids-forholdene i Ryanair direkte til statsminister Jens Stoltenberg (Ap) i oktober i fjor.YS-organisasjonen Parat mener at norske myndigheter lukker øynene og aksepterer utnytting av ulovlig innleid arbeidskraft på Rygge. >>Les mer

10 april 2013

SAS: – Ryanair øydelegg norsk luftfart.

( NRK ) SAS langar ut mot norske styresmakter for å ha følgt for dårleg med på Ryanair si verksemd i Noreg. I går avslørte NRK at lågprisselskapet kan ha brote norsk lov på fleire punkt. Ryanair betalar i dag skatt til Irland og ikkje til den norske staten fordi flya er registrerte i Irland. >>Les mer

10 april 2013

Stoltenberg: – Tar Ryanair-problematikk på største alvor.

Jens_Stoltenberg_ingressbilde_i_mal_2852_N59142_160x120jpgDette svaret skal Statsminister Stoltenberg ha kommet med i dagens spørretime, ifølge Dagens Næringsliv . Parat / Parat Luftfart har i lang tid prøvd å få myndighetene til ta ansvar og rydde opp, uten å få respons. Nå har pressen fått "blod på tann" og begynt å stille kritiske spørsmål rundt Ryanair og bl.a deres behandling av ansatte. Nå er det opp til Statsmininster Stoltenberg å gjøre noe og ikke bare prate om det.  >>Les mer

10 april 2013

AUF oppfordrer til Ryanair-boikott.

Eskil Pedersen( DN ) AUF-leder Eskil Pedersen oppfordrer til folkelig boikott av flyselskapet Ryanair, og han mener oljefondet bør trekke seg ut av selskapet. AUF-lederen understreker at han ikke ønsker et politisk vedtak om boikott. >>Les mer

09 april 2013

Samarbejde skal forbedre ankommende bagage.

IMG_0278 Københavns Lufthavn er gået sammen med lufthavnens handlingselskaber om at forkorte procestiden for den ankommende bagage. Målet er hurtigere og mere stabil bagageudlevering, så passagererne bliver mere tilfredse.  Københavns Lufthavn er gået sammen med lufthavnens tre handlingselskaber SAS Ground Handling (SGH), Novia og Copenhagen Flight Services (CFS) – de selskaber, der bl.a. håndterer bagagen i lufthavnen – om et projekt, der skal forbedre den ankommende bagage.   >>Les mer

09 april 2013

SAS and Jet Time sign Letter of Intent.

Jet time haleSAS and Jet Time have signed a Letter of Intent to enter into an agreement on the wet lease of four factory-newATR72-600s. The intention is to enter into an agreement for 36 months, so that the new aircraft can be used on routes from Copenhagen and Stockholm in the SAS winter timetable 2013-14 and summer timetable 2014. >>Les mer

09 april 2013

Icelandair to launch Newark service.

icelandairgroup_icelandairQuincy, MA, April 8, 2013 – Icelandair is pleased to announce it will begin scheduled service from Newark Liberty International Airport (EWR) on October 28, 2013. Icelandair has served the New York City market for over 60 years with flights to and from John F. Kennedy International (JFK) and will continue to do so. The Newark flights will supplement the JFK service and will operate four times per week on Mondays, Tuesdays, Thursdays and Saturdays. >>Les mer

09 april 2013

U.S. airline complaints take off; can flyers fight back?

( REUTERS ) - Consumer complaints against U.S. Airlines rose sharply in 2012, even as the carriers claimed a better record of on-time arrivals and luggage handling.Those disparate findings, from a report released on Monday,highlight the continuing tug of war between an industry struggling to find ways to make money and a traveling public often unhappy with those choices. >>Les mer

09 april 2013

Ryanair Opens 3 New Bases At Eindhoven, Krakow & Zadar.

Ryanair B737 køRyanair , Europe’s only ultra-low cost carrier (ULCC), today (4 Apr) celebrated the opening this week of its new bases at Eindhoven, Krakow and Zadar, bringing Ryanair’s European base network to 54, with an additional 3 bases set to open at Chania (Greece), Fez and Marrakech (both Morocco) by the end of April. >>Les mer

09 april 2013

Construction begins on Airbus’ U.S. Assembly Line.

airbus-generic-logo1Airbus manufacturing in the United States advanced another step closer to reality today in Mobile, Alabama, as construction of the company’s A320 Family Assembly Line officially began. During a groundbreaking ceremony at the Mobile Brookley Aeroplex, Airbus President and CEO Fabrice Brégier acknowledged the significance of the U.S. facility to Airbus’ global growth. >>Les mer

09 april 2013

2,7 miljoner resenärer vid Swedavias flygplatser i mars.

swedavia_logo100Antalet utrikesresenärer under mars månad ökade något jämfört med 2012 mätt i antal resenärer vid Swedavias elva flygplatser. Samtidigt minskade antalet resenärer inrikes vilket ledde till en minskning av det totala resandet med tre procent jämfört med samma period föregående år, huvudsakligen beroende på att påskhelgen i år inträffade under mars. >>Les mer

09 april 2013

MARCH 2013 TRAFFIC.

KLM AIR FRANCE(Air France-KLM) March 2013 was impacted by adverse weather conditions which significantly disrupted operations in Paris for two days. Elsewhere, the early timing of Easter (which fell in April in 2012) underpinned leisure traffic, which partly explains the improvement in load factor. Passenger activity in March 2013 recorded a rise in traffic of 2.2% for virtually stable capacity (+0.2%). The load factor stood at 84.2% (+1.7 points). The group carried 6.45 million passengers, 1.3% more than in March 2012. Unit revenue per available seat kilometer (RASK) ex-currency was slightly higher than in 2012. >>Les mer

09 april 2013

Vueling close to decision on new plane order.

A320_VUELING_01( Reuters ) - Spanish low-cost carrier Vueling is close to deciding on an order of new aircraft to renew its fleet of Airbus jets, Chief Executive Alex Cruz said on Monday. >>Les mer

09 april 2013

Investing in the next generation.

BE Lufthansa• Training has a high priority within the Lufthansa Group • Be-Lufthansa.com recruitment portal lists many vacancies. Flight attendant, chef, technician, commercial employee - these are just some of the job opportunities advertised on the Be-Lufthansa.com portal under the heading “Apprenticeship”. >>Les mer

09 april 2013

Emirates set to launch Trans-Atlantic flight from Europe.

Emirates Boeing 777-300 1_tcm133-876275Connecting North America and mainland Europe, Emirates will launch a direct service between Milan and New York, the airline’s only trans-Atlantic service, from 1st October 2013.  Linking Italy directly with America, the new route will provide an important connection between Continental Europe and the U.S., allowing Emirates to capitalise on the significant traffic flow between these cities and giving both leisure and business travellers more choice and added convenience.  >>Les mer

09 april 2013

Slavekontrakter i Ryanair.

Michael OLearyParat saksøker nå Ryanair for å få slått fast at det er norsk arbeidsmiljølov som gjelder i Norge. To kabinansatte som har fått oppsigelse fra Ryanair velger nå å stå frem med sin historie. Jentene på 25 og 29 år har vært bosatt i Norge, og har hatt base på Rygge. >>Les mer

09 april 2013

The SAS Group Traffic figures March 2013.

SAS 6SAS Group's March 2013 traffic figures. · SAS Group's capacity (ASK) was up by 0.5% and the Group's traffic (RPK) increased by 0.5%. - The SAS Group's load factor was unchanged at 72.3%. · SAS Group carried 2.3 million passengers in March, down 5.8%, reflecting the impact of Easter timing and capacity reductions on shorter routes. >>Les mer

08 april 2013

Stian ble ikke nektet å fly med Norwegian fordi han hadde Downs.

Norwegian NOGI en artikkel og kronikk i Aftenpostens i dag blir det påstått at Norwegian nektet Stian Uthus å fly alene til Kanariøyene fordi han har Downs syndrom. Det er ikke sant. Likevel velger avisen å påstå dette som årsak til at han ikke fikk fly. >>Les mer

08 april 2013

SAS opens the door to the US West Coast.

SAS A340 motorerToday SAS begins flying six times a week from Copenhagen to San Francisco on the US West Coast. North Americais an important and growing market for SAS, which already flies to New York, Chicago and Washington. Scandinavia is a market that has no direct flights to the US West Coast and there has therefore been demand from several Nordic and international companies for a smooth connection to this part of the world. SAS is now fulfilling that wish. >>Les mer

08 april 2013

Animal passengers in transit.

Lufthansa Cargo( Lufthansa ) The Lufthansa Cargo Animal Lounge in Frankfurt is the most advanced animal station at any airport in the world. Since April 2008, a wide variety of four-legged passengers have been prepared for takeoff here. The Lufthansa Cargo passenger lists have included rhinos, lions and bears, exotic ornamental fish from South America and Asia, and even show jumping horses worth millions. While “only” 57.5 million human passengers passed through Frankfurt Airport last year, there were more than 110 million animals. >>Les mer

08 april 2013

Enighet mellom YS og NHO.

YSlogo u-tekst copy( Parat ) Det er enighet i mellomoppgjøret mellom YS og NHO og alle får 0,75 kroner i generelt tillegg. Det generelle tillegget kommer på toppen av forventet lønnsglidningen på 1,8 prosent og overhenget som utgjør 1,2 prosent. Lavtlønnede får ytterligere 1,40 kroner i tillegg. Samlet gir dette et lønnstillegg på 3,38 prosent. >>Les mer

08 april 2013

Medier og merkevare.

Dag falk-petersen_161_tcm181-125285Fredag 5. april publiserte Aftenposten og enkelte andre medier oppslag om at flyselskapene er kritiske til Avinors merkevareprosess. –Kritikken ser ut til å være basert på misforståelser, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen. Bakgrunnen for oppslagene er et brev NHO Luftfart sendte Avinor 4. april. I brevet og artikkelen fremsettes det en rekke påstander som tas ut av sin sammenheng. >>Les mer

08 april 2013

LSG Sky Chefs Partners with Retail in Motion.

LSG_A380_03LSG Sky Chefs , the world’s largest provider of quality in-flight catering, today announced that it has entered into an exclusive strategic partnership with the Irish company “Retail in Motion” (RIM). RIM is the leading provider of buy-on-board and retail business solutions for the commercial airline industry. Besides focusing on product development, it also offers a robust IT platform for these increasingly important activities for the airlines and other business segments. >>Les mer

08 april 2013

God trafikkvekst for Norwegian i mars måned.

Norwegian snute 1Trafikkveksten fortsatte for Norwegian i mars måned. Selv med en kraftig økning i setekapasiteten er flyene like fulle som før. Norwegian-passasjerene flyr også mye lengre strekninger nå enn tidligere. I mars fløy 1 439 943 passasjerer med Norwegian, en økning på 77 113 passasjerer eller 6 prosent sammenlignet med mars i fjor. Setekapasiteten økte med 20 prosent denne måneden, mens kabinfaktoren holdt seg stabil med 77,6 prosent. Norwegian-passasjerene flyr nå mye lenger enn tidligere, med en økt snittdistanse på 14 prosent for mars. >>Les mer

08 april 2013

SAS' samarbejde med Lufthansa reduceres.

CRJ900_SAS( epn.dk ) Halvdelen af Lufthansas omsætning i Danmark hentes i samarbejde, der nu stopper. Med udgangen af april stopper samarbejdet mellem SAS og Lufthansa på områder, der udgør ca. halvdelen af Lufthansas omsætning i Danmark. >>Les mer

08 april 2013

Etihad Airways and Aer Lingus codeshare gains us regulatory approval.

Ethiad logoEtihad Airways , the national airline of the United Arab Emirates (UAE), has received approval from the United States (US) Department of Transportation to put its ‘EY’ flight code on Aer Lingus’ transatlantic services out of Dublin, Ireland. >>Les mer

08 april 2013

Boeing Completes Certification Testing for New 787 Battery System.

LOT 787-functional-flight1EVERETT, Wash., April 5, 2013 /PRNewswire/ -- Boeing (NYSE:BA) completed a 787 certification demonstration flight today on line number 86, a Boeing-owned production airplane built for LOT Polish Airlines. Today's flight marks the final certification test for the new battery system, completing the testing required by the U.S. Federal Aviation Administration (FAA). >>Les mer

05 april 2013

Havørnreir på Flesland.

havørn flesland 2_161_tcm181-155437( Avinor ) Et ungt havørnpar har slått seg ned på Bergen Lufthavn Flesland. –Vi har fått opplyst at dette er det første registrerte ørnereiret i Bergen kommune, og ørneparet er hjertelig velkommen, sier lufthavnsjef Adelheid Nes. >>Les mer

05 april 2013

Bruker 50 mill på ny logo, flyselskapene er rasende.

avinor_logo_100px_tcm181-34570( Aftenposten ) Avinor skal bruke 50 millioner kroner på ny logo og ny profil. Flyselskapene er rasende og forlanger at Avinor stopper prosjektet og bruker pengene på å sette ned avgiftene. >>Les mer

05 april 2013

easyJet to recruit 200 new pilots for 2014 – ad campaign aimed at pilots with range of experience including military.

easyJet cockpit easyJet , the UK's largest airline, this week starts its search to fill 200 new, additional pilot positions in 2014. For successful applicants the new roles will provide the first step towards a long term career with easyJet and will also enable the airline to continue its profitable expansion which recently included launching new routes to Russia and Norway. >>Les mer

05 april 2013

airberlin significantly increases capacity utilization.

Airberlin A330 airberlin is optimizing its route network and offering more flights on well-established routes. The success of this strategy is reflected in a continuously increasing seat capacity utilization rate. In March 2013, Germany’s second-largest airline company was able to increase capacity utilization by 4.7 percentage points, to 87.73 percent. In total, airberlin welcomed 2,360,545 passengers on board for the month of March. >>Les mer

05 april 2013

Ryanair-tilbagegang for tredje måned i træk.

( check-in.dk ) Lidt usædvanligt har Ryanair haft passagertilbagegang i de seneste tre måneder. Samlet har det irske lavprisflyselskab tabt op imod en halv mio. passagerer sammenlignet med samme periode året før. >>Les mer

04 april 2013

De fleste foretrækker SAS på ferierejsen.

SAS 3( Standby.dk ) SAS er danskernes foretrukne nordiske flyselskab til ferierejsen, men spørger man de unge, vil de hellere rejse med Norwegian. Det fremgår af en dugfrisk undersøgelse fra A & B Analyse blandt danske forbrugere. >>Les mer

04 april 2013

Upresist om punktlighet.

avinor_logo_100px_tcm181-34570( Avinor ) I en VG-artikkel 3. april hevdes det at 10 av Avinors lufthavner har store punktlighetsutfordringer, men bildet er nok mer nyansert. >>Les mer

04 april 2013

IAG , VUELING.

A320_VUELING_03(Reuters) Spanish businessman and former foreign minister Abel Matutes could emerge as a white knight for Vueling, the target of a 9.25 euro per share takeover bid by International Airlines Group (IAG), Expansion reported, citing unnamed sources close to the deal. Expansion cited Matutes as saying that the possibility of buying Vueling was among many proposals that he receives but declined to comment on his potential interest in the low-cost airline. >>Les mer

04 april 2013

Delta sues Ex-Im Bank over loan guarantees for foreign airlines.

Delta Logo( Reuters ) - Delta Air Lines Inc has sued the Export-Import Bank of the United States over loan guarantees given to support purchases of Boeing Co's widebody planes by certain foreign airlines, according to a court filing. >>Les mer

04 april 2013

China becomes first country outside of U.S. to take delivery of 1,000 Boeing airplanes.

KIna Boeing nr 1000Boeing (NYSE: BA) and China Eastern Airlines today celebrated the delivery of the 1,000th Boeing airplane for China, one of the world's most dynamic markets for commercial airplanes. Boeing forecasts that China will need 5,260 new airplanes, valued at $670 billion, in the next 20 years. >>Les mer

04 april 2013

Ryanair Opens Its New Krakow Base.

Ryanair , Europe’s only ultra-low cost carrier (ULCC), today (3 Apr) opened its 2nd base in Poland at Krakow with two-based aircraft and 31 routes, which will deliver up to 1.6m passengers p.a. and sustain 1,600 “on-site” jobs, as Ryanair invests over $170m at Krakow Airport. >>Les mer

04 april 2013

Høring av forskrift om gjennomføring av nytt EU-/EØS-securityregelverk.

logoLTLuftfartstilsynet har nå ute på høring forslag til gjennomføring av nytt regelverk om EU-validering av luftfartssikkerhet, ny metode for sikkerhetskontroll og nytt regelverk om væske, aerosoler og geleer som tillates medbragt som håndbagasje. Høringsfristen er 22. april 2013. >>Les mer

04 april 2013

Ryanair March Traffic Down 1%.

Ryanair fra sidenRyanair , Europe’s only ultra-low cost carrier (ULCC), today (3 Apr) released passenger and load factor stats for March 2013, during which its monthly traffic fell – as previously guided – by 1% over March 2012 as Ryanair grounded up to 80 aircraft. Ryanair’s traffic and load factor stats for March 2013 are as follows: >>Les mer

03 april 2013

Her er Norwegians Dreamliner - men ingen vet når det kan fly.

norwegian_logo_rgb( VG Nett ) Norwegians første drømmefly er nesten klart, men blir stående på bakken på ubestemt tid. Avtalen det norske flyselskapet lagde med den amerikanske produsenten Boeing var at de skulle få hente sitt første fly i slutten av denne måneden. Den planen går i vasken etter de omfattende batteriproblemene den nye flytypen har hatt. >>Les mer

03 april 2013

Normal trafikkavvikling fra Brønnøysund 2. og 3. april.

q400_2I den pågående konflikten mellom NHO Luftfart og Luftfartens Funksjonærforbund er vår handlingagent som vi kjøper tjenester av på Brønnøysund Lufthavn tatt ut tatt ut i streik. Widerøe jobber fra dag til dag med å ta unna trafikken på den streikerammede lufthavnen og planlegger med normal trafikkavvikling til og fra Brønnøysund Lufthavn 2. og 3. april. Vi anmoder passasjerene å møte i god tid til innsjekk, samt følge trafikksituasjonen på tjenesten "Er flyet in rute?". Følg med på wideroe.no for oppdatert informasjon! >>Les mer

03 april 2013

Strike announced by border staff at ports and airports.

uk-great-britain1-thumb( Travelmole ) Families returning from Easter holidays could face delays as border unions announce a one-day strike at ports and airports. Around 12,000 Border Force staff are expected to stage a 24-hour walkout out on Monday, April 8th. The strike, organised by the PCS union, is over cuts to pay, pensions and conditions. >>Les mer

03 april 2013

Hvert femte fly forsinket.

( VG Nett ) Føler du at flyet alltid er forsinket? Kanskje ikke så rart når ni av landets ti største Avinor-flyplasser sliter med å holde rutetidene. >>Les mer

03 april 2013

Shop uden at slæbe i Københavns Lufthavn.

Kastrup 2Fra i dag kan rejsende i Københavns Lufthavn shoppe inden afrejse og vente med at afhente varerne, til de lander i lufthavnen igen. ’Pick Up On Return’ er en ny gratis service for de mange rejsende, som gerne vil shoppe, men slippe for at slæbe. >>Les mer

03 april 2013

Breathe in: Plane toilets set to shrink in size as airlines look to make space for new seats.

Fly toalett( Mail Online ) It is sometimes referred to as ‘the littlest room’. And planes on toilets – those compact spaces where you have to tuck in your elbows and try not to make any sudden movements lest you bang your head on the mirror – tend to be smaller than most. But if recent developments in the airline industry are a sign of the future, then bathrooms at 36,000ft will soon change from being ‘little’ to downright ‘tiny’.


>>Les mer

03 april 2013

Fare for streik i luftfarten!

paratFører ikke meklingen frem vil bl.a Gate Gourmet (Osl) og Gadermoen Fuelling Services bli tatt ut i streik fra 8 april. >>Les mer

02 april 2013

Tykke flyrejsende skal betale mest.

(epn.dk) Luftfartsselskab indfører betaling efter vægt. Det er fremtiden, siger chefen. Nej, det er ikke en forsinket aprilsnar. Som det første luftfartsselskab i verden har Samoa Air, der flyver mellem Samoa og Amerikansk Samoa i det sydlige Stillehav, indført en ny betalingsmodel, der helt konkret medfører, at tykke flypassagerer skal betale mere for deres flybillet. >>Les mer

02 april 2013

IAG in talks with Airbus on A350 order for British Airways: WSJ.

Reuters BA haler( Reuters ) - Airline holding company International Airlines Group (ICAG.L) could order Airbus' new A350 long-range aircraft for its British Airways arm as soon as this week, the Wall Street Journal reported on Monday. The exact number of planes to be ordered and the potential value of the contract were still under discussion with the talks mainly centered on the A350-1000, the largest aircraft in the A350 range, the WSJ said on its website citing two people familiar with the talks. >>Les mer

02 april 2013

Søker studenter til sommerprosjekt.

avinor_logo_100px_tcm181-34570Vi søker studenter til sommerprosjekt i Avinors flysikringsdivisjon . - Det pågår store endringer innen norsk og internasjonal flysikringsvirksomhet. Rundt i Europa dereguleres markedet og den teknologiske utviklingen er stor. Skal Avinor lykkes i framtiden, trenger vi flinke folk. Gjennom et slikt sommerprosjekt får blir vi både kjent med potensielle medarbeidere, og vi får profilert oss som en attraktiv arbeidsgiver, sier flysikringsdirektør Anders Kirsebom. >>Les mer

02 april 2013

Sommervikarer Cabin Crew.

Norwegian flyvertinne( Norwegian ) Etter over ti år i luften vokser vi stadig og leter derfor etter flere motiverte og flinke medarbeidere som ønsker å bli en del av vårt gode arbeidsmiljø. Med gode rammebetingelser tilbyr vi en jobb der variasjonene er store, arbeidsdagene sjeldent like og utfordringene mange og spennende. >>Les mer

02 april 2013

Alitalia faces huge fine for deceiving passengers.

a330200-alitalia( Travelmole ) Alitalia's refusal to compensate two passengers whose flight was cancelled has ended up costing the carrier US$125,000 and lots of bad publicity. The two complained to the US Department of Transportation (DOT), which yesterday fined the Italian airline $125,000 for deceiving passengers about their rights to compensation. >>Les mer

02 april 2013

Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

( AD ) Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2013 – endelig rapport. Beregningsutvalget la 18. februar 2013 fram en foreløpig utgave av sin hovedrapport foran mellomoppgjøret 2013. Utvalget presenterer nå den endelige utgaven av rapporten. Rapporten gir oversikt over utviklingen i de senere år i lønninger, inntekter, priser og konkurranseevne. Utvalget presenterer dessuten en prognose for konsumprisveksten fra 2012 til 2013. Rapporten inneholder også korte beskrivelser av utsiktene for internasjonal og norsk økonomi. >>Les mer

02 april 2013

Washington and Edinburgh: new additions to Brussels Airlines’ summer flight schedule.

Brussels Airlines nr 2 Brussels Airlines adds two destinations to their summer timetable: Washington and Edinburgh. Several other destinations will have a higher weekly flight frequency, including Douala, Yaounde, Freetown and Milan Linate. This weekend doesn’t only mark the change to daylight savings time, but also the start of the summer season in the aviation industry. The Brussels Airlines flight offer welcomes new destinations and returning summer destinations. >>Les mer

02 april 2013

Poland seeks to end legal block on majority sale of LOT.

LOT logo( Reuters ) - Poland's government wants to scrap a law forbidding the sale of a majority stake in its flag carrier LOT, hoping the prospect of outright control will attract buyers for the airline, already on life support. >>Les mer

30 mars 2013

Pressemelding: Pilots reject Ryanair claims of agreement

IMG_0319The Ryanair Pilot Group (RPG) emphatically rejects Ryanair’s latest claims (26th March 2013) of new pay agreements for their pilots. It is a complete mystery to the RPG how Ryanair can make their claim when a majority of their pilots emphatically rejected their offer on the 07th March 2013, through a democratic balloting process organised by the RPG. >>Les mer

29 mars 2013

Boikotter Ryanair. Storebrand nekter ansatte å fly med Ryanair i jobbsammenheng.

( e24 ) Storebrands 2.221 ansatte (2012) må derfor bestille flyturen fra andre operatører hvis de skal på jobbreise. I tillegg er flyselskapet fjernet fra konsernets investeringsportefølje. Storebrand vil ikke opplyse når ekskluderingen ble vedtatt. >>Les mer

28 mars 2013

VUELING, IAG.

Vueling NTB Scanpix(Reuters) International Airlines Group on Wednesday raised its takeover offer for Spanish budget airline Vueling by almost one third after the Barcelona-based carrier rejected a previous bid. >>Les mer

28 mars 2013

Aarhus Lufthavn ser sig om efter nye partnere.

( epn.dk ) »Ingen siger, at vi skal levere kunder til SAS. Vi kunne også gøre noget andet. «Formanden for Aarhus Lufthavn, Ango Winther (S), er åben over for nye muligheder. I mange år har Aarhus Lufthavn i Tirstrup via sin indenrigstrafik leveret et betydeligt antal flyrejsende til SAS’ ruter ud af Københavns Lufthavn. >>Les mer

28 mars 2013

An airberlin group first: First Airbus A320 with Sharklets delivered to NIKI.

Air Berlin sharklets_aOE-LER, welcome to our fleet! The airberlin group became one of the first airlines in the world to receive its very first Airbus A320 equipped with fuel-saving Sharklets at the Airbus factory in Hamburg on 26th March 2013. The development sees the company further strengthen its position as Europe's most eco-efficient network carrier. >>Les mer

28 mars 2013

SWISS adds daily non-stop Zurich-Singapore service in its new summer schedules.

Swiss A340 haler Swiss International Air Lines will be expanding its services and capacities to Asia and North America in its 2013 summer schedules. The airline’s Asian route network will be enlarged with the addition of a new daily non-stop flight between Zurich and Singapore from mid-May. In addition, the existing Zurich-Beijing and Zurich-Newark services will be switched from Airbus A340 to Airbus A330 operation, providing greater capacity. SWISS’s European networks from Zurich and Geneva will also be selectively expanded to meet the corresponding seasonal demand. >>Les mer

28 mars 2013

Hawaiian Airlines orders 16 A321neo aircraft.

Hawaian A321Following a Memorandum of Understanding in January 2013, Airbus today announced a firm order for 16 A321neo aircraft from Hawaiian Airlines – the first single-aisle order of Airbus aircraft for the carrier. The aircraft will feature a comfortable two-class cabin with approximately190 seats. Hawaiian has not yet announced its engine selection. >>Les mer

28 mars 2013

Dette kan bli lov - også under takeoff og landing.

( VG Nett ) Dersom en amerikansk ekspertgruppe får rett i sine mistanker, kan du allerede til neste år bruke det elektroniske utstyret ditt under takeoff og landing. >>Les mer

27 mars 2013

GOD PÅSKE!

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske!

Påske-eggs

>>Les mer

27 mars 2013

Boeing 787 faces new risk: limits on extended range-sources.

B787 2( Reuters ) - As Boeing works to regain permission for its 787 Dreamliner to resume flights, the company faces what could be a costly new challenge: a temporary ban on some of the long-distance, trans-ocean journeys that the jet was intended to fly. >>Les mer

27 mars 2013

Atlantic Airways fejrer 25 års jubilæum.

atlantic Airways A319( Takeoff ) Torsdag er det 25 år siden, det færøske flyselskab fløj første gang – til Københavns Lufthavn. Selskabet fik sidste år sit nye flagskib, en Airbus A319 – dem ventes der endnu to af i år. Jomfruflyvningen 28. marts 1988 var med selskabets dengang enlige British Aerospace 146 jet. >>Les mer

27 mars 2013

Result significantly improved even with stagnating revenues.

Lufthansa TeknikkAs one of the world's leading providers of technical aircraft services, the Hamburg-based Lufthansa Technik Group was able to significantly increase its result in 2012 even with a slight decline in revenues to 4.01 billion euros. The annual report of the 23 consolidated Lufthansa Technik Group companies shows an operating result of 318 million euros. >>Les mer

27 mars 2013

CPH bygger ud til sommerens rekordmange passager.

CPH ThumnailskiltMed en forventning om flere end 6,6 millioner passagerer i de travle sommermåneder har Københavns Lufthavn sat ekstra fart på det 540 millioner kroner store byggeprojekt i bagage-anlægget og Terminal 2 – et projekt, der skal give bedre service, langt mere plads og flere check-in-pulte til passagererne. >>Les mer

27 mars 2013

Trafikk ved Svolvær lufthavn fom 30.mars.

WF ogoDet er meldt opptrapping av streiken i konflikten mellom NHO Luftfart og Luftfartens Funksjonærforbund, der vår handlingagent som vi kjøper tjenester av på Svolvær Lufthavn er meldt tatt ut i streik. Dersom partene ikke kommer til enighet vil Widerøe sette opp bakketransport til og fra Svolvær til Leknes f.o.m 30.mars. Berørte passasjerer vil bli kontaktet. >>Les mer

27 mars 2013

Ryanair Announces New Pay & Roster Agreements With Cabin Crew & Pilots.

Reuters RyanairRyanair, Europe’s only ultra-low cost carrier (ULCC), today (26 Mar) announced a new collective agreement with all its cabin crew, which will result in pay increases and favourable rostering arrangements across the airline, as well as new pilot agreements at the majority of those Ryanair bases whose long term pay deals were due to expire in April this year. >>Les mer

27 mars 2013

Bristow Group Wins UK SAR Award.

Bristow Sikorskys-S-92_3971_194461_160x120jpgBristow Group announced today that The Department for Transport in the United Kingdom has awarded its UK affiliate Bristow Helicopters Limited (Bristow Helicopters) a new contract to provide civilian Search and Rescue (SAR) services for all of the UK. The SAR services contract has a phased-in transition period beginning in April 2015 and continuing to July 2017 and a contract length of approximately ten years. >>Les mer

27 mars 2013

Norwegian Air Shuttle opts for extensive IT package from Lufthansa Systems.

IMG_0293Lufthansa Systems today announced that Norwegian Air Shuttle has opted for its IT solutions Lido/Flight and NetLine/Sched, Crew and Ops. The two companies recently signed an eight-year agreement for the two solutions which will be hosted in the Lufthansa Systems datacenter. The systems will help the Norwegian airline optimize its flight planning with a complete operational planning and control system customized precisely to its needs. >>Les mer

27 mars 2013

Airline Iberia's CEO steps down after strikes.

Iberia hale på Alicante( Reuters ) - The chief executive of Iberia has resigned following months of strikes at the loss-making Spanish airline, parent company International Airlines Group (IAG) said on Wednesday. Rafael Sanchez-Lozano and IAG decided "by mutual agreement" that he would give up his duties as Iberia chief executive and as an IAG board member immediately, the company said, without giving the reason. >>Les mer

26 mars 2013

Undersøkelse: Vil ha alkoforbud på fly.

( VG Nett ) Går det mot slutten for fly-drinken? 2 av 3 vil ha alkoforbud i lufta, skal vi tro en fersk undersøkelse. Stadig flere flypassasjerer heller til den oppfatning at det bør innføres forbud mot alholholdige drikker om bord på fly. >>Les mer

26 mars 2013

Brazil airline Gol may keep cutting flights into 2014 -CEO.

GOL boeing-737-800-pr-ggk-damasio-g(Reuters) - Brazilian airline Gol Linhas Aereas Inteligentes SA may continue cutting domestic flights into 2014, Chief Executive Paulo Kakinoff told journalists on a Tuesday call to discuss fourth-quarter earnings. The airline said earlier on Tuesday that it planned to reduce domestic flights by about 7 percent this year as part of a plan to restore operational profitability after a deep fourth-quarter loss. >>Les mer

26 mars 2013

Analysis: JetBlue looks to stand out in industry's middle seat.

JetBlue( Reuters ) - JetBlue Airways Corp (JBLU.O) caught the airline industry's attention just over a decade ago with low fares and a customer-centric culture. Now, it is under pressure to show it can compete as larger rivals raise their game and smaller carriers tout their low-price advantage. >>Les mer

26 mars 2013

Lufthansa readies to dig in heels in wage dispute.

LSG catering( REUTERS ) * CFO says company will stand firm. * Says airline will not sell all of LSG Sky Chefs. * Expects LSG decision in summer 2013. >>Les mer

25 mars 2013

ITF and Hava-Is lodge Turkey ILO complaint.

Turkish a330(ITF) The ITF and its Turkish affiliate Hava-Is have lodged a complaint with the ILO against both the Turkish government and Turkish Airlines, the national flag carrier. The complaint is against the government in relation to the conduct of Turkish Airlines that led to the dismissal of 305 workers in May 2012. The ITF and Hava-Is believe that the carrier’s conduct exposes several failures in Turkish law to protect the rights of workers and trade unions, for which the Turkish government is responsible, as a member of the ILO and a signatory of conventions 87 and 98. >>Les mer

25 mars 2013

airberlin flies nonstop for the first time from Berlin to Chicago.

airberlin_logo_rotThe day finally arrived: airberlin took off for the first time from Berlin to Chicago, thus becoming the first airline with a nonstop connection from the German capital to the city on Lake Michigan. After Fort Myers, Los Angeles, Miami and New York, Chicago is now the fifth US destination to which airberlin flies nonstop from Germany. >>Les mer

25 mars 2013

Ryanair Calls For Irish Travel Tax To Be Scrapped As Wef Report Ranks Ireland Amongst The World’s Worst For Aviation Taxes.

Michael OLearyRyanair , Europe’s only ultra-low cost carrier (ULCC), today (25 Mar) called on the Irish Govt to scrap its €3 travel tax after the World Economic Forum’s Transport and Tourism Competitiveness Report ranked Ireland in the bottom half in an aviation charges competitiveness study of 140 countries. >>Les mer

25 mars 2013

Finnair to test wireless Internet and HP's new ElitePad tablets for in-flight entertainment.

Finnair A330 nr 1Finnair’s customers soon will be the first airline passengers in the world to have the opportunity to try the Windows 8-powered HP ElitePad 900 tablets as in-flight entertainment. Tomorrow, on 20th March, Finnair will begin a two-month trial of the tablets and wireless internet service on board one of its Airbus A330 wide body aircraft. The plane, with the registration OH-LTT, will be used on both scheduled and charter flights. >>Les mer

25 mars 2013

LSG Sky Chefs Increases Revenues and Earnings.

LSG_A380_03In 2012, LSG Sky Chefs was able to increase its operating result for the fifth year in a row. Despite a number of unforeseen developments within the airline catering industry and the economy at large, consolidated group revenues rose by almost 9 percent to 2.5 billion Euros. The company’s operating profit amounted to 97 million Euros, which is an increase of 14.5 percent over the previous year’s figure. >>Les mer

25 mars 2013

SWISS to introduce new Zurich-Kiev service.

Swiss 2Swiss International Air Lines is to add Kiev to its European route network from the start of the 2013/14 winter schedules. The Ukrainian capital will receive daily service from Zurich from 27 October onwards. The flights will be operated with Airbus A320 equipment seating 152 passengers. >>Les mer

25 mars 2013

Snow and ice could stay until Easter.

uk-great-britain1-thumb( Travelmole ) Weather reports are predicting snow and ice could stay until next weekend as travellers head off on their Easter getaways. The Met Office says there is a 90% probability of severe cold weather and icy conditions between 1500 on Sunday and 0800 on Thursday in parts of England. >>Les mer

25 mars 2013

The operational loss of Estonian Air in 2012 was 35.8 million euros.

Estonian B737In 2012, the revenue of Estonian Air was 91.5 million euros. The company’s net operational losses was 35.8 million euros. Together with one-off costs (impairment on aircraft), the net loss for 2012 was 49.2 million euros. >>Les mer

25 mars 2013

Easy Jet flyr fra Flesland.

easyjet A319( Bt.no ) Flyselskapet Easy Jet annonserte i dag at de starter rute fra Bergen til London Gatwick. Den helårlige, daglige ruten vil starte 20. mai. Flyplassjef Adelheid Nes er fornøyd med at Easy Jet velger Flesland som utgangspunkt for sin Norge-satsi ng. >>Les mer

25 mars 2013

Trade union rules out strikes at Lufthansa over Easter.

Lufthansa A380( Reuters ) - German trade union Verdi said Deutsche Lufthansa's air traffic over Easter would not be disrupted by strikes in the ongoing wage dispute at Germany's largest airline. The union said in a statement late on Friday that no agreement was reached in the latest round of talks and that another walkout was possible before the next round, which is due to start on April 17, but not over Easter. >>Les mer

25 mars 2013

Vueling takes delivery of its first Airbus Sharklet equipped A320.

A320_VUELING_03Vueling, the largest low cost airline in Spain, has taken delivery of its first A320 aircraft equipped with Sharklet fuel saving wing tip devices, becoming the first Spanish carrier to do so. Including this delivery, Vueling’s in-service fleet rises to 61 A320 Family aircraft.  >>Les mer

25 mars 2013

Air France-KLM says Juniac to replace Spinetta as CEO.

KLM AIR FRANCE( Reuters ) - Air France-KLM Chairman and Chief Executive Jean-Cyril Spinetta will hand over the reins of the Franco-Dutch carrier to Air France division head Alexandre de Juniac on July 1, the carrier said on Monday. Previously private secretary to former French Finance Minister Christine Lagarde, Juniac became Chairman and CEO of Air France in 2011. He will be replaced in that role by Air France Chief Financial Officer Frederic Gagey. >>Les mer

25 mars 2013

Odd Petter Haugen blir assisterende luftfartsdirektør.

Haugen_Odd_Petter( LT ) Odd Petter Haugen (51) fra Moss er ansatt i den nyopprettede stillingen som assisterende luftfartsdirektør. Haugen har lang og variert ledererfaring fra Forsvaret, sivil luftfart og næringsliv. >>Les mer

25 mars 2013

På grunn av streik blir det ingen trafikk til/fra Brønnøysund fom onsdag 27.mars kl.16:00.

WF haleBerørte passasjerer blir kontaktet. Trafikken til/fra Brønnøysund vil avvikles som normalt frem til onsdag 27.mars klokken 16:00. På grunn av den pågånde streiken har det ikke vært mulig å bemanne lufthavnen i påsken og Widerøe vil derfor holde påskestengt tom søndag 31.mars. Vi vil imidlertid fly WF715, Bodø – Sandnessjøen-Brønnøysund søndag 31. mars som normalt. I denne perioden vil alle direkteruter til/fra Brønnøysund omdirigeres til Sandnessjøen. Øvrige ruter vil gå som normalt, men vil ikke gå via Brønnøysund. >>Les mer

22 mars 2013

SAS makes travelling easier - introducing SAS Go and SAS Plus.

SAS HalerSAS is launching a new service concept, replacing the previous service classes with two brand new alternatives: SAS Go for customers who want to have a lot and SAS Plus for customers who want to have more. We have worked with our customers to develop these products, which meet the increasing demand for smoother and more time-efficient journeys for both leisure and business passengers. >>Les mer

22 mars 2013

Norwegian først i Europa med film- og tv-utleie om bord.

Norwegian cabin_sky_dyf8_new_largeNorwegian lanserer i dag som første flyselskap i Europa en tjeneste som gjør det mulig å leie et bredt spekter av filmer og tv-serier om bord. Tjenesten er tilgjengelig på alle Norwegians 60 fly med internett. Norwegians flynett har gitt de reisende et hav av muligheter: lese og skrive e-post, oppdatere Facebook-statusen, følge løpende med på nyhetsbildet og sjekke været på ankomststedet. Nå kan man også kan leie filmer og tv-serier direkte til sitt nettbrett, sin smarttelefon eller bærbare datamaskin på alle Norwegians 60 fly med internett. Norwegian er det første flyselskapet i Europa som tilbyr denne tjenesten. >>Les mer

22 mars 2013

CPH i førertrøjen med luftfragt.

Kastrup 2Med en vækst i luftfragten på 6,4 procent i 2012 har Københavns Lufthavn lagt sig i førertrøjen sammenlignet med andre større europæiske lufthavne. Og væksten ser ud til at fortsætte. China Cargo Air går nu fra tre til fem ugentlige afgange mellem Shanghai og CPH og Emirates Skycargo har netop åbnet en fragtrute fra Dubai til Chicago via København. >>Les mer

22 mars 2013

SAS nedprioriterer de forretningsrejsende - lavprisselskab jagter dem.

easyjet A319( Politiken.dk ) 25 procent af passagererne hos lavprisselskabet EasyJet er forretningsrejsende. For bare 10 år siden var det noget nær utænkeligt, at forretningsrejsende skulle benytte sig af lavprisfly. De fløj med de veletablerede ’gamle’ selskaber og forventede loungeadgang, champagne i flyet og særlig opmærksom behandling i flyet til gengæld for den meget høje billetpris. >>Les mer

22 mars 2013

Brudd i lønnsoppgjøret mellom NHO og YS.

ny okt 07 YS_95x95_160_94U543_8_FgZT09NHO og YS ble ikke enige i årets mellomoppgjør. Etter å ha forhandlet siden mandag 11. mars ble det torsdag brudd mellom partene. Forhandlingene vil nå fortsette ved hjelp av riksmekleren. >>Les mer

22 mars 2013

Styrket årsresultat for Avinor.

avinor_logo_100px_tcm181-34570Avinor leverte et resultatet etter skatt på 927 millioner kroner i 2012 – opp fra 844 millioner i 2011. I samme periode økte driftsinntektene fra 8 622 millioner kroner til 9 152 millioner kroner. >>Les mer

21 mars 2013

Nå blir det London-tur hele året rundt.

norwegian_logo_rgb( Nordlys ) Norwegian har nå besluttet å gjøre ruta fra Tromsø til London til helårsrute. >>Les mer

21 mars 2013

ANA wants Boeing cash, rather than discounts, for 787 grounding - source.

ANA B787( Reuters ) - All Nippon Airways, the biggest customer for Boeing Co's 787 Dreamliner, wants the planemaker to compensate it in cash, rather than discounts on future purchases, for losses racked up since the aircraft was grounded worldwide in mid-January, said a person familiar with ANA's intention. >>Les mer

21 mars 2013

Lufthansa innstiller nesten 700 flyginger.

Lufthansa b737( DN ) Det tyske flyselskapet Lufthansa kansellerer nesten 700 flyginger over hele Tyskland torsdag som følge av en streik blant de ansatte. >>Les mer

21 mars 2013

Aeroflot is in Top-5 European Airlines with the Largest Passenger Traffic.

AeroflotAccording to Flightglobal Pro studies published in Airline Business Journal, Aeroflot is in Top-5 air companies operating in Europe with the largest passenger traffic in 2012. Last year the passenger turnover of the leading Russian air carrier amounted to 50.53 billion pkm, showing the impressive growth of 20.3%, compared to 2011. >>Les mer

21 mars 2013

Normal flytrafikk til/fra Brønnøysund torsdag 21.mars.

q400_2Widerøe planlegger normal produksjon til/fra Brønnøysund torsdag 21. mars.  Vi jobber fra dag til dag for å ta unna trafikken på den streikerammede lufthavnen og anmoder passasjerene å møte i god tid til innsjekk, samt følge trafikksituasjonen på tjenesten "Er flyet in rute?". Følg med på wideroe.no for oppdatert informasjon! >>Les mer

21 mars 2013

Boeing delivers 7,500th B737.

Malindo AirBoeing (NYSE: BA) has delivered the 7,500th 737 to come off the production line to Malaysia-based Malindo Air. Malindo Air is a joint venture by Jakarta, Indonesia-based Lion Air and Malaysia's National Aerospace and Defence Industries. Malindo Air is using the Next-Generation 737-900ER to launch its low-fares service. >>Les mer

21 mars 2013

SWISS receives its first “sharklet” Airbus A320.

SWISS took delivery today of its first Airbus A320 equipped with “sharklets” – upward wingtip extensions that improve operating performance. The aircraft arrived in Zurich at 17:24 having been flown by the airline’s own pilots from Airbus’s Hamburg works. It will enter revenue service as planned on Friday 22 March, performing its first commercial flight from Zurich to Geneva, where it is expected to land around 07:50. >>Les mer

21 mars 2013

Svalbard flyplass vil selge vin og brennevin: Flyplass har ventet fire år på alkohol-svar fra departementet.

( VG Nett ) Svalbard flyplass klagde på vedtaket i 2009. Fire år senere var klagen fortsatt ikke behandlet. I februar fikk lufthavnsjef Morten Ulsnes ved flyplassen på Svalbard nemlig beskjed fra Helse- og omsorgsdepartementet om at klagen de sendte i 2009 ikke en gang var sendt videre til rette klageinstans. >>Les mer

21 mars 2013

Qatar Airways To Become Global Main Partner Of Football Giants FC Barcelona.

Qatar and FCB_6Barcelona, SPAIN – Qatar Airways will enter into a strategic partnership with football giants FC Barcelona that sees the airline’s brand name appear on first team shirts from the start of the 2013/14 season. The three-year agreement with the runaway Spanish league leaders and former winners of the Champions League will be effective from 1 July 2013. Qatar Airways will become the club’s Global Main Partner, signalling the first time the airline has engaged in a sponsorship with a major soccer club. >>Les mer

21 mars 2013

SAS misleading delayed passengers and failing to follow EU law.

SAS boardingdll( Jyllands Posten ) An EU law passed in 2004 states that if a flight is cancelled, passengers have the right to compensation of 2,000-4,500 kroner. In 2009, that law was extended to include passengers of flights which are delayed more than three hours. This law was verified by the EU in the autumn of 2012. SAS Airlines, however, have not included this information in their informational material about the flight passengers’ rights. >>Les mer

20 mars 2013

SAS launches new route between Stockholm and Madrid.

SAS motorOn 1 July Scandinavian Airlines launches a new route between Stockholm Arlanda and Madrid. This new route will complement the service that SAS already offers from Copenhagen to Madrid. SAS will now provide up to ten departures a week between Scandinavia and Madrid. >>Les mer

20 mars 2013

Flyplasstreiken rammer seks nye flyplasser.

( NRK ) Flyplasstreiken trappes opp. Fra torsdag 11. april kan totalt åtte lufthavner i Nord-Norge være tatt ut i streik. >>Les mer

20 mars 2013

Strike prompts Lufthansa to cancel 500-plus flights.

Reuters Lufthansa hale( Reuters ) - Deutsche Lufthansa (LHAG.DE) has canceled more than 500 flights after German union Verdi called on 33,000 workers at the company to go on strike on Thursday over a wage dispute. >>Les mer

20 mars 2013

American Airlines selects Airbus’ Runway Overrun Prevention System for its A320 Family fleet.

American Airlines has decided to equip all of its A320 Family fleet with Airbus’ innovative Runway Overrun Prevention System (ROPS) technology. This on-board cockpit technology, which Airbus has pioneered independently over several years, increases pilots’ situational awareness during landing, reduces exposure to runway excursion risk, and if necessary, provides active protection. >>Les mer

20 mars 2013

ESA: Ulovlig å nekte bonuspoeng på innenriksruter i Norge.

EUNorgE_Flagg_3145_G5E419_160x120jpgBrussel (NTB): Regjeringen har to måneder på seg for å svare på ESAs krav om å oppheve forbudet. Deretter kan saken bli sendt videre til EFTA-domstolen. Forbudet mot bonuspoeng innenlands ble først innført i 2002 og skulle vare i fem år, men ble siden omgjort til et permanent forbud, melder DN . >>Les mer

20 mars 2013

Small Boost to Airline Profitability - Industry Profit Margin Improves to 1.6%.

IMG_0311Geneva - The International Air Transport Association ( IATA ) announced a modest improvement in its outlook for the 2013 financial performance of the global airline industry primarily based on stronger revenues. IATA now expects airlines to produce a combined net post-tax profit margin of 1.6% (up from the previously forecast 1.3%) with a net post-tax profit of $10.6 billion (up from the previously projected $8.4 billion). >>Les mer

19 mars 2013

Ikke la deg lure av flyselskapenes billettsystem.

( VG Nett ) Skal du kjøpe flere flybilletter til den samme flyturen, er det smart å sjekke prisen for én billett før du bestiller. >>Les mer

19 mars 2013

Stor påskeutfart fra Oslo Lufthavn.

Osl-farge_rgb_tcm181-90107I forbindelse med påsken er det forventet stor utfart fra Oslo Lufthavn torsdag 21. mars og fredag 22. mars. Det er spesielt mellom kl. 15.00 og 17.00 disse to dagene at det vil være svært mange som skal ut og reise. >>Les mer

19 mars 2013

Lågprisflyget som satsar på mer lyx.

( e24.se ) Skillnaden mellan lågkostnadsbolagen och de vanliga flygbolagen har minskat snabbt de senaste åren, visar en ny rapport. Men en viss skillnad kommer att bestå eftersom strukturen mellan bolagen skiljer. Framöver får vi dessutom se större skillnader mellan olika lågkostnadsbolag som Ryanair och Norwegian. >>Les mer

19 mars 2013

Roberto Colaninno, Alitalia’s President meets with the Company’s management. The Airline’s new organizational structure and 2013 strategies were presented. The 2013 budget and objectives were confirmed: break even operating result.

AlItalia A330Roberto Colaninno, Chairman of Alitalia, met with the company’s 280 managers and executives. During the meeting, the President presented Alitalia's new organizational structure, which now includes two new Deputy General Direction "Corporate”, headed by Paolo Amato, and the Deputy General Direction "Business" headed by Giancarlo Schisano. Roberto Colaninno stated that a recruiting process lead by Korn & Ferry to select a new Alitalia CEO is underway. >>Les mer

19 mars 2013

Another significant A320 endorsement by a leading low-cost carrier.